Οι προτάσεις ΠΕΦΝΙ για τα ΦΥΚ

Να αποτελέσουν σημείο διάθεσης ΦΥΚ και για εξωτερικούς ασθενείς με ταυτόχρονη αύξηση πόρων ζητούν τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Τα χρονίζοντα ζητήματα λόγω μη εφαρμογής νόμου από το 2012, επισημαίνει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) στην επιστολή της προς τον υπουργό υγείας κ, Κικίλια και τον υφυπουργό κ. Κοντοζαμάνη.
Ειδικότερα σημειώνει ότι, όπως προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία, οι εξωτερικοί ασθενείς μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα υψηλού κόστους και για σοβαρές ασθένειες από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Στα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων εξυπηρετούνται καθημερινά, εξωτερικοί ασθενείς με συνταγή για σοβαρές ασθένειες , σε πρωινό και απογευματινό ωράριο.

Η εξυπηρέτηση των ασθενών γίνεται κατόπιν ραντεβού και με απόλυτα θετικές εντυπώσεις και ανταπόκριση από την πλευρά τους, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα στη φαρμακευτική τους αγωγή. Σήμερα τα λιγοστά νοσοκομειακά φαρμακεία που έχουν τη δυνατότητα των σχετικών πόρων, εξυπηρετούν χωρίς ταλαιπωρία τους ασθενείς, σε συνθήκες που διασφαλίζουν τη σωστή διακίνηση των ευαίσθητων αυτών φαρμάκων (συνήθως ψυχρής αλυσίδας), με επαρκή παρακολούθηση και συμβουλευτική προς τον ασθενή (καταγραφή παρακολούθησης, χρήση κλπ).

Τα νοσοκομειακά φαρμακεία διασφαλίζουν τη νομιμότητα στη διακίνηση και την ορθή χρήση των φαρμάκων αυτών, ενώ τηρείται και μητρώο νοσημάτων και ασθενών (registries), με δεδομένο ότι οι περισσότεροι από αυτούς παρακολουθούνται ιατρικά από τα δημόσια νοσοκομεία.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τα νοσοκομειακά φαρμακεία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όπως θα έπρεπε, καθώς υπάρχει σημαντικός περιορισμός στους προϋπολογισμούς, αλλά και αντιστοίχως εντολές από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να μην εξυπηρετούν εξωτερικές συνταγές φαρμάκων, που εκτελούνται και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Έτσι εμφανίζεται το φαινόμενο ευάλωτες ομάδες χρονίως πασχόντων ασθενών π.χ. αιμοκαθαιρόμενοι, ογκολογικοί, αιματολογικοί, ρευματολογικοί κλπ, ενώ λαμβάνουν τη συνταγή των φαρμάκων από τις κλινικές και τα ιατρεία του δημόσιου νοσοκομείου, αντί να εξυπηρετούνται απ το φαρμακείο του, να υποχρεώνονται σε μετακινήσεις προς κάποιο από τα λιγοστά φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με ότι αυτή συνεπάγεται για τους ιδίου.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί δια μέσω της ΠΕΦΝΙ προτείνουν:
1) Να δοθούν άμεσα οι απαραίτητες οδηγίες προ τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, ώστε να ενεργοποιηθούν και να εφαρμοστούν πλήρως τα σχετικά Άρθρα του Ν. 4052/2010 που αφορούν στην εξυπηρέτηση των ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα τα όποια εμπίπτουν στον Ν. 3316/2010, μέσα από τη λειτουργία του ολοήμερου φαρμακείου των νοσοκομείων, με προτεραιότητα στους ασθένεια του κάθε νοσοκομείου.
2) Σε περάτωση που δεν μπορεί να γίνει μετακύληση των αναγκαίων πόρων απ τον προϋπολογισμό που αφορά νοσοκομειακά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ προ τον ΚΑΕ 1312 των Δημόσιων Νοσοκομείων, προτείνεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δημιουργηθεί διαδικασία προμήθεια των φαρμάκων αυτών από τα νοσοκομεία, με υποχρέωση πληρωμής των τιμολόγιων απ’ ευθείας από τον ΕΟΠΥΥ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ