Με 44 σκευάσματα ξεκινά από 1/1/2020 η διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Την πρότασή του για τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων υψηλού κόστους στα ιδιωτικά φαρμακεία παρουσίασε χθες σε εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιρειών η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Τη σειρά των τεχνικών παρεμβάσεων οι οποίες προβλέπουν την αξιοποίηση του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) του ασθενούς αλλά και την επέκταση της πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΟΠΥΥ των φαρμακείων και των φαρμακευτικών εταιρειών παρουσίασε χθες σε εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας ο ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση, τα φάρμακα που θα διατίθενται τελικά μέσω των φαρμακείων θα είναι 44 και συγκεκριμένα 4 για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (6 κωδικοί ΕΟΦ) και 40 αντικαρκινικά (93 κωδικοί ΕΟΦ), από 27 εταιρείες, αντί των 59 που είχε καταγραφεί στην αρχική ενημέρωση προς τον ΠΦΣ. Πρόκειται αποκλειστικά για θεραπείες που λαμβάνονται από το στόμα και δεν χρειάζονται διατήρηση σε ψυγείο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή εκτέλεσης της συνταγής από ιδιωτικό φαρμακείο ή από φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ θα είναι του ίδιου του ασθενούς, μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας του στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥΥ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, τόσο η προεργασία όσο και η υλοποίηση και λειτουργία αυτού καθ’ αυτού του συστήματος δεν φαίνονται απλές υποθέσεις, προκαλώντας μάλλον ερωτηματικά κατά ποσό θα είναι όλα έτοιμα για να τεθούν σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2020, όπως έχει δεσμευτεί επανειλημμένως ο Υπουργός Υγείας.
Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις, ενώ αναμένεται να υπάρξει καταγραφή των ιδιωτικών φαρμακείων που θα ενταχθούν στη διαδικασία.

Η προετοιμασία
Η προτεινομένη διαδικασία προϋποθέτει μια σειρά από ενέργειες που θα πρέπει να προηγηθούν της εφαρμογής. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλεφθεί στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ η εμφάνιση μηνύματος όταν συνταγογραφούνται τα επιλεγμένα ΦΥΚ προς τον γιατρό ότι «ο ασθενής μπορεί μέσω του ΦΑΥ να επιλέξει τον τρόπο παραλαβής του φαρμάκου», αλλά και ειδική επισήμανση στις εκτελεσμένες συνταγές που αφορούν στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Δεδομένου ότι όλη η διαδικασία μεταξύ ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικών εταιρειών και φαρμακείων θα διεξάγεται μέσω του ΟΠΣ, απαραίτητες είναι τροποποιήσεις της ηλεκτρονικής εφαρμογής ώστε να συνδεθούν τόσο οι ΚΑΚ όσο και τα φαρμακεία. Ακόμη, θα πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία επιστροφής φαρμάκων που δεν διατέθηκαν σε ασθενείς από ιδιωτικά φαρμακεία, αλλά και να καθοριστούν οι ευθύνες των ιδιωτικών φαρμακείων για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, τις οδηγίες λήψης στον ασφαλισμένο και τα συνημμένα έγγραφα, αλλά και τις υπογραφές, τα κουπόνια και το διακριτό φάκελο. Ακόμη θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για τα φάρμακα που φέρουν την ένδειξη «Κρατικό Είδος» στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Υπάρχουν, δε, και διαδικασίες που χρήζουν διερεύνησης, όπως η επιστροφή του δελτίου αποστολής στην εταιρεία, κατά πόσο είναι εφικτή η πληρωμή των τιμολογίων των φαρμακευτικών εταιρειών, χωρίς να έχει υπογράψει την παραλαβή τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους ΕΟΠΥΥ, αλλά και η έκδοση μηδενικής απόδειξης από το ιδιωτικό φαρμακείο (εμπόρευμα τρίτου).

Το σύστημα
Το σύστημα διάθεσης των εν λόγω ΦΥΚ στους ασθενείς μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια:

τη συνταγογράφηση, με το ατομικό αίτημα διακίνησης,
την αποστολή φαρμάκου και την τιμολόγηση,
την εκτέλεση της συνταγής,
τον έλεγχο και την πιθανή επιστροφή φαρμάκων

Στην πρώτη φάση, λοιπόν, ο ιατρός κατά τη συνταγογράφηση θα λαμβάνει μήνυμα από την ΗΔΙΚΑ ότι υπάρχει η επιλογή για τον ασθενή να παραλάβει την αγωγή του σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ ή σε ιδιωτικό φαρμακείο μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας. Ο ασθενής στη συνέχεια θα εισέρχεται στο ΦΑΥ του και θα επιλέγει που θέλει να εκτελέσει τη συνταγή. Αν επιλέξει κάποιο ιδιωτικό φαρμακείο, θα δημιουργείται κωδικός αιτήματος και αυτόματα θα αποκλείονται στο σύστημα τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΥΥ θα προελέγχει τη συνταγή, θα εξετάζει το ιστορικό του ασθενούς και τις ενδείξεις και είτε θα απορρίπτει το αίτημα, ενημερώνοντας τον ασθενή είτε θα το εγκρίνει και θα ενημερώνει τη φαρμακευτική εταιρία ηλεκτρονικά για την αποστολή των φαρμάκων σε συγκεκριμένο ιδιωτικό φαρμακείο όπου θα εκτελεσθεί η συνταγή.

Στη δεύτερη φάση, η φαρμακευτική εταιρία συνδέεται με το ΟΠΣ, επικυρώνει την παραγγελία και ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ για την παράδοση του προϊόντος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος από τη φαρμακευτική εταιρία, ο ασθενής και πάλι ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του φακέλου.
Μετά την έγκριση, αποστέλλεται μήνυμα στο φαρμακείο, ενώ αποστέλλεται και το ατομικό αίτημα (συνταγή-φάρμακο- φαρμακείο) μέσω του ΟΠΣ. Η εταιρεία στέλνει το φάρμακο στο ιδιωτικό φαρμακείο βάση μοναδικού κωδικού αιτήματος. Πάντως, ο ΕΟΠΥΥ προτείνει την έκδοση από τη φαρμακευτική εταιρία εκδίδει τιμολογίου και τριπλότυπου δελτίου αποστολής (σε εταιρία, σε φαρμακείο και σε ΕΟΠΥΥ). Στη συνέχεια δίνεται επιλογή στις εταιρείες: είτε να αποστείλουν τα σκευάσματα απευθείας στα φαρμακεία είναι να τα αποστείλουν μέσω ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.

Στην τρίτη φάση ο φαρμακοποιός σκανάρει στο σύστημα ΟΠΣ την παραλαβή του φαρμάκου ως εμπόρευμα τρίτου, υπογράφει και παραδίδει στη φαρμακευτική εταιρεία τα δύο δελτία αποστολής (ένα για τον ΕΟΠΥΥ) και εκτελεί στη συνέχεια, μέσω του σύστημας ΟΠΣ τη συνταγή. Διευκρινίζεται πάντως ότι μπορεί να απαιτηθεί επέκταση πέραν του 5νθημέρου.
Από την πλευρά της η φαρμακευτική εταιρεία αποστέλλει στον ΕΟΠΥΥ ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο και συνημμένα τα αντίστοιχα υπογεγραμμένα δελτία αποστολής. Το τμήμα του ΕΟΠΥΥ χρεώνεται/αποχρεώνεται το φάρμακο στον Οργανισμό, ενώ ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του ΦΑΥ για να παραλάβει το φάρμακο του.

Στην ελεγκτική φάση, αποστέλλονται στο Τμήμα Επεξεργασίας & Ελέγχου Συνταγών (ΤΕΕΣ) σε μηνιαία βάση οι εκτελεσμένες συνταγές σε ξεχωριστό φάκελο και με συγκεντρωτική κατάσταση. Όλες οι εν λόγω συνταγές ψηφιοποιούνται, ενώ θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές εικόνες στον ΕΟΠΥΥ που διακινεί φάρμακα στη συγκεκριμένη περιοχή.
Γίνεται και έλεγχος των σαρωμένων συνταγών μέσω του BI του ΤΕΕΣ από το τμήμα που διαχειρίζεται τα ατομικά αιτήματα και ακολουθεί για τις μη ορθά εκτελεσμένες συνταγές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ