Μεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών η φαρμακοβιομηχανία παρά την ύφεση

Σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της χώρας που διατηρεί μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, αναδεικνύεται ο χώρος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε πρόσφατη έρευνα της ICAP. Συγκεκριμένα με βάση την ειδική έκδοση της εταιρείας επιχειρηματικής πληροφόρησης, «Leading Employers in Greece 2015», προκύπτει ότι ανάμεσα στους 500 μεγαλύτερους έλληνες εργοδότες περιλαμβάνονται 10 αμιγώς ελληνικές βιομηχανίες οι οποίες μάλιστα απασχολούν περίπου 5100 άτομα. Να σημειωθεί δε, ότι οι συγκεκριμένες ελληνικές εταιρείες διατήρησαν σταθερό το συνολικό αριθμό των εργαζόμενών τους της διετία 2013-2014, και αυτό παρά το δυσμενές κλίμα
Την ίδια στιγμή ο κλάδος τους φαρμάκου «εκπροσωπείται» στο δείγμα των 500 εταιρειών της ICAP και από το χώρο των θυγατρικών πολυεθνικών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι 12 μεγάλες πολυεθνικές που κατέχουν μάλιστα περί το 40% της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα με πολλαπλάσιο τζίρο έναντι των ελληνικών, απασχολούν με βάση το έτος 2014 περίπου 3600 εργαζόμενους οι οποίοι μάλιστα είναι κατά 200 λιγότεροι έναντι του 2013.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν με βάση τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται η σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην απασχόληση, η οποία όπως μάλιστα σημειώνουν και οι εκπρόσωποι του κλάδου, παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία καθώς η δουλειά τους ενισχύει και το εξαγωγικό προφίλ της χώρας.
Θα πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι και οι 22 φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν ανήκουν σε ένα κλάδο ο οποίος εξακολουθεί να βάλλεται από τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, εξακολουθούν να χάνουν πωλήσεις και μάλιστα ακόμη και η σχετικά μικρή μείωση των εργαζόμενων των πολυεθνικών είναι αναλογικά χαμηλότερη απ’ ότι θα περίμενε κανείς αν αναλογιστεί ότι τη διετία 2014 οι ευκαιρίες ανάπτυξης νέων εργασιών εντός των ελληνικών συνόρων ήταν σχεδόν απαγορευμένη. Νέα φάρμακα δεν κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, ενώ τα μέτρα rebate και clawback όπως και η ανυπαρξία ρευστότητας εμπόδισαν δραματικά την ανάπτυξη σε συνδυασμό με τα υψηλά χρέη του δημοσίου προς αυτές.

Όπως μάλιστα σημειώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας , κύριος Θεόδωρος Τρύφων, ο κλάδος της ελληνικής παραγωγής έχει μεγάλη συμβολή στην απασχόληση στη χώρα. Επαναλαμβάνοντας την κύρια παραδοχή της ΠΕΦ, αναφέρει ότι «Η άμεση απασχόληση στην Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει τις 11.000 θέσεις εργασίας, μέγεθος που αντανακλά πάνω από το 60% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου. Ωστόσο, εμμέσως υποστηρίζονται περίπου 13.400 θέσεις σε συναφείς κλάδους που συνδέονται με την Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, ενώ άλλες περίπου 29.000 θέσεις εργασίας προκύπτουν ως αποτέλεσμα της καταναλωτικής δαπάνης από τους καταβαλλόμενους μισθούς. Έτσι, η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητα του κλάδου της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας φτάνει σε 53.100 θέσεις εργασίας»
Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι από το 2009 και ύστερα ο κλάδος συνολικά, απώλεσε αρκετές θέσεις εργασίας, κυρίως από το χώρο των πολυεθνικών οι οποίες επλήγησαν και περισσότερο από την υποχώρηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 64% αλλά και από την μη κυκλοφορία νέων σκευασμάτων.

Κλινικές
Ο κλάδος της υγείας έχει επίσης παρουσία και μάλιστα σημαντική στον τομέα της απασχόλησης με βάση την ICAP και μέσα από τον κλάδο των κλινικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε η ICAP, μεταξύ των εταιρειών του δείγματος των 500 περιλαμβάνονται και 22 εταιρείες από τον κλάδο των παρόχων υγείας, κυρίως ιδιωτικές κλινικές οι οποίες συνολικά απασχολούν περίπου 13.600 εργαζόμενους με βάση το 2014, ένας αριθμός που είναι αυξημένος κατά 150 άτομα σε σχέση με το 2013. Και ο εν λόγω κλάδος έχει πληγεί από την ύφεση λόγω και των μέτρων και κυρίως του clawback αλλα και του rebate το οποίο μάλιστα «σβήνει» μεγάλες οφειλές του δημοσίου προς αυτές.

Ο κλάδος βέβαια των κλινικών είναι καθαρά εντάσεως εργασίας καθώς αναφερόμαστε σε παροχή κυρίως ιατρικών πράξεων. Επίσης επειδή τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κλινικές υπέγραψαν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ υπήρξε μια αύξηση των ασθενών προς αυτές, γεγονός που έδωσε κίνητρο προσλήψεων αν και οι τζίροι στις περισσότερες εταιρείες μειώθηκαν πολύ.
Συνολικά στον κλάδο των κλινικών υπολογίζεται ότι απασχολούνται πάνω από 25.000 εργαζόμενοι . Οι εκπρόσωποι του κλάδου σημειώνουν τα συνεχή προβλήματα στον κλάδο και αναφέρουν πως οι εξελίξεις λόγω των μνημονιακών επιταγών διακυβεύει τη διατήρηση των θέσεων αυτών. Πρόσφατα μάλιστα η κλινική της Αθήνας «Κυανούς Σταυρός» προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας για 6 μήνες, αποτελώντας την τρίτη εταιρεία που σταματά να λειτουργεί μέσα στο 2015 με περίπου 150 εργαζόμενους να τίθενται σε διαθεσιμότητα.
ICAP
Η έρευνα της ICAP η οποία δημοσιεύεται στην έκδοση Leading Employers 2015, βασίστηκε σε στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσα από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν το τέλος τους 2014 και 2013 με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και μέσα από την άντληση στοιχείων από τους πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς. Στα στοιχεία τους προσωπικού περιλήφθησαν μόνο οι μόνιμα απασχολούμενοι και όχι όσοι είναι σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ