Με αύξηση 4,7% «τρέχει» η αγορά φαρμάκου

Στα 3,9 δισ. ευρώ εκτιμάται για το 2019 η αγορά φαρμάκων με τα γενόσημα να διατηρούν σταθερά χαμηλό μερίδιο.

Με ρυθμό ανόδου της τάξης του 4,7% σε αξία και 2,8% σε όγκο, κινείται το 2019 η αγορά φαρμάκου στο δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων, παρά τις σημαντικές μειώσεις τιμών αλλά και την περιορισμένη είσοδο νέων σκευασμάτων στην αγορά τους προηγούμενους μήνες. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας μελετών IQVIA για λογαριασμό του ΣΦΕΕ, για τους 9 πρώτους μήνες του 2019 η αγορά φαρμάκων σε ετησιοποιημένη βάση (1/10/2018-30/9/2019) διαμορφώνεται στα 3,9 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση σε απόλυτες τιμές της τάξης των 170 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, το συγκεκριμένο διάστημα, παρατηρήθηκε μείωση -1,4%% στα πρωτότυπα φάρμακα υπό προστασία πατέντας από πλευράς όγκου και -2,6% από πλευράς αξίας ενώ στα γενόσημα, η αύξηση ήταν της τάξης του 5,3% στον όγκο η οποία συνοδεύτηκε με αύξηση 7,7% σε αξίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, συνολικά στο εν λόγο 12μηνο, τα πρωτότυπα φάρμακα (με πατέντα προστατευόμενη ή μη), απορρόφησαν το περίπου 61% της αγοράς σε αξίες (32,4% με προστασία πατέντας και 28,5% off patent) και τα γενόσημα το 21,1% της αγοράς. Από πλευράς όγκου, τα πρωτότυπα υπό προστασία πατέντας σκευάσματα απορρόφησαν το 9,5% της αγοράς, τα εκτός πατέντας πρωτότυπα το 36,9% και τα γενόσημα το 32,5%.

H συνολική λιανική αγορά υπολογίζεται λοιπόν σε 3,9 δισ. ευρώ το τέλος του προηγούμενου Σεπτέμβριο σε 12μηνη βάση (1/10/2018-30/9/2019), όπως αναφέραμε έναντι 3,73 δισ. ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο 12μηνο (1/10/2017-30/9/2018). Από αυτά, τα πρωτότυπα αυξήθηκαν από τα 2,151 δισ. ευρώ στα 2,168 δισ. ευρώ και τα γενόσημα αυξήθηκαν σε 0,9 δισ. ευρώ από 0,83 δισ. ευρώ, ενώ περίπου στα 838 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αγορά των λοιπών προϊόντων από 765 εκατ. ευρώ. Εδώ εντοπίζεται μια σημαντική διαφοροποίηση στο τι κατηγοριοποιεί ως λοιπά σκευάσματα η IQVIA
Επιπλέον, από τα 3,9 δισ. ευρώ τα 3,52 δισ. ευρώ αφορούν σε φάρμακα που αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό σύστημα και μόλις 0,38 δισ. ευρώ αφορούν φάρμακα που δεν αποζημιώνονται.
Απώλειες από υποκατάσταση

Σύμφωνα με την IQVIA, από τις μειώσεις τιμών που εφαρμόσθηκαν για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αποζημιώνονται, θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια εξοικονόμηση που αναμενόταν να φθάνει τα 79,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2018 έως το Σεπτέμβριο του 2019. Όμως τελικά όχι μόνο δεν υπήρξε εξοικονόμηση αλλά φαίνεται και ενίσχυση των πωλήσεων κατά στα 115,7 εκατ. ευρώ, καθώς οι μειώσεις τιμών «εξανεμίστηκαν» από την αύξηση πωλήσεων κατά 85,2 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης του όγκου και κατά 110 εκατ. ευρώ λόγω της αλλαγής του μίγματος των θεραπευτικών σχημάτων ή αλλιώς την υποκατάσταση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ