Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα: Αποτελέσματα 5ετίας για το nivolumab

Η μεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθηση της ασφάλειας μιας ανοσοογκολογικής θεραπείας, από μία συγκεντρωτική ανάλυση τυχαιοποιημένων Φάσης 3 μελετών, έδειξε τουλάχιστον πενταπλάσια αύξηση στα ποσοστά της 5ετούς συνολικής επιβίωσης με το nivolumab (13,4%) σε σύγκριση με τη δοσεταξέλη (2,6%).

Οι ασθενείς αυτοί είχαν νοσήσει με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και είχαν λάβει θεραπεία για να τον αντιμετωπίσουν.

Τα μακροχρόνια συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα και για την ασφάλεια του φαρμάκου προήλθαν από τις μελέτες CheckMate -017 και CheckMate -057 Φάσης 3.

Από τους ασθενείς, που εξακολουθούν να βρίσκονται στη μελέτη, μόνο 2 από τους 70 εμφάνισαν νέες, σχετιζόμενες με τη θεραπεία, ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ του τρίτου και τέταρτου έτους, ενώ δεν αναφέρθηκαν νέες, σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου έτους στους 55 ασθενείς, που εξακολουθούν να βρίσκονται στη μελέτη.

Το 32,2% των ασθενών με αντικειμενική ανταπόκριση στο nivolumab συνέχισε να παρουσιάζει ανταπόκριση στα πέντε έτη σε σύγκριση με 0% των ασθενών που έλαβε δοσεταξέλη. Η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης ήταν 19,9 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν nivolumab, έναντι 5,6 μηνών για τη δοσεταξέλη.

Ο Scott Gettinger, M.D., καθηγητής κλινικής ογκολογίας στο Αντικαρκινικό Κέντρο του Yale, σχολίασε: «Τα πενταετή δεδομένα των μελετών CheckMate -017 και 057 καταδεικνύουν την διάρκεια στον χρόνο της αποτελεσματικότητας του nivolumab, σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, σε σύγκριση με την παραδοσιακή χημειοθεραπεία».

Σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Οι δύο κύριοι τύποι της νόσου είναι ο μη μικροκυτταρικός και ο μικροκυτταρικός.

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα και αντιπροσωπεύει έως και το 85% των διαγνώσεων. Τα ποσοστά επιβίωσης ποικίλλουν ανάλογα με το στάδιο και τον τύπο του καρκίνου, τη χρονική στιγμή της διάγνωσης.

Στους ασθενείς, που λαμβάνουν διάγνωση μεταστατικού καρκίνου του πνεύμονα, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης είναι περίπου 5%.

Η Sabine Maier, M.D., επικεφαλής ανάπτυξης του Τομέα Κακοηθειών του Θώρακος στη Bristol-Myers Squibb, δήλωσε: «Μετά την έγκρισή του από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων ως θεραπεία δεύτερης γραμμής στο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα το 2015, το nivolumab έχει γίνει μία σημαντική θεραπευτική επιλογή για αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν ποσοστά πενταετούς επιβίωσης κάτω από 5% με την καθιερωμένη χημειοθεραπεία».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ