Νέα διαδικασία για τις θεραπείες ειδικής αγωγής από τον ΕΟΠΥΥ από 10/5

Μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης για ειδικές θεραπείες παιδιών-εφήβων από τον περασμένο Φεβρουάριο, ο ΕΟΠΥΥ ξεκινά τώρα και την ηλεκτρονική εκτέλεση των συνταγών από τους θεραπευτές προκειμένου οι θεραπείες να αποζημιώνονται.

Η νέα διαδικασία θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 10 Μαΐου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την νέα διαδικασία που εισάγεται, για την εκτέλεση των πράξεων ο δικαιούχος μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε θεραπευτή της επιλογής του προσκομίζοντας την εκτύπωση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

Το θεραπευτήριο, είτε φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία, συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή και εμφανίζει την εγκεκριμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές γνωμάτευση.

Για την αποζημίωση των πράξεων το θεραπευτήριο δίνει στο δικαιούχο:
α) την απόδειξη παροχής υπηρεσιών,
β) εκτύπωση παραστατικού εκτέλεσης από την εφαρμογή, στην οποία αναγράφονται πόσες και ποιες θεραπευτικές πράξεις εκτέλεσε.

Η εκτύπωση αυτή υπογράφεται τόσο από το θεραπευτή όσο και από το δικαιούχο, στην προκειμένη περίπτωση το γονιό.

Ο δικαιούχος για να αποζημιωθεί υποβάλει στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ αίτημα αποζημίωσης μαζί με τα ανωτέρω δύο δικαιολογητικά.

Κάθε θεραπευτήριο ειδικής αγωγής προκειμένου να λάβει κλειδάριθμο πρόσβασης θα πρέπει να προσκομίσει στην ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει αντίγραφα της άδειας άσκησης επαγγέλματος και ταυτότητας, καθώς και σε Πίνακα, τα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όλων των θεραπευτών που εργάζονται σε αυτό.

Στη συνέχεια, τα θεραπευτήρια, θα αποκτήσουν κωδικούς eΔΑΠΥ, από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Επαγγελματίες» — «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας» — «eΔΑΠΥ» —«Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων» και πραγματοποιώντας «Εγγραφή Χρήστη».

Εφόσον, η Εγγραφή πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, (πχ. smartphone, tablet, laptop κλπ) αμέσως μετά την αρχική απογραφή, ολοκληρώνεται άμεσα και η παραλαβή κλειδαρίθμου από τη ΠΕ.ΔΙ.

Ο υπεύθυνος/νόμιμος εκπρόσωπος του θεραπευτηρίου παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ.) ΕΟΠΥΥ, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που αυτά υποβληθούν από πρόσωπο πέραν του νόμιμου εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή. Εν συνεχεία ενεργοποιούν τον κλειδάριθμο από την επιλογή «Ενεργοποίηση Χρήστη» στον ίδιο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Μετά την αρχική απογραφή, σας γνωρίζουμε ότι κάθε επικαιροποίηση των στοιχείων των θεραπευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του eΔΑΠΥ από τον υπεύθυνο του θεραπευτηρίου.

Μετά την 10-5-2019 όλες οι εκτελέσεις και αποζημιώσεις ηλεκτρονικών γνωματεύσεων ειδικής αγωγής θα γίνονται υποχρεωτικά με την ανωτέρω διαδικασία.

Αιτήματα ασφαλισμένων για ειδική αγωγή και οπτικά

Στο μεταξύ, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων για την χορήγηση οπτικών ειδών και ειδικών θεραπειών σε παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην επεξεργασία των αιτημάτων δικαιούχων ειδικών θεραπειών παιδιών/εφήβων και οπτικών ειδών, ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποιεί τα εξής:
Α. Τα ατομικά αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν έως 30-6-2019 θα αποζημιώνονται απευθείας στους δικαιούχους.
Β. Προκειμένου να επιτευχθεί ομοειδής διαχείριση του μεγάλου όγκου των αιτημάτων, η εκκαθάριση θα διενεργηθεί ως εξής:
1. Τα αιτήματα με γνωματεύσεις που εκδόθηκαν πριν τις 31-10-2018, δηλαδή πριν τον νέο ΕΚΠΥ, θα αποζημιώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης αυτών μέχρι τη λήξη τους. Μετά τη λήξη ισχύος των γνωματεύσεων αυτών, οι δικαιούχοι θα προβούν σε έκδοση νέων ηλεκτρονικών.
2. Για τα αιτήματα με χειρόγραφες γνωματεύσεις που εκδόθηκαν από 1-11-2018 έως και 31-1-2019, θα ληφθεί υπόψη ο τρόπος αποζημίωσης που είχε οριστεί το 2012. Το ίδιο θα ισχύσει και για θεραπείες που θα διενεργηθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2019, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.
Από 1η Ιουλίου 2019 οι γνωματεύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικές, στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη λήξει μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Τα ανωτέρω ερωτήματα εφόσον έχουν ήδη εκκαθαριστεί θα πρέπει να επανεξεταστούν για πιθανή έκδοση συμπληρωματικής απόφασης πληρωμής.
3. Όσα αιτήματα έχουν κατατεθεί με την πρότυπη γνωμάτευση και εκδόθηκαν από την 1η Φεβρουαρίου και μετά θα αποζημιώνονται με βάση την τελευταία σχετική υπουργική απόφαση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ