Μείωση της συμμετοχής των ασθενών για φάρμακα στο 25% το 2018

Μείωση της μέσης συμμετοχής των ασφαλισμένων για τη φαρμακευτική τους περίθαλψη, εμφανίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ για την κατανάλωση φαρμάκων κατά τη χρονιά που πέρασε.

Βάσει των δεδομένων από τις πωλήσεις φαρμάκων μόνο σε φαρμακεία, επί συνολικής δαπάνης της τάξης των 2,540 δισ. ευρώ, η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ έφτασε τα 1,916 δισ. ευρώ και η συμμετοχή των ασθενών έφτασε τις 625.000 ευρώ περίπου στη διάρκεια του περασμένου έτους. Στη δαπάνη αυτή, δεν συμπεριλαμβάνονται τα φάρμακα που έχουν διατεθεί στους ασθενείς με μηδενική συμμετοχή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα οποία αφορούν συνήθως υψηλού κόστους φάρμακα.

Τα στοιχεία αυτά, κατεβάζουν τη συμμετοχή των ασθενών στο 25% από τα αυξανόμενα ποσοστά των τελευταίων ετών που σε κάποιες περιπτώσεις είχαν ξεπεράσει και το 30%.

Από το σύνολο της συμμετοχής των ασθενών, δηλαδή τις 625.000 ευρώ, περίπου, οι 364.000 ευρώ αφορούν την θεσμοθετημένη συμμετοχή των ασθενών με 0%, 10% ή 25% ανάλογα με την πάθηση και το σκεύασμα που λαμβάνεται, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 260.000 ευρώ, αφορούν την επιβάρυνση των ασθενών από τη διαφορά της λιανικής τιμής του φαρμάκου που τελικά παίρνει ο ασθενής μέχρι την τιμή αποζημίωσης.

Η θεσμοθετημένη συμμετοχή δηλαδή, καλύπτει περίπου το 58-60% της δαπάνης του ασθενή και το υπόλοιπο 40-42% της επιβάρυνσης του ασθενή, αφορά τη διαφορά τιμής του φαρμάκου που συνταγογραφήθηκε μέχρι την τιμή του φθηνότερου φαρμάκου της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας.

Τα στοιχεία αυτά, επαναφέρουν το ποσοστό της θεσμοθετημένης συμμετοχής των ασθενών στο 15% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης στα προ κρίσης επίπεδα, αφήνοντας τις υπόλοιπες 10 ποσοστιαίες μονάδες της επιβάρυνσης (μέχρι το συνολικό ποσοστό του 25%) στη διαφορά μεταξύ νεώτερων και παλαιότερων θεραπευτικών σχημάτων, καθώς στις θεραπευτικές κατηγορίες εντάσσονται μια σειρά από δραστικές φαρμακευτικές ουσίες και όχι μία μόνο που θα περιελάμβανε το εκτός πατέντας πρωτότυπο με τα γενόσημά του.

Βέβαια, παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς εκτιμούν ότι στο συνολικό ποσοστό φαρμακευτικής δαπάνης, θα πρέπει να προστεθεί και ποσό περίπου ενός δις ακόμη, που αφορά τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) που διατίθενται μέσω φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, ανεβάζοντας έτσι τη φαρμακευτική δαπάνη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των περιπατητικών ασθενών στα 3,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να πέφτει η συμμετοχή των ασθενών στο 17% περίπου, συνολικά, καθώς τα φάρμακα αυτά λόγω της σοβαρότητας των παθήσεων που αντιμετωπίζουν, έχουν μηδενική συμμετοχή.

Ταυτόχρονα, τα ίδια στοιχεία δείχνουν μια αύξηση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης από το πρώτο ως το δεύτερο εξάμηνο του έτους κατά 10 εκ. ευρώ περίπου, με μια ισόποση μείωση 10 εκ. ευρώ περίπου, στη συνολική συμμετοχή των ασθενών.

Η ερμηνεία που δίνουν παράγοντες της φαρμακευτικής αγοράς είναι ότι αυξήθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι δικαιούχοι προνομιακής ή μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα, βάσει των διατάξεων περί κοινωνικής πολιτικής του κράτους, ενώ μικρό μερίδιο υπολογίζεται για την προτίμηση των ασθενών σε γενόσημα έναντι των εκτός πατέντας πρωτοτύπων.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι από το σύνολο της υπολογιζόμενης φαρμακευτικής δαπάνης, το ένα τρίτο αφορά τους ασθενείς και τα άλλα δύο τρίτα αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι στα παραπάνω ποσά της φαρμακευτικής δαπάνης, δεν εμφανίζονται πουθενά οι υποχρεωτικές επιστροφές της φαρμακοβιομηχανίας, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η κοινωνική πολιτική, καθώς το άλλο ένα τρίτο καταβάλλεται από τη φαρμακοβιομηχανία μέσω των rebate και clawback που τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν αισθητά το 1 δισ. ευρώ.

Και επιπλέον, τα στατιστικά στοιχεία δίνουν μόνο έναν αριθμό, χωρίς να προσδιορίζονται τα ποιοτικά στοιχεία που θα έδειχναν ποιοί πολίτες είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ωφεληθεί από τις μειωμένες συμμετοχές όπως προκύπτουν και πόση τελικά είναι η πραγματική συμμετοχή που καταβάλλει ο μέσος πολίτης για τη φαρμακευτική του περίθαλψη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ