Ο ΕΟΠΥΥ στο βασίλειο της …κούτας

Σημαντικό υλικό με τις αποζημιούμενες παροχές του οργανισμού βρίσκεται σε 310 χιλιάδες κούτες αναζητώντας αρχειοθέτηση.

Τάξη στον τεράστιο όγκο φυλαγμένων αρχείων που αφορά στις αποζημιώσεις για υπηρεσίες υγείας, φάρμακα και άλλα είδη, επιδιώκει να βάλει ο ΕΟΠΥΥ αναζητώντας τον κατάλληλο συνεργάτη. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της προκήρυξης του διαγωνισμού, το τεράστιο αυτό υλικό βρίσκεται στοιβαγμένο σε περίπου 310 χιλιάδες κούτες στην Αττική αλλά και εκτός ενώ σημαντικό μέρος έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Για το νοικοκύρεμα λοιπόν όλης αυτής της κατάστασης έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Διαχείρισης Αρχείου».

Όπως αναφέρεται, στον ΕΟΠΥΥ, από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, συλλέγονταν μέχρι τις αρχές του 2016 στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις σε όλη την Ελλάδα το αρχείο υποβολών συμβεβλημένων Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας (Π.Υ.Υ). Το αρχείο αφορά στα φορολογικά παραστατικά και τα συνοδευτικά έγγραφα, παραπεμπτικά κτλ με βάση τα οποία οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εξοφλούν τους ΠΥΥ για τις υπηρεσίες τους.

Ο τεράστιος όγκος αρχείου που παραλάμβαναν οι υπηρεσίες καθιστούσαν αδύνατο τον έλεγχο των παραστατικών με αποτέλεσμα τόσο την συνεχώς αυξανόμενη δημιουργία ενός μη διαχωρίσιμου όγκου αρχείου, όσο και τη μη διενέργεια εκκαθαρίσεων των παραστατικών.

Από τις αρχές του 2016, ο Οργανισμός κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να οργανώσει το αρχειακό υλικό που παραλαμβάνει και παράλληλα να ψηφιοποιήσει το αρχείο για τη νέα διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών με βάση το νόμο Ν.4368/2016, άρθρο 90.

Οι μηνιαίες υποβολές ανέρχονται περίπου σε 25.000 και αντιστοιχούν σε περίπου 3.300 κιβώτια νεοπαραγόμενου αρχείου και 3.800 κιβώτια αρχείου ΚΜΕΣ, ενώ σε ότι αφορά στο σύνολο του αποθηκευμένου αρχειακού υλικού, ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περίπου:
– 1.000.000 υποβολές
– 37.000.00 ψηφιοποιημένες σελίδες
– 240.000 αποθηκευμένα κιβώτια

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενέργειες, σε αποθήκες βρίσκεται ψηφιοποιημένο και αποθηκευμένο αρχειακό υλικό ετών 2016 έως και 2019, το οποίο αντιστοιχεί σε:
o Για το 2016, περί των 150.000 υποβολών που αντιστοιχούν σε περίπου 5.000.000 σελίδες
o Για το 2017, περί των 300.000 υποβολών που αντιστοιχούν σε περίπου 10.000.000 σελίδες
o Για το 2018, περί των 300.000 υποβολών που αντιστοιχούν σε περίπου 10.000.000 σελίδες
o Ενώ για το 2019 εκτιμούνται περί των 320.000 υποβολών που αντιστοιχούν σε περίπου 12.000.000 σελίδες
o Μέρος αρχειακού υλικού ΕΟΠΥΥ προηγούμενων ετών (2012-2015 )

Σε Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού σήμερα υπάρχει μέρος του αρχείου των ετών 2012 – 2015, αρχείο λοιπών ταμείων προ του 2012 καθώς και αρχειακό υλικό ατομικών αιτημάτων. Τα αρχεία αυτά, πρόθεση είναι να αρχειοθετηθούν και να επεξεργαστούν με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση του καθώς και τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών του Οργανισμού.

Εκτιμάται ακόμη ότι με την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης των Δημοσίων Νοσοκομείων, οι μηνιαίες υποβολές θα αυξηθούν από 25.000 σε περίπου 30.000

Ο ΕΟΠΥΥ επιδιώκει:

α) Τη συνέχιση της ψηφιοποίησης του δείγματος, το αρχείο θα προωθείται για αποθήκευση σε συγκεκριμένο ράφι (με ιχνηλάτηση – με νέα επικόλληση Γραμμωτού κώδικά του αναδόχου). Θα δίδεται αναφορά του αποθηκευμένου αρχείου σχετικά με το σημείο αποθήκευσης ανά διαστήματα στον ΕΟΠΥΥ.

β) Αποθήκευση του αρχείου φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως θα παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία της ΚΜΕΣ, σε συσκευασμένες κούτες οι οποίες θα προωθούνται για αποθήκευση, σε συγκεκριμένο ράφι (με ιχνηλάτηση –με νέα επικόλληση Γραμμωτού κώδικά του αναδόχου όπου απαιτείται).

γ) Αποθήκευση του υφιστάμενου αρχείου του ΕΟΠΥΥ, το οποίο βρίσκεται στις κατά τόπους ΠΕΔΙ ή και σε άλλα σημεία (Κεντρική Υπηρεσία, λοιπές αποθήκες) και στις υφιστάμενες αποθήκες (αρχείο υποβολών 2016-2019) και αφορά το αρχείο υποβολών και το αρχείο της ΚΜΕΣ (φαρμακευτική περίθαλψη).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το υφιστάμενο αρχείο υπολογίζεται περί τις (πρόβλεψη), 310.000 κούτες (240.000 αποθηκευμένο και 70.000 στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ), για το οποίο θα πρέπει ο Υποψήφιος ανάδοχος να προβλέψει συσκευασίες (χαρτοκιβώτια) και εργασίες μετασυσκευασίας πριν την αποθήκευση, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ