Μαξιλάρι -7% στην τιμολόγηση και των ακριβών φαρμάκων – Στο 2,7% η μέση μείωση. Στο 4% η μείωση για τα γενόσημα.

Αναρτήθηκαν οι νέες τιμές φαρμάκων με βάση τη διαδικασία της ανατιμολόγησης όπου διαπιστώνεται αφενός η μη αύξηση τιμών αφετέρου η προστασία από μεγάλες απώλειες.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον η διαδικασία την έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών, με τον ΕΟΦ να φαίνεται να κερδίζει τη μάχη με το χρόνο, αφού χθες αναρτήθηκαν οι τιμές όπως προέκυψαν στο πλαίσιο της ανατιμολόγησης. Οι εταιρείες όπως έχει οριστεί από τη διοίκηση του οργανισμού θα μπορούν από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους αλλά και να προχωρούν σε δια ζώσης διαβούλευση εφόσον έχουν ενστάσεις για τις τιμές.

Από μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι:

  • η προστασία των τιμών μέσω του ορίου μέγιστης υποχώρηση έως 7% να ευνόησε όχι μόνο φάρμακα φτηνά αλλά και πιο ακριβά τα όποια λογικά με βάση την τιμολόγηση με το μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης να λάμβαναν χαμηλότερη τιμή.
  • Αυτό είναι ίσως και το «αντίτιμο» για την μη απελευθέρωση προς τα πάνω των τιμών για εκείνα τα φάρμακα που με βάση τις δύο τιμές της Ευρωζώνης να αυξάνονταν.
  • Η μέση μείωση των τιμών στο σύνολο των φαρμάκων είναι 2,7%. Η μείωση για τα γενόσημα είναι 4%.

Πάντως φαίνεται ότι συνολικά με βάση την τιμολόγηση αυτή να μην εξασφαλίζεται κάποια ιδιαίτερη εξοικονόμηση από τη συνολική δαπάνη για τα φάρμακα. Μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι η προηγούμενη πρόταση τιμολόγησης από το ΣΥΡΙΖΑ να επέφερε μεγαλύτερη εξοικονόμηση (συνολικά 3,5% στη συνολική δαπάνη) δηλαδή μείωση του clawback, αφού έτσι κι αλλιώς η Ελληνική Πολιτεία έχει πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό για φάρμακα. Όσον αφορά δε στη μείωση της συμμετοχής των ασθενών αυτή δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική όμως τουλάχιστον δεν θα επιβαρυνθούν οι ασφαλισμένοι από επικείμενες αυξήσεις αν ίσχυε η προηγούμενη πρόταση ανατιμολόγησης.

Οι φαρμακευτικές βέβαια φαίνεται να ασχολούνται περισσότερο με το τι μέλλει γενέσθαι με το θέμα του ανεξέλεγκτου clawback και λιγότερο με τις τιμές.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα δεδομένα τιμών στα κράτη _ μέλη της Ευρωζώνης την 1η Οκτωβρίου 2019,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια
ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια και γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου

Ακολουθούν οι από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης των προτεινομένων τιμών με παράλληλη διαβούλευση με τις φαρμακευτικές η οποία θα συμβάλλει στην διόρθωση τυχόν λαθών. Οι εταιρείες θα υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών στην on–line εφαρμογή μέχρι και την Παρασκευή 06 Δεκεμβρίου 2019.

Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Στα πλαίσια της παρούσας ανατιμολόγησης και της διαδικασίας δια ζώσης διαβούλευσης, όσες εταιρείες επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης, αφού θα έχουν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Δια ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων σας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ