Ξεπέρασαν το 1,5 δις. ευρώ οι πωλήσεις της φαρμακοβιομηχανίας

Σταθερά στο δρόμο της ανάκαμψης δείχνει να κινείται η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, με το 2017 να φαίνεται ότι αποτέλεσε μια ακόμη καλή χρονιά, παρά τις σημαντικές δυσκολίες και τις μειώσεις τιμών. Επί της ουσίας η εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής είναι αυτή που καταφέρνει να μειώσει τις ισχυρές απώλειες που προκαλούν στον κλάδο οι νέες τιμολογήσεις και τα υψηλά rebate και clawback.
Από ένα σημαντικό δείγμα που αποτελείται από τις σημαντικότερες βιομηχανίες φαρμάκου οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 85% των συνολικών πωλήσεων του κλάδου, προκύπτει ότι η ελληνική παραγωγής φαρμάκου από πλευράς αξίας κινήθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,5% πέρυσι και μάλιστα η παραγωγή αυτή δημιουργεί και κέρδη. Εκτιμάται δε ότι το 2017 οι συνολικές πωλήσεις των εγχώριων βιομηχανιών φαρμάκου έκλεισαν κοντά στα 1,5 δις. ευρώ ενώ τα συνολικά κέρδη ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ.

Βασική παράμετρος η οποία φαίνεται να επιτέλεσε στην ανάκαμψη, θεωρείται η αύξηση των εξαγωγών καθώς εντός των ελληνικών συνόρων, ο κλάδος πλήττεται έντονα από τις μειώσεις των τιμών αλλά και τα υψηλά rebate και clawback που περιορίζουν κατά τουλάχιστον 30% τις συνολικές πωλήσεις.
Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ακόμη ότι στην καλή πορεία της συνολικής κερδοφορίας του κλάδου συνέβαλε πέρυσι η επιστροφή της Famar στα κέρδη, μετά το σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο εκπονείται από την Pillarstone με βάση τις επιταγές των πιστωτριών τραπεζών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος έχει προχωρήσει την τελευταία δεκαετία, δηλαδή τα χρόνια της κρίσης σε σημαντικές επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο οι συνολικές εξαγωγές των εγχωρίως παραγόμενων σκευασμάτων προσέγγισαν τα 2,5 δισ. ευρώ. Η δυναμική αυτή έχει αναδείξει τον κλάδο ως σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Μάλιστα θεωρείται πως και τα κεφάλαια που εξασφαλίστηκαν από τις ελληνικές εταιρείες -και όχι μόνο- κατά την περίοδο των υψηλών πωλήσεων, σε σημαντικό βαθμό κατευθύνθηκαν σε παραγωγικές επενδύσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης με τίτλο «Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον» που κοινοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018 στους θεσμούς, ως βασικοί τομείς ανάπτυξης χαρακτηρίζονται οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, η ενέργεια, τα αγρο-διατροφικά προϊόντα, η μεταποίηση, η ναυτιλία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η υγεία και η περιβαλλοντική οικονομία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.
Στο σχετικό σχέδιο σημειώνεται ειδικά για την αγορά φαρμάκου ότι «σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμφωνήθηκε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο αναλύθηκε σε έξι άξονες. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και αποτελεί το βασικό πλαίσιο αναφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακευτικής βιομηχανίας. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα, αλλά και να ενισχύσει τις ευκαιρίες του κλάδου. Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον τομέα των κλινικών μελετών, τη δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα, την επικοινωνία σχετικά με τις ευκαιρίες συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα ή την προώθηση καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων και φυτικών φαρμάκων».

Η ελληνική παραγωγή φαρμάκου τονώνει την εθνική οικονομία και το ΑΕΠ μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, της επένδυσης σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και κατοχύρωσης τεχνογνωσίας, των εξαγωγών, των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και γενικότερα της παραγωγής προστιθέμενης αξίας που μένει στη χώρα και επανεπενδύεται. Η σύγχρονη ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει 27 μονάδες παραγωγής με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής και εξελιγμένων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή γενοσήμων και προϊόντων φαρμακοτεχνικής καινοτομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία. Κάθε χρόνο διαθέτει παραπάνω από 30 εκατ. ευρώ σε επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα. Απασχολεί 11.000 εργαζομένους και 800 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης ενώ επηρεάζει συνολικά 53.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Φυσικά παρά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι εταιρείες στο σύνολό τους δείχνουν να βρίσκονται σε μια «συνεχή τιμωρία» με την επιβολή rebate και clawback. Τα μέτρα αυτά, πέρα από την αντιαναπτυξιακή τους διάσταση, φαίνονται έως και να μπλοκάρουν και την εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων στο ελληνικό σύστημα υγείας.
Οι φαρμακοβιομήχανοι τονίζουν ότι οι ελληνικές μονάδες δεν μπορούν να αντέξουν τα τεράστια ποσά του clawback, τα οποία οδηγούν σε άμεση και έμμεση φορολόγηση των εταιρειών άνω του 70% , ενώ πουθενά αλλού στον κόσμο δεν επιβάλλεται clawback σε γενόσημα και οικονομικά φάρμακα.
Οι ελληνικές εταιρείες φαρμάκου, έχοντας τεράστια λειτουργικά έξοδα, με χιλιάδες θέσεις εργασίας, με επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη
Η προσέγγιση που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στη φαρμακευτική πολιτική έχει οδηγήσει το ελληνικό φάρμακο σε απαξίωση στην εγχώρια αγορά, την ίδια στιγμή που, διεθνώς, αποτελεί ένα πολύ δυνατό brand name με εξαγωγές σε 85 χώρες. Ενώ, λοιπόν, η ποιότητα των ελληνικών φαρμάκων αναγνωρίζεται σε όλον τον κόσμο προσφάτως και από την εξαιρετικά ανταγωνιστική αμερικανική αγορά η χώρα μας εξακολουθεί να είναι στις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εισαγωγές ακριβών φαρμάκων και ουραγός στη χρήση γενοσήμων όταν είναι πλέον γνωστό ότι τα φάρμακα αυτά αποτελούν τον ασφαλή δρόμο εξυγίανσης και εξοικονόμησης κρίσιμων πόρων στο σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ