ΙΣΑ: Ζητά αναστολή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στους ιατρούς

Διευκρινίσεις προς τον ΕΟΠΥΥ απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος επιχειρηματολογώντας υπέρ της αναστολής κυρώσεων για τα εκ παραδρομής λάθη στην συνταγογράφηση από τα μέλη του.

Την αναστολή της εκτέλεσης όλων των αποφάσεων που φαίνεται ότι εκδόθηκαν βεβιασμένα από την απερχόμενη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και αφορούσαν στην επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς για παραβάσεις από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παλαιοτέρων ετών (2013 και 2014) ζητά ο ΙΣΑ με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλη Πλαγιανάκο.

H επιστολή περιλαμβάνει 4 επισημάνσεις:
1. Τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις (αφαίρεση δικαιώματος συνταγογράφησης) αφορούν ιατρική συνταγογράφηση παλαιοτέρων ετών, κατά την αρχική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης.

2. Αφορά σε πολλές περιπτώσεις, όπως η επισυναπτόμενη, γιατρούς που υπηρετούν σε δημόσιες δομές ώστε (α) οι συγκεκριμένες αποφάσεις να στερούν από τις αναγκαίες υπηρεσίες τους ασθενείς αυτών των δημοσίων δομών, (β) επιβάλλουν υπέρογκα πρόστιμα σε δημόσιους λειτουργούς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι πρόκειται για δημοσίους λειτουργούς και ότι οι πράξεις καταλογισμού δεν θα έπρεπε να επιβάλλονται στους ίδιους ως φυσικά πρόσωπα, αλλά στην υπηρεσία τους που υπέχει αστική ευθύνη για κάθε μη νόμιμη πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

3. Επιπλέον, θα πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί ότι το ΣτΕ ήδη με απόφασή του έκρινε ακριβώς αναφορικά με την έκδοση αποφάσεων περί διακοπής συνταγογράφησης ότι : «…..κατά την αληθή έννοια….., ως «υπέρβαση» των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης, εξ αιτίας της οποίας καλείται ο ιατρός από τον ΕΟΠΥΥ προς δικαιολόγηση της συνταγογραφήσεώς του -εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ειδικότερα εφ’ όσον δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για «επανειλημμένη υπέρβαση» -, δεν νοείται κάθε υπέρβαση των ορίων ανεξαρτήτως ………(ενώ υφίσταται) η αντίστοιχη υποχρέωση της Διοικήσεως να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και επιπλέον ότι: «………η Διοίκηση (ο ΕΟΠΥΥ) δύναται να καλεί τον ιατρό προς δικαιολόγηση των συνταγογραφήσεων και ενδεχομένως επιβολή κυρώσεων μόνον υπό τις προϋποθέσεις, που τάσσονται στο σκεπτικό.». Επίσης, τους ιατρούς επανειλημμένα δικαίωσε το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με αποφάσεις του.

4. Όπως διαπιστώσαμε η συντριπτική πλειονότητα των ποινών που επιβλήθηκαν (σχεδόν όλες) αφορούν ιατρούς της 1ης ΥΠΕ που είναι όλοι μέλη μας. Με το δεδομένο αυτό, ο ΙΣΑ ζητά ενημέρωση σχετικά με αυτή την «επιλεκτική μεταχείριση».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ