Κέρδη 21 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΦ το 2018

Αυξημένα έσοδα που ξεπέρασαν τα 35 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση του πλεονάσματος του κατά 20 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2018 ο ΕΟΦ, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη χρονιά το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει πλέον καθιερωθεί ως έναν από τους πλέον κερδοφόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Σήμερα ο οργανισμός διαθέτει ένα ισχυρότατο καθαρό αποθεματικό το οποίο φτάνει τα 197 εκατ. ευρώ, όπως αποδεικνύουν και τα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού και μάλιστα με βάση τις εκτιμήσεις για φέτος αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω σε πάνω από 215 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται πως ο ΕΟΦ ακολουθώντας τη διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 4305/2014 στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων, ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι του 2015 να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία. Με βάση αυτή την υποχρέωση, πριν από λίγες μέρες, αναρτήθηκε η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το σύνολο του 2018, ενώ έχει δημοσιοποιηθεί και ο προϋπολογισμός για το 2019.

Έσοδα
Από τα δημοσιευθέντα στοιχεία, προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα του οργανισμού το 2018 διαμορφώθηκαν στα 35,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο έναντι του 2017 που ήταν 33,3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ΕΟΦ τα έσοδα ήταν χαμηλότερα από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί ήτοι των 37 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται κυρίως από καταβολές παραβόλων για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει όπως εγκρίσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας, άδειες παραγωγής, βεβαιώσεις, θεωρήσεις τιμολογίων για προϊόντα της αρμοδιότητάς του, από το ετήσιο πάγιο τέλος που καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών δειγματοληψιών η αναλύσεων, από το τέλος ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εισφορά επί των πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων, την είσπραξη προστίμων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και τα έσοδα από διάθεση εκδόσεων επιστημονικού περιεχομένου.

Από τη συνολική διαδικασία εγκρίσεων κυκλοφορίας νέων σκευασμάτων στην αγορά, ο ΕΟΦ κατέγραψε έσοδα το 2018 της τάξης των 25,5 εκατ. ευρώ, όταν το 2017 τα αντίστοιχα έσοδα ήταν 24,1 εκατ. ευρώ. Στον αρχικό προϋπολογισμό ο ΕΟΦ εκτιμούσε τα εν λόγω έσοδα στα 27,2 εκατ. ευρώ για το 2018. Τα έσοδα αυτά καταγράφονται σε 3 λογαριασμούς ( Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92, Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/ και Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005). Ένα ακόμη σημαντικό έσοδο της τάξης των 5,5 εκατ. ευρώ εξασφαλίζεται από τόκους και από χρεόγραφα.
Σε γενικές γραμμές όπως αναφέρθηκε, ο ΕΟΦ τα πήγε για μια ακόμη χρονιά πολύ καλά στη συγκέντρωση εσόδων, με κάποιες μικρές αποκλείσεις κυρίως όσον αφορά στα έσοδα υπέρ Υπέρ ΕΦΚΑ. Επίσης και τα «Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου».

Έξοδα
Από κει και πέρα, τι καλύτερες επιδόσεις του ο οργανισμός τις καταγράφει όσον αφορά στα έξοδα, όπου φαίνεται να πέτυχε και το 2018 σημαντικές εξοικονομήσεις. Ειδικότερα για το 2018, τα συνολικά έξοδα του ΕΟΦ διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το 2017 και έναντι προϋπολογισθέντων εξόδων 17,4 εκατ. ευρώ . Φαίνεται λοιπόν ότι οι υπηρεσίες του οργανισμού πέτυχαν περιορισμό των εξόδων κατά 3,4 εκατ. ευρώ ενώ το 2017 οι σχετικές εξοικονομήσεις ήταν της τάξης των 2,7 εκατ. ευρώ. Μάλιστα διαπιστώνεται ότι από τους 106 λογαριασμούς όπου καταγράφονται τα έξοδα του οργανισμού, όλοι σχεδόν κατέγραψαν χαμηλότερες κοστολογήσεις έναντι των όσον προέβλεπε ο προϋπολογισμός.

Το βασικότερο έξοδο του οργανισμού είναι το μισθολογικό κόστος. Συγκεκριμένα το 2018 για το σύνολο των βασικών μισθών (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) ενταλματοποιήθηκε και καταβλήθηκε το ποσό των 3,24 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ είχε προϋπολογιστεί το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ. Επίσης ως «βασικός μισθός εκτάκτων» είχε προϋπολογιστεί το ποσό των 380 εκατ. ευρώ ενώ καταβλήθηκαν 303 χιλ. ευρώ έναντι μόλις 10 χιλ. ευρω το 2017.
Σημαντική εξοικονόμηση παρουσιάζεται επίσης και στο λογαριασμό κόστους για «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». Εδώ ο ΕΟΦ είχε προϋπολογίσει 1,59 εκατ. ευρώ και τελικά πλήρωσε 1,22 εκατ. ευρώ.

Από τον απολογισμό λοιπόν εσόδων και εξόδων προκύπτει τελικά πλεόνασμα 21 εκατ. ευρώ ενώ για το 2018 αρχικά είχε προϋπολογιστεί πλεόνασμα της τάξης των 197 εκατ. ευρώ. Με βάση τα όσα έχει ανακοινώσει ο οργανισμός σε συνδυασμό με το πλεόνασμα που επιτεύχθηκε, τα συνολικά αποθεματικά του φαίνεται να φτάνουν τα 247 εκατ. ευρώ. Σ αυτά βέβαια περιλαμβάνονται και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου της τάξης των 50 εκατ. ευρώ τα οποία ως γνωστόν είχαν «κουρευτεί», μειώνοντας αντίστοιχα και το καθαρό ταμείο του ΕΟΦ.
Για το 2019 ο αρχικός προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα 37,9 εκατ. ευρώ, έξοδα 19,1 εκατ. ευρώ και πλεόνασμα 18,75 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ