Πάνω από 0,5 δισ. ευρώ τα χρέη του Δημοσίου στις φαρμακευτικές

Τάσεις μείωσης παρουσιάζουν τα χρέη του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές σε σχέση με προηγούμενα έτη που οι οφειλές ξεπερνούσαν τα 800 εκ. ευρώ ή και το 1 δισ. ευρώ, αν και πέρυσι παρατηρήθηκε επιβράδυνση στους ρυθμούς αποπληρωμής σε σχέση με το 2017.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2018, το ύψος των οφειλών έφθανε τα 582,8 εκ. ευρώ, με τα 489,1 εκ. ευρώ να αφορούν οφειλές του 2018 και τα υπόλοιπα 93,7 εκ. ευρώ να προέρχονται από οφειλές προηγουμένων ετών.

Από το σύνολο της οφειλής, το μεγαλύτερο ποσό (326,3 εκ. ευρώ – εκ των οποίων τα 300,1 εκ. ευρώ αφορούν το 2018) αφορά φάρμακα που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, ενώ τα 236,15 εκ. ευρώ αφορούν προμήθειες του ΕΣΥ (τα 175,3 εκ. ευρώ αφορούν μόνο το 2018) και τα 20,35 εκ. ευρώ, προμήθειες των στρατιωτικών νοσοκομείων (τα 13,7 εκ. ευρώ έγιναν κατά το 2018).

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έκθεση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) για τα χρέη του Δημοσίου προς τις εταιρίες – μέλη του ως το τέλος της περασμένης χρονιάς.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης (αφορούν το 80% των παραπάνω χρεών), για τη διετία 2017-2018 από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, επί πωλήσεων 812 εκ. ευρώ, πληρώθηκαν 607 εκ. ευρώ και έμειναν χρέη 204 εκ. ευρώ (ποσοστό αποπληρωμής 74,7%).
Από τον ΕΟΠΥΥ, επί πωλήσεων 1,6 δισ. ευρώ, καταβλήθηκε 1,28 δισ. ευρώ και έμειναν απλήρωτα 314 εκ. ευρώ (ποσοστό αποπληρωμής 80,4%).
Στα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι πωλήσεις έφτασαν τα 47 εκ. ευρώ, από τα οποία πληρώθηκαν τα 29,7 εκ. ευρώ και έμειναν χρέη 17 εκ. ευρώ (ποσοστό αποπληρωμής 63,2%).
Στο Ωνάσειο (ειδικό νοσοκομείο ΝΠΙΔ) έγιναν πωλήσεις 2,2 εκ. ευρώ, καταβλήθηκε το 1,6 εκ. ευρώ και οφείλονται 561.000 ευρώ, (ποσοστό αποπληρωμής 74,81%).
Το ΙΦΕΤ προμηθεύτηκε φάρμακα 5 εκ. ευρώ, πλήρωσε τα 3,6 εκ. ευρώ και άφησε υπόλοιπο 1,4 εκ. ευρώ έχοντας πληρώσει το 71% της οφειλής του.
Οι δικαστικές φυλακές, τέλος, αγόρασαν φάρμακα αξίας 709.000 ευρώ, για τα οποία κατέβαλαν 230.000 ευρώ και οφείλουν 496.000 ευρώ, περίπου, έχοντας καλύψει μόλις το 32,5% της αξίας των αγορών τους.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και ενώ το ποσοστό αποπληρωμής κατά το 2017 έφθασε το 93% περίπου, πέρυσι πληρώθηκε τελικά μόνο 63,58% των αγορών που έγιναν συνολικά από όλους τους παραπάνω φορείς.
Αναλυτικά, οι πληρωμές από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έφθασαν το 60,55% της οφειλής, από τον ΕΟΠΥΥ το 65,48%, από τα στρατιωτικά νοσοκομεία το 46,72%, από το Ωνάσειο το 56,29%, από το ΙΦΕΤ το 48,57% και από τις δικαστικές φυλακές το 24,54%.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ