«Κρατούν» παρά την κρίση οι αμοιβές στη φαρμακοβιομηχανία

Ρεκόρ εξαετίας φαίνεται ότι σημειώθηκε το 2017 στο μέτωπο της απασχόλησης στο χώρο παραγωγής φαρμάκου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανανεωμένης έκδοση «Η Φαρμακευτική Αγορά Στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2018» που εκπονήθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του ΙΟΒΕ και την αρωγή της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Η μελέτη σημειώνει ότι παρά την ύφεση και τις ισχυρές πιέσεις στον κλάδο, οι ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκου, το 2017 πέτυχαν τον υψηλότερο αριθμό εργαζομένων, ενώ διατήρησαν σε πολύ καλά επίπεδα τις αποδοχές των εργαζόμενων, με τα ωρομίσθια μάλιστα να είναι διπλάσια του μέσου όρου στη χώρα.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, Labour Force Survey για το 2018 τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΟΒΕ , στην Ελλάδα, η απασχόληση στο στενό πυρήνα της εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, διαμορφώθηκε το 2017 στα 14,4 χιλιάδες άτομα. Ο σχετικός πίνακας δείχνει μια δραματική πτώση της τάξης του 14,3% σε σχέση το 2016, όμως το ΙΟΒΕ διευκρινίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι πρόκειται για ένα σοβαρό λάθος.

Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι η απασχόληση είχε διαμορφωθεί στα 14.000 άτομα το 2012 και μειώνονταν σταθερά μέχρι και το 2015. Η ανάκαμψη ξεκίνησε λογικά το 2016 χωρίς να έχουμε όμως σαφή εικόνα καθώς λόγω του σχετικού «λάθους» που εντοπίζει το ΙΟΒΕ φαίνεται το 2016 να έγιναν στον κλάδο του φαρμάκου….3.700 προσλήψεις! Πράγμα μη ρεαλιστικό. Έτσι λαμβάνουμε σαν μόνο δεδομένο γεγονός τις μετρήσεις για το 2017 όπου οι 14.4000 θέσεις εργασίας αποτελούν ρεκόρ εξαετίας.

Εκπαίδευση
Η έρευνα αναφέρει ακόμη ότι, σύμφωνα με την Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED) για το 2017 το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων ήταν πολύ υψηλό, με το 60,5% να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όταν στον κλάδο της μεταποίησης το ποσοστό ήταν 35,7% και στο σύνολο της οικονομίας 22 %, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων . Η διαφορά αυτή δείχνει τη σημασία της εγχώριας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων ως ανασχετικό κλάδο στο brain drain της ελληνικής οικονομίας . Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία το 2015 το ποσοστό των εργαζομένων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση έφτανα το 71,6%, γεγονός που δείχνει ότι οι απώλειες σε θέση εργασίας είχαν να κάνουν με υψηλής κατάρτισης επαγγελματίες.

Το 2017, οι απασχολούμενοι στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων αντιστοιχούν στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, ενώ αποτελεί το 4,1% της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο της μεταποίησης, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ25 (2,4%) .

Μισθοί
Εξίσου σημαντική μέτρηση αποτελεί στη μελέτη, η καταγραφή της απασχόλησης σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), υπολογίζοντας τη συνολική απασχόληση με την υπόθεση πως όλοι οι εργαζόμενοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο . Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κλάδος παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων κατέγραψε κάμψη της απασχόλησης σε ΙΠΑ την περίοδο 2010 – 2017 κατά -7,2%, έναντι ισχυρής κάμψης στον κλάδο της μεταποίησης κατά -23,2%, ενδεικτικό της ανελαστικότητας στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα, το συνολικό μισθολογικό κόστος την ίδια περίοδο μειώθηκε κατά -12,3% έναντι πολύ μεγαλύτερης υποχώρησης στον κλάδο της μεταποίησης όπου διαμορφώθηκε την εν λόγω περίοδο στο -34,3%. Την ίδια στιγμή για το σύνολο της οικονομίας η υποχώρηση στο μέσο ωρομίσθιο διαμορφώθηκε -29,7%.

Το υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το πλήρες ωράριο καθώς και αλλά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στον κλάδο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων έχουν διαμορφώσει το μέσο ωρομίσθιο στα 10,3 ευρώ που είναι σχεδόν διπλάσιο επίπεδο από το σύνολο της οικονομίας που υπολογίζεται στα 5,3 ευρώ, και πολύ υψηλότερο από τον κλάδο της μεταποίησης (στα 6,7 ευρώ). Σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης διαπιστώνεται ότι στον κλάδο της εγχώρια παραγωγής φαρμάκου η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στο διάστημα μεταξύ 2015 και 2017 καθώς το μέσο ωρομίσθιο διαμορφώθηκε στα 10,3 ευρώ από 11,7 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ