Και νέο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα σκαριά

«Ανοιχτή» σε καταχωρήσεις ιατροτεχνολογικών υλικών είναι από χθες η ιστοσελίδα του ΕΟΦ, προκειμένου να δημιουργηθεί ως το τέλος Ιανουαρίου 2019, ένα νέο μητρώο με τα υλικά που κυκλοφορούν στη χώρα.

Ο ΕΟΦ έχει καλέσει τις εταιρείες που διακινούν στην αγορά τα υλικά αυτά να συνδράμουν στην κατάρτιση του νέου μητρώου ιατροτεχνολογικών προϊόντων, «ανεβάζοντας» στη σχετική εφαρμογή τα στοιχεία της έδρας τους, καθώς και τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θέτουν στην Ελληνική αγορά.

Μάλιστα η Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων του Οργανισμού υπενθύμισε τη διάταξη του νόμου στον οποίο στηρίζεται το εν λόγω εγχείρημα ( Ν.1316/1983 άρθρο 27.4 «Για τη δημιουργία μητρώου και αρχείου ελέγχου και διακίνησης των προϊόντων της αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ συγκροτεί μηχανογραφικό σύστημα. Κάθε Βιομηχανική και Εμπορική επιχείρηση έχει υποχρέωση να παρέχει στον ΕΟΦ όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος».) επισημαίνοντας παράλληλα ότι για τις καταχωρίσεις οι εταιρείες δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Παρόλα αυτά, το νέο αυτό εγχείρημα, φέρνει …πονοκέφαλο (και αύξηση του κόστους) στις επιχειρήσεις, τη στιγμή που ήδη έχει δημιουργηθεί το Μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, ενώ παράλληλα, ένα χρόνο αργότερα, θα είναι έτοιμο το Ευρωπαϊκό Μητρώο, πάνω στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούν τα αντίστοιχα μητρώα των ευρωπαϊκών κρατών, ξεκινώντας δηλαδή το έργο από την αρχή.

Για το θέμα έχει οριστεί σήμερα συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΕΟΦ με τη διοίκηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα από την έναρξη της νέας αυτής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΙΒ κ. Γεράσιμο Λειβαδά, δεδομένου ότι ήδη υπάρχει το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ και αναμένεται η κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Μητρώου, θα έπρεπε να περιμένουμε να δημοσιοποιηθεί το τελευταίο και στη συνέχεια να προσθέσουμε κι εμείς τα αντίστοιχα στοιχεία με τα οποία διαφοροποιείται η χώρα μας.

Κι αυτό γιατί στην αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, δεν είναι απαραίτητο ότι η αντιπροσώπευση είναι αποκλειστική. Αντίθετα, βάσει της αρχής της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων, μπορεί στην ίδια χώρα να λειτουργεί θυγατρική κι εντούτοις, τα προϊόντα να διακινούνται από αντιπροσώπους ή από εταιρείες που διαθέτουν ευρεία γκάμα υλικών, τα οποία προμηθεύονται από άλλες μεγάλες χονδρεμπορικές εταιρείες του εξωτερικού.

Στην περίπτωση λοιπόν που βάσει του μητρώου χρειαστεί να γίνει διερεύνηση για ένα συγκεκριμένο υλικό, το σημείο αναφοράς παραμένει η μητρική, κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία θα δώσει την πληροφορία από πού πωλήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν, ποιόν αντιπρόσωπο, σε ποιά χώρα κλπ.
Αντίστοιχα, η μητρική εταιρεία είναι αυτή που διαθέτει τις πιστοποιήσεις των υλικών και είναι και υπεύθυνη για την ανανέωσή τους όταν οι πιστοποιήσεις λήγουν.

Τώρα σε ότι αφορά το τρέχον εγχείρημα του ΕΟΦ, ο ΣΕΙΒ αμφισβητεί την εγκυρότητα του αποτελέσματος, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από τον ΕΟΦ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα κληθούν να προχωρήσουν σε προσλήψεις τουλάχιστον 150 ατόμων για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος, ανεβάζοντας έτσι το κόστος λειτουργίας τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ