Σοβαρά προβλήματα στο τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής

Την Προεδρία του Τμήματος καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

Τη μεγάλη του ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας και συνολικά για το μέλλον του τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – ΠΑΔΑ, εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών – ΠΣΕ ΝΠΔΔ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο ΠΣΕ, από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του, έθεσε στη διάθεση του τμήματος Εργοθεραπείας του τότε ΑΤΕΙ Αθήνας, όλες τις δυνατότητες παρέμβασης που είχε ως ΝΠΔΔ, για την επίλυση μεγάλων και χρόνιων προβλημάτων του Τμήματος. Προβλήματα σχετικά με τη στελέχωση του τμήματος, αλλά και με ζητήματα που αφορούσαν στη σύνδεση του τμήματος με την αγορά εργασίας και το επάγγελμα του εργοθεραπευτή μέσα σε αυτήν.
Όμως η ανταπόκριση από την τότε Προεδρία του τμήματος ήταν ανύπαρκτη και η διάθεση συνεργασίας από το τμήμα αρνητική, σε αντίθεση με την τότε πρυτανεία του ΑΤΕΙ, με την οποία η συνεργασία ήταν άψογη.

Κατά τη δημιουργία του ΠΑΔΑ, η έλλειψη ικανού αριθμού μόνιμων καθηγητών στο τμήμα, που δεν οφειλόταν μόνο στην γενικότερη υποστελέχωση των ΑΤΕΙ, αλλά και σε διαχρονική κωλυσιεργία και άρνηση κάλυψης θέσεων από το τμήμα, οδήγησε στον κίνδυνο συγχώνευσης με το τμήμα Φυσικοθεραπείας. Ο ΠΣΕ έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποτρέψει τη συγχώνευση, με συνεχείς συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας για το θέμα αυτό τη στήριξη τόσο του Συμβουλίου των Εργοθεραπευτών των Ευρωπαϊκών Χωρών (COTEC) όσο και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών (WFOT). Ο υπουργός Παιδείας αποφάσισε τη διατήρηση της αυτοτέλειας του τμήματος Εργοθεραπείας στο ΠΑΔΑ και υποσχέθηκε τη στήριξη του, με τη στελέχωση του τμήματος με μόνιμους καθηγητές.

Η ανταπόκριση από την Πρυτανεία του ΠΑΔΑ στις εκκλήσεις του ΠΣΕ για στελέχωση του Τμήματος με επαρκή αριθμό διδασκόντων ήταν θετική, σε αντίθεση με αυτήν της Προεδρίας του τμήματος. Όταν προκηρύχθηκαν 3 θέσεις Δ.Ε.Π., η Προεδρία του τμήματος όρισε τα γνωστικά αντικείμενα με τρόπο τόσο περιοριστικό, που προμηνυόταν η μη κάλυψη τους λόγω υψηλής εξειδίκευσης. Για παράδειγμα, ορίστηκε γνωστικό αντικείμενο «Η Εργοθεραπευτική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ-Κ-Ζ) Ενηλίκων με Ψυχιατρικές Διαταραχές», όταν το αντίστοιχο μάθημα «Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής. Βοηθήματα, Εργονομία», καλύπτει όλες τις παθήσεις και τις ηλικιακές ομάδες.

Ο σύλλογος αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή, επισήμανε αυτόν τον κίνδυνο στον πρύτανη του ΠΑΔΑ, ο οποίος ζήτησε από την Προεδρία του τμήματος να διευρύνει τα γνωστικά αντικείμενα για να καλυφθούν οι θέσεις, αλλά η συνέλευση δεν άλλαξε την απόφαση της. Δυστυχώς οι φόβοι του ΠΣΕ επαληθεύτηκαν και η μία θέση κρίθηκε από το εκλεκτορικό άγονη, παρόλο που υπήρχαν άξιοι υποψήφιοι. Για το αποτέλεσμα αυτό ο ΠΣΕ θεωρεί ότι ευθύνεται εξ ολοκλήρου η τακτική της Προεδρίας του τμήματος, που αδιαφορεί για την επαρκή στελέχωσή του, χωρίς να αναλογίζεται τις συνέπειες.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ