Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Τρεις μήνες προθεσμία για τα προγράμματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

Ένα νέο γενικό νοσοκομείο στη Σπάρτη και η αγορά δυο ελικοπτέρων για το ΕΚΑΒ αντί της αρχικής πρόβλεψης για επισκευή των υπαρχόντων ελικοπτέρων, περιλαμβάνει η αναμόρφωση του προγράμματος δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος “Πρωτοβουλία για την Υγεία”.

Εντούτοις, οι καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν το Ελληνικό Δημόσιο, θέτουν σε κίνδυνο για μια ακόμη φορά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αρχικά είχαν προβλεφθεί για την αντιμετώπιση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Η σχετική δωρεά είχε ακυρωθεί στα μέσα Απριλίου του 2019 και επανήλθε ύστερα από επαναλαμβανόμενες συζητήσεις του ΙΣΝ με το Υπουργείο Υγείας, δεδομένης και της επίσημα δηλωμένης πρόθεσης του ΙΣΝ να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Τώρα, το ΙΣΝ υπενθυμίζει ότι “ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 30η Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση που η κύρωση δεν καταστεί εφικτή εντός της προθεσμίας από πλευράς του ΕΔ, είναι αμοιβαίως συμφωνημένο ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα εξαιρεθούν από την Πρωτοβουλία για την Υγεία”.

Οι σχετικές επισημάνσεις περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία ενημέρωση της προόδου εφαρμογής της “Πρωτοβουλίας για την Υγεία” που αφορά δωρεά συνολικού ύψους 400 εκ. ευρώ, για σειρά έργων νοσοκομειακών υποδομών, προμήθειας εξοπλισμού και προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Την ίδια στιγμή, το ΙΣΝ βρίσκεται σε αναμονή και για την τελική πρόταση σχετικά με την υλοποίηση πέντε προγραμμάτων αντιμετώπισης του τραύματος από το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού προγράμματος φοιτητών ιατρικής Advanced Trauma Life Support (ATLS), η επανένταξη του οποίου εξετάζεται εκ νέου.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είχε σχεδιάσει η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος για την αντιμετώπιση του τραύματος είναι τα εξής:

  1. πρόγραμμα Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) για την εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής στην αντιμετώπιση του τραύματος,
  2. πρόγραμμα εκπαίδευσης γιατρών στο μεγαλύτερο διεθνώς κέντρο τραύματος του Νοσοκομείου Chris Hani Baragwanath Academic Hospital της Νοτίου Αφρικής,
  3. εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπήσεων και
  4. εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) για την εκπαίδευση των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Καινούρια ορόσημα

Σε ότι αφορά τα λοιπά έργα που προβλέπονται από την “Πρωτοβουλία για την Υγεία”, το ΙΣΝ θέτει ως σημαντικότερα ορόσημα τις συζητήσεις μεταξύ του Ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) για την ένταξη στην Πρωτοβουλία για την Υγεία του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ και την προμήθεια δύο νέων ελικοπτέρων για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ, αντί της αρχικής πρότασης που προέβλεπε την επισκευή των υφιστάμενων.

Οι εξελίξεις έχουν λάβει μέρος μέσα σε ένα κλίμα σταθερά καλής συνεργασίας μεταξύ του ΙΣΝ και του ΕΔ, παρά την ύπαρξη ορισμένων καθυστερήσεων, αναμενόμενων και μη, ως προς το χρονοδιάγραμμα των έργων.

Αναλυτικότερα, η κύρωση της τροποποίησης της κύριας Σύμβασης Δωρεάς της Πρωτοβουλίας για την Υγεία που θα αντανακλά, μεταξύ άλλων, τις παραπάνω εξελίξεις, καθώς και η κύρωση των επιμέρους Συμβάσεων για την ενίσχυση του Νοσηλευτικού Τομέα με το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός και το Εκπαιδευτικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να κυρωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Το ΙΣΝ αναμένει τις κυρώσεις προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνιών με τρίτα μέρη για την υλοποίηση των επιμέρους έργων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ