Κατά 480 χιλιάδες αυξήθηκαν οι επισκέψεις εξωτερικών ασθενών στα νοσοκομεία το 2018

Μείωση σημειώθηκε στις επισκέψεις των πολιτών στις μονάδες υγείας ΠΕΔΥ

Το δύσκολο στοίχημα της ενίσχυσης των δομών της ΠΦΥ με αντίστοιχη αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων και των επειγόντων των νοσοκομείων, δεν φαίνεται να κέρδισε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ BI Health, οι επισκέψεις σε μονάδες υγείας ΠΕΔΥ (κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία κλπ) το 2018 μειώθηκαν κατά περίπου 775 χιλιάδες, όταν την ίδια χρονιά οι επισκέψεις εξωτερικών ασθενών στο νοσοκομειακά τμήματα αυξήθηκαν συνολικά κατά 482.339.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του Βl Health, πέρυσι σημειώθηκαν 28,86 εκατομμύρια επισκέψεις προς δημόσιες δομές υγείας για την αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας έναντι 29,15 εκατομμυρίων μία χρονιά πριν. Από το σύνολο των επισκέψεων οι 13.184.083 αφορούσαν σε νοσοκομειακές δομές από 12.701.744 το 2017, ενώ οι 15.677.997 (από 16.452.602 το 2017) σε μονάδες υγείας ΠΕΔΥ.
Ειδικότερα στα νοσοκομεία 7.662.608 ήταν οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία, 4.929.440 στα τμήματα των επειγόντων και 592.035 στα ολοήμερα (πρώην απογευματινά) ιατρεία. Αντίστοιχα στις μονάδες ΠΕΔΥ καταγράφηκαν 7.787.658 τακτικά περιστατικά, 3.197.076 ήταν επείγοντα, 4.083.772 ήταν οι επισκέψεις μόνο για συνταγογράφηση και 609.491 για άλλους λόγους.

Συνειδητοποιεί κανείς ότι οι δημόσιες δομές αναλαμβάνουν ένα τεράστιο φόρτο εργασίας, όμως επίσης θα συμπέραινε κανείς ότι περισσότεροι δουλειά φαίνεται να έχουν οι ιδιώτες συμβεβλημένοι πάροχοι. Κι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι μόνο η συνταγογράφηση για φάρμακα ξεπερνά συνολικά τα 75 εκατομμύρια, γεγονός το οποίο μεταφράζεται και σε αντίστοιχες επισκέψεις σε γιατρούς. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι περί τα 28-29 εκατομμύρια συνταγές θα εκδίδονταν από τις δημόσιες δομές (γεγονός όχι τόσο πραγματικό διότι σε πολλές περιπτώσεις η επίσκεψη σε δομή υγείας δε συνεπάγεται και την έκδοση συνταγής) τότε φαίνεται πως πάνω από 50 εκατομμύρια είναι οι επισκέ΄ψεις σε ιδιώτες συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.

ΤΟΜΥ
Αξίζει εδώ να αναφερθούμε και στο φιλόδοξο εγχείρημα των ΤΟΜΥ. Με βάση τον απολογισμό του πρώην αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρού, μέχρι τον Ιούνιο λειτουργούσαν 127 Τοπικές Ομάδες Υγείας – ΤΟΜΥ σε μεγάλες πόλεις της χώρας, , ενώ περίπου 1.100 επιστήμονες διαφορετικών πεδίων αποτελούν το ανθρώπινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αναπληρωτή γενικού γραμματέα, από την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι τον Ιούνιο, στις ΤΟΜΥ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέψεις, ενώ έλαβαν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πάνω από 100.000 ανασφάλιστοι πολίτες και πραγματοποιήκαν πάνω από 3.000 δράσεις στην κοινότητα.

Στον απολογισμό περιέχονται τα δεδομένα των επισκέψεων που έγιναν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2019, σε 2.620 άτομα από 63 ΤΟΜΥ. Ο κύριος όγκος των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά τη συνταγογράφηση: το 60% των επισκέψεων στις ΤΟΜΥ γίνεται για συνταγογράφηση φαρμάκων ή διαγνωστικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, ως συχνότερες αιτίες επίσκεψης αναφέρθηκαν η συνταγογράφηση φαρμάκων (38,1%) και εργαστηριακών/διαγνωστικών εξετάσεων (22,7%). Η προγραμματισμένη επίσκεψη ή ο ιατρικός έλεγχος αναφέρθηκε από το 27,4% του δείγματος των 63 ΤΟΜΥ. Επίσης, ποσοστό 20,2% χρειάστηκε συνδυαστικά με άλλη αιτία επίσκεψης, να αντιμετωπιστούν συμπτώματα ασθένειας. Τέλος, ποσοστό 9,1% επισκέφθηκε ΤΟΜΥ για εμβολιασμό.

Η πλειονότητα των ασφαλισμένων (ποσοστό 85,1% των χρηστών έλαβε υπηρεσίες Γενικού Ιατρού). Ποσοστό 36,6% έλαβε νοσηλευτικές υπηρεσίες , 13,6% έλαβε υπηρεσίες επισκέπτη υγείας και 12,45 υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού. Τέλος, ποσοστό 12.4% έλαβε υπηρεσίες παιδιάτρου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ