Μουσική στο γυμναστήριο; Όχι χωρίς ηχομόνωση

Η μουσική μπορεί να ξεκουράζει ή να δίνει ρυθμό για αθλητικές δραστηριότητες, και για το λόγο αυτό, αποτελεί βασικό στοιχείο στα σύγχρονα γυμναστήρια.

Ομάδες χορού ή μουσική υπόκρουση κατά την άσκηση στα μηχανήματα, τα γυμναστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να έχουν ηχομόνωση.

Όχι απαραίτητα αυτή που επιβάλλεται για τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αλλά μια πιο ήπια, αντίστοιχη με αυτή που ισχύει για τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το θέμα απασχόλησε το υπουργείο Υγείας, ύστερα από σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΜΕΘ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος, σχετικά με τις «Οχλήσεις από ηχητικές εκπομπές κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων».

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι η υγειονομική διάταξη που αφορά τους θορύβους που προκαλούνται από μουσική σε διάφορα καταστήματα, δεν περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τα γυμναστήρια. Συγκεκριμένα, η Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη, εκδόθηκε με σκοπό τον υγειονομικό έλεγχο και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από θορύβους που δημιουργούνται στα Κέντρα Διασκέδασης και λοιπά καταστήματα, μόνο από τη μουσική.

Παρόλα αυτά, το Προεδρικό Διάταγμα 219/2006 που έχει εκδοθεί με επισπεύδοντα φορέα το Υπουργείο Πολιτισμού, προβλέπει τη λήψη μέτρων, σε περίπτωση που δημιουργούνται οχλήσεις στους περιοίκους, από ηχητικές εκπομπές που παράγονται κατά τη λειτουργία γυμναστηρίων και γι΄ αυτό, επιβάλλεται ηχητική μόνωση.

Η ύπαρξη της μόνωσης στα γυμναστήρια, περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος, με την πρόβλεψη μάλιστα, ειδικής επιτροπής ελέγχου στο άρθρο 9 του ΠΔ.

Το υπουργείο Υγείας συνδυάζει την υγειονομική διάταξη με το προεδρικό διάταγμα και σημειώνει ότι όπως διαφαίνεται , η διαπίστωση της ηχητικής μόνωσης των γυμναστηρίων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της Α5/3010/85, θα γίνεται με τη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται στα λοιπά καταστήματα, προς τα οποία προσομοιάζει περισσότερο το είδος μουσικής των γυμναστηρίων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ