Οι πρώτες επιτυχίες των επενδύσεων του CVC fund

Metropolitan Hospital και Metropolitan General δείχνουν ότι οι επενδύσεις από το fund αποδίδουν.

Σημαντική κερδοφορία παρουσίασαν το 2018 οι δύο μεγάλες ιδιωτικές κλινικές υπό την επωνυμία Metropolitan, γεγονός το οποίο ικανοποιεί το επενδυτικό fund CVC που μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας Hellenic Healthcare απέκτησε τον έλεγχό τους, ώστε να προχωρά και σε νέες επενδύσεις 14 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση των δύο κλινικών.
Ειδικότερα, η μείωση των υποχρεωτικών επιστροφών (clawback) τόνωσε σημαντικά τα κέρδη της εταιρείας Περσεύς Α.Ε., η οποία  ελέγχει την κλινική Metropolitan. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,814 εκατ. ευρώ, έναντι 47 χιλ. ευρώ το 2017 και όπως σημειώνει η διοίκηση, η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των περικοπών για clawback συγκριτικά με το 2017, χρήση στην οποία είχαν κοινοποιηθεί αναθεωρημένα σημειώματα για προηγούμενα έτη (π.χ. 2013-2014).

Επίσης τα  έσοδα για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε 91,18 εκατ. ευρώ έναντι 91,658 εκατ. ευρώ το 2017 (προ rebate & clawback) παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,52%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 19,079 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,9% σε σχέση με το 2017.

Την ίδια στιγμή τα έσοδα του Metropolitan General (πρώην Ιασώ General) για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε 38,01 εκατ. ευρώ έναντι 35,767 εκατ. ευρώ το 2017 (προ Rebate & Claw back) παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,3%. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας ανήλθε σε 3.840 χιλ. ευρώ., παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2017, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 97 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 203 χιλ. ευρώ το 2017,

Η ΠΕΡΣΕΥΣ επισημαίνει επίσης ότι πέρυσι προχώρησε στη σύναψη νέου μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 32 εκατ. ευρώ με την EBRD για τη μερική αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου δανείων, τη χρηματοδότηση του προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών και του κεφαλαίου κίνησης, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την απελευθέρωση της ρευστότητας για τα επόμενα έτη.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Metropolitan Hospital, το 2018 οι εισαγωγές ασθενών αυξήθηκαν κατά 1,8% φθάνοντας τις 37.381, ενώ οι ημέρες νοσηλείας παρουσίασαν αύξηση 6,4%. Τέλος, οι συνεργάτες ιατροί ανήλθαν σε 2.702 το 2018 από 2.616 το 2017 (αύξηση 3,3%).

Αντίστοιχα το Metropolitan General βελτίωσε σημαντικά όλους τους λειτουργικούς δείκτες κατά το 2018. Ειδικότερα, το 2018 οι εισαγωγές ασθενών αυξήθηκαν κατά 10% φθάνοντας τις 7.077, ενώ οι επισκέψεις εξωτερικών ασθενών παρουσίασαν αύξηση 4,33% φθάνοντας τις 105.494 επισκέψεις. Αύξηση παρουσίασαν και οι χειρουργικές επεμβάσεις φθάνοντας τις 7.217, αύξηση 18,4% συγκριτικά με το 2017. Οι δε συνεργάτες ιατροί ανήλθαν σε 950 το 2018 από 935 το 2017 (αύξηση 1,6%).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ