ΜΗΝ: 9 μήνες … καθυστέρηση σε νοσοκομειακά φάρμακα και συμβάσεις

Σε αναμονή για την δυνατότητα χρήσης αμιγώς νοσοκομειακών φαρμάκων που αφορούν κυρίως οφθαλμολογικά περιστατικά καθώς επίσης και τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, βρίσκονται οι Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, εδώ και 9 μήνες, από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου.

Η Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΠΕΜΗΝ), εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κωλυσιεργία του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τα δύο συγκεκριμένα θέματα.

Ειδικότερα η Ένωση σημειώνει:
1. Σε ότι αφορά τις ιατρικές πράξεις που εκτελούνται στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) με τη χρήση φαρμάκων 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης, βρισκόμαστε ακόμα, εν αναμονή της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Υγείας, ύστερα από τη σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 9 μήνες από τη δημοσίευση του Νόμου 4549/2018.
2. Σε ότι αφορά τη δυνατότητα των Μ.Η.Ν. να συνάπτουν συμβάσεις με ασφαλιστικούς φορείς, ο ίδιος νόμος 4549/18 στο άρθρο 122 προβλέπει την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων θα αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν και εν συνεχεία την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, η απόφαση αυτή «εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Όπως επισημαίνουν ο πρόεδρος της ΠΕΜΗΝ και ο γενικός γραμματέας της Ένωσης κ.κ. Γιώργος Χρονόπουλος και Απόστολος Μανδρέκας, «παρόλα αυτά, εννέα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης, όχι μόνο δεν εκδόθηκαν οι αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, αλλά – ακόμα χειρότερα – το Υπουργείο Υγείας, δεν ορίζει συνάντηση, παρά τις εκκλήσεις της ΠΕΜΗΝ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί επιτέλους, το σημαντικό αυτό θέμα.
Η αδικαιολόγητη αυτή κωλυσιεργία που είναι εις βάρος του ασθενή, αφήνει εύλογα ερωτηματικά, για σκοπιμότητες που μπορεί να εξυπηρετεί…
Καλούμε για άλλη μία φορά τους αρμόδιους φορείς και προσωπικά τον Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, για την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση που επιβαρύνει τους ασθενείς και δυσχεραίνει τη θεραπεία τους. Ζητούμε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό, ώστε να κλείσει αυτή η σημαντική εκκρεμότητα».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ