Πάνω από 1,8 δισ. ευρώ οι επιστροφές rebate και clawback στον ΕΟΠΥΥ

Η φαρμακευτική δαπάνη στα 3,5 δισ. ευρώ και οι δαπάνες υγείας στα 2,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με τον τελευταίο προϋπολογισμό

Καλπάζει η φαρμακευτική δαπάνη για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ο κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για φάρμακα, στη μνημονιακή δέσμευση των 1,945 δισ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα είναι να υπολογίζεται από τον Οργανισμό, ότι οι δαπάνες για φάρμακα στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ θα πλησιάσει φέτος τα 3,499 δισ. ευρώ για θεραπείες εκτός νοσοκομείων, αλλά και για τα νοσοκομειακά φάρμακα που χορηγούνται μέσω των φαρμακείων του Οργανισμού.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες υγείας υπολογίζεται να ξεπεράσουν φέτος τα 2,2 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας στο ποσό αυτό τις καταβολές για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό τομέα.

Ο συνδυασμός των προβλέψεων αυτών με τη σφιχτή δημοσιονομική πολιτική για τις δαπάνες, ανεβάζει τις υποχρεωτικές επιστροφές στα 1,8 δισ. ευρώ, συνολικά από rebate και clawback.

Ο νέος προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ εμφανίζεται ισοσκελισμένος τα 7,131 δισ. ευρώ, με βασικούς χρηματοδότες τους πολίτες και τους προμηθευτές υγείας, καθώς το σύνολο των εισφορών ξεπερνά τα 4,6 δισ. ευρώ και οι επιστροφές από rebate και clawback τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν τα έσοδα υπέρ τρίτων τα οποία και αποδίδονται και υπολογίζοντα στα 300 εκ. ευρώ, ενώ η κρατική επιχορήγηση παραμένει περιορισμένη στα 100 εκ. ευρώ. Υπολογίζονται ακόμη έσοδα ύψους 72 εκ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις ύψους 2,6 εκ. ευρώ περίπου, όταν τα έξοδα για τον ίδιο λόγο, είναι κατά 200.000 ευρώ περισσότερα και φθάνουν συνολικά τα 2,8 εκ. ευρώ.

Σημειώνουμε ότι τόσο η φαρμακοβιομηχανία, όσο και οι λοιποί πάροχοι, αλλά και οι εκπρόσωποι των δανειστών, έχουν θέσει θέμα δραστικής μείωσης του clawback καθώς τα ποσοστά είναι δυσβάσταχτα για τις επιχειρήσεις, με κίνδυνο αποεπενδύσεων και περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.

Οι πρώτες κινήσεις στην κατεύθυνση αυτή είχαν γίνει στις αρχές του καλοκαιριού με την προσπάθεια εξεύρεσης πρόσθετων πόρων της τάξης των 30 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των πιστώσεων υπέρ των δαπανών υγείας, παρότι οι πάροχοι διεκδικούσαν με σειρά κινητοποιήσεων προσαύξηση του λογαριασμού εξωνοσοκομειακής περίθαλψης κατά 50 εκ. ευρώ.

Στην παρούσα φάση, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει τον συμψηφισμό του clawback με τις δαπάνες για κλινικές μελέτες και παραγωγικές επενδύσεις από πλευράς της φαρμακοβιομηχανίας, όμως και πάλι τα ποσά που θα συμψηφιστούν τελικά δεν φαίνεται να πετυχαίνουν δραστική μείωση του ποσοστού επιστροφών, συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ