Κλινικές: Δυσοίωνο το 2015 μετά από ένα μέτριο 2014

Τις ελάχιστες ελπίδες ανάκαμψης που δημιούργησε το 2014 για τον κλάδο των κλινικών, διαψεύδουν οι εξελίξεις της τρέχουσας χρονιά, καθώς αφενός η αύξηση του ΦΠΑ στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγεία, αφετέρου η επέκταση του clawback και η παράλληλη ρύθμιση για απόλυτο συμψηφισμό των διογκούμενων οφειλών των ταμείων, περιορίζουν τη δραστηριότητα του κλάδου αλλά και τη διαθέσιμη ρευστότητα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το healthmag.gr από τους ισολογισμούς των μεγαλύτερων κλινικών της χώρας, οι οποίες αποτελούν περίπου το 80% της συνολικής αγοράς των ιδιωτών παρόχων του κλάδου των κλινικών , το 2014 οι κλινικές σημείωσαν άνοδο της τάξης του 5%
Όπως όμως αναφέρουν οι διοικήσεις των εταιρειών από τη μια μεριά η ορθότερη διαχείριση του μέτρου του clawback το οποίο είχε σαφώς χαμηλότερη επίδραση στα μεγέθη τους έναντι της χρήσης 2013, αλλά και η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων ασθενών με βάση μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική η οποία αύξησε τις εισαγωγές, οδήγησε σε βελτίωση του κύκλου εργασιών. Παράλληλα το σύνολο πλέον των ιδιωτικών κλινικών συνεργάζεται με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και δη με την πλειονότητα αυτών, γεγονός το οποίο εξασφαλίζει περί το 25% του συνολικού τζίρου.
Ειδικότερα , σύμφωνα με τα μεγέθη των 22 μεγαλύτερων κλινικών που έχουν κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα περίπου 840 εκατ. ευρώ ήτοι αύξηση 5% σε σχέση με το 2013. Την ίδια περίοδο όμως οι εταιρείες δεν κατάφεραν να πετύχουν κέρδη, αν και βελτίωσαν τις ζημιές τους, Ειδικότερα οι ζημιές των εν λόγω εταιρειών αυξήθηκαν στα 110 εκατ. ευρώ έναντι 148 εκατ. ευρώ το 2013. Επίσης σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται και οι απαιτήσεις των εταιρειών εξαιτίας των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτές, φτάνοντας τα 513 εκατ. ευρώ έναντι 566 εκατ. ευρώ το 2013.
ICAP
Μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για την εξέλιξη των μεγεθών του κλάδου επιχειρεί να δώσει η κλαδική μελέτη που κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, σύμφωνα με την οποία, η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων μείωσης των δαπανών υγείας, επηρέασε την αγορά της ιδιωτικής υγείας σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα στο σύνολό της να σημειώνει μέση ετήσια μείωση της τάξης του 13,5% την διετία 2012-2013 φτάνοντας στα 1,4 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στη μελέτη η συνεισφορά των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συνολική ιδιωτική δαπάνη υγείας καλύπτει τα τελευταία χρόνια περίπου το 1/3 του συνόλου των δαπανών υγείας της χώρας (δημόσια και ιδιωτική δαπάνη).

O διαχωρισμός
Ανάλογα με το μέγεθός τους, οι ιδιωτικές γενικές κλινικές διακρίνονται: α) στις μεγάλες πολυδύναμες κλινικές οι οποίες βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και είναι λίγες σε αριθμό και υπερβαίνουν σε δυναμικότητα τις 300, β) στις μεσαίες κλινικές οι οποίες συνήθως διατηρούν συμβάσεις με ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ταμεία του Δημοσίου και γ) στις μικρές κλινικές οι περισσότερες των οποίων καλύπτουν το κόστος νοσηλείας των ασθενών τους (ολόκληρο ή μέρος) μέσω συμβάσεων που έχουν συνάψει με διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου.
Οι νευροψυχιατρικές κλινικές, οι οποίες αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, είναι αρκετές σε αριθμό και τα έσοδά τους προέρχονται εξ ολοκλήρου από εσωτερικούς νοσηλευόμενους ασθενείς, εμφανίζοντας υψηλές μέσες ετήσιες πληρότητες.

Μνημόνιο
Σύμφωνα τον πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, κ. Γρηγόρη Σαραφιανό, με την νέα σύμβαση – Μνημόνιο προβλέπεται ο άμεσος καταλογισμός του Rebate and Clawback για ολο το 2014, το όποιο για κάθε πάροχο δεν θα συναρτάται από τις υποβολές του 2013 και η είσπραξη του πρέπει να γίνεται άμεσα από τον ΕΟΠΥΥ.
Ακόμη προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής των 2 μέτρων μέχρι και το 2018 (έληγαν 31-12-2015) λειτουργώντας ο ΕΟΠΥΥ στην βάση των κλειστών προϋπολογισμών για κάθε κωδικό δαπάνης.
Όπως επισημαίνει ο κ. Σαραφιανός, πουθενά δεν αναφέρεται η αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και γενικότερα της υγείας, παρότι θα παρακρατείται ποσοστό 6% από τις συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Ο προϋπολογισμός το 2015 για δαπάνες Γενικών Κλινικών είναι 188 εκατ. ευρώ (2014 ηταν 235 εκατ. ευρώ) και στο ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΝΤΥΝΑΝ (φέτος θεωρείται Κλινική, ενώ έως πέρυσι Νοσοκομείο) και η αύξηση κατά 10% του ΦΠΑ (υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τις τιμολογούμενες δαπάνες κατά 35 εκατ. ευρώ). Πρακτικά απομένουν περίπου 140 εκατ. ευρώ (εάν υπάρχουν και δεν είναι λογιστικά) για να μοιραστούν 120 Γενικές Κλινικές σε όλη τη χρονιά, για 10 εκατ. πολίτες. Οι δε προβλεπόμενες υποβολές των κλινικών υπολογίζονται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ