Κατά 600 εκατ. ευρώ αυξήθηκε η δημόσια δαπάνη για την υγεία το 2016

Νέα άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρουσίασε η συνολική δαπάνη για την Υγεία στη χώρα μας το 2016 η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημόσια χρηματοδότηση που αυξήθηκε κατά 614 εκατ. ευρώ. Έτσι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας αυξήθηκε τη χρονιά εκείνη στα 9.034,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.420,1 εκατ. ευρώ το 2015. Βέβαια παρά την άνοδο, η αξία των δημοσίων παροχών απέχει δραματικά από τα 14.920,8 εκατ. ευρώ του 2010.
Την ίδια στιγμή σχετικά με τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγείας, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά, είτε μέσω ιδιωτικής ασφάλισης είτε μέσω ιδίας εισφοράς, κατέβαλαν 5.625,4 εκατ. ευρώ το 2016 από τα 5.765 εκατ. ευρώ το 2015 και έναντι 6.614,4 εκατ. ευρώ το 2010. Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει ότι οι συνολική δαπάνη (δημόσια συν ιδιωτική) διαμορφώθηκε στα 14.727,3 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 14.447,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Όπως σχολιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση παρουσίασε αύξηση 7,3% το 2016 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2015, ενώ την ίδια περίοδο η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση παρουσίασε μείωση κατά 2,4%. Ακόμη ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας, παρατηρείται αύξηση από 58,3% το έτος 2015 σε 61,3% το έτος 2016. Σε αντίθεση, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε από 39,9% το έτος 2015 σε 38,2% το έτος 2016.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με βάση τα περσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία και μέχρι σήμερα επικαλούμαστε σα χώρα, έχουν σημειωθεί σημαντικές διαφορές λόγω αναμόρφωσης των δεδομένων για το 2015. Ειδικότερα, στην αντίστοιχη περσινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 η συνολική δαπάνη για την Υγείας ήταν 14.731,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 284 εκατ. ευρώ υψηλότερη από τη δαπάνη που ανακοίνωσε φέτος η ΕΛΣΤΑΤ για το 2015. Επίσης η δημόσια δαπάνη για το 2015, φαίνεται στα φετινά στοιχεία μειωμένη κατά το ίδιο ποσό σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν πέρυσι. Συνολικά πάντως διαπιστώνεται άνοδος των δημόσιων δαπανών. Αξίζει δε να επισημανθεί, ότι παρά τη βελτίωση, οι δαπάνες στα χρόνια των μνημονίων υποχώρησαν από τα 21.608,7 δισ. ευρώ το 2010 στα 14.727,3 εκατ. ευρώ το 2015, ήτοι μια πτώση της τάξης του 32%.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύτηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με βάση τα πρότυπα του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) 2011 του ΟΟΣΑ, αποδεικνύουν ότι πλέον οι δαπάνες υγείας που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά εξακολουθούν να καταλαμβάνουν σημαντικό κομμάτι στις συνολικές δαπάνες της χώρας για την υγεία των πολιτών.

Κατηγορίες δαπανών
Από το σύνολο των ιδιωτικών δαπανών η ιδιωτική ασφάλιση φαίνεται να χτυπάει ρεκόρ φτάνοντας στα 567,5 εκατ. ευρώ από 536,6 εκατ. ευρώ το 2010 και από τα χαμηλά επίπεδα των 495,1 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ το 2015 είχε φτάσει στα 541,3 εκατ. ευρώ.
Αφαιρώντας λοιπόν την ιδιωτική ασφάλιση, αποδεικνύεται ότι από την τσέπης μας το 2016 πληρώσαμε για υπηρεσίες και σκευάσματα υγείας 5.057,9 εκατ. ευρώ έναντι 5.224,1 εκατ. ευρώ το 2015. Σημειώνεται ότι η μείωση σε σχέση με το 2010 είναι της τάξης του 17%, δηλαδή το μισό μόνο ποσοστό από τη μείωση της δημόσιας δαπάνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για φάρμακα σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς δαπανήθηκαν συνολικά 3.871 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 1.838,7 εκατ. ευρώ είναι οι ιδιωτικές πληρωμές των νοικοκυριών, ενώ το δημόσιο κατέβαλε 2.032,3 εκατ. ευρώ. Στο ποσό των νοικοκυριών προφανώς περιλαμβάνονται και τα ποσά τα οποία επιβαρύνονται οι φαρμακευτικές εταιρείες rebate και clawback όμως στα στοιχεία φέρονται σα δαπάνες των νοικοκυριών.

Εντύπωση πάντως προκαλεί από τα αναλυτικά στοιχεία η εκτόξευση των εξόδων για «Ιατρικές συσκευές και άλλα διαρκή αγαθά θεραπείας» τα οποία από 505 εκατ. ευρώ το 2015 έφτασαν στα 713,7 εκατ. ευρώ το 2016. Μάλιστα η δημόσια δαπάνη για τα εν λόγω ήδη έφτασε στα 657,1 εκατ. ευρώ έναντι 431,7 εκατ. ευρώ το 2015. Επίσης η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχούσε το 2009 σε δημόσια δαπάνη 385 εκατ. ευρώ και έβαινε σταθερά μειούμενη φτάνοντας το 2013 στα 135,4 εκατ. ευρώ.

Επίσης σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να διατηρούνται οι ιδιωτικές δαπάνες για νοσηλείες, καθώς και το 2016 ξεπέρασαν τα 2 δις. ευρώ. Συγκριμένα οι δαπάνες των νοικοκυριών για «Νοσοκομεία, Δομές νοσηλευτικής͵ φροντίδας» διαμορφώθηκαν το 2016 στα 2.003 εκατ. ευρώ έναντι 2.047 εκατ. ευρώ το 2015. Το 2009 η σχετική ιδιωτική δαπάνη ήταν της τάξης του 1,5 δις. ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ