«Παράθυρο» αλλαγής του τέλους 25% – Καινοτόμα φάρμακα με το σταγονόμετρο

Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, ωράριο λειτουργίας φαρμακείων και αναδιάρθρωση λειτουργίας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου – θέματα που αφορούσαν δύο ξεχωριστά νομοσχέδια του υπουργείου Υγείας, μαζί με ρυθμίσεις που είχε προαναγγελθεί η προώθησή τους προς ψήφιση- συμπεριλαμβάνονται τελικά στο συνολικό πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν το υπουργείο Υγείας, περιλαμβάνονται στο ξεχωριστό τμήμα Θ’ , 90 σελίδων, το οποίο στο πρώτο μέρος του περιέχει το νομοσχέδιο για την Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας, συμπληρωμένο ως προς την αξιολόγηση και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πέραν των φαρμάκων.

Στο μέρος Β’ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα φαρμακεία συμπεριλαμβανομένου του ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και η κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, ενώ στο μέρος Γ’, εντάσσονται ρυθμίσεις για την προστασία ζώντων δοτών οργάνων, εισάγονται πληθυσμιακά κριτήρια για την αδειοδότηση μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ρυθμίζεται η αδειοδότηση μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα δημόσια νοσοκομεία και τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν φάρμακα υψηλού κόστους και φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, με τη δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης από τον ΕΟΠΥΥ.

Στο μέρος Δ’ περιλαμβάνεται το νομοσχέδιο που είχε ανακοινωθεί για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΠΙΣ και των ιατρικών συλλόγων.

Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, συγκροτείται 11μελής Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων, η οποία στο εξής θα καταρτίζει την Θετική Λίστα, η οποία μετονομάζεται σε Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων. Παραμένουν τα κριτήρια υπαγωγής στη λίστα όπως είχαν ανακοινωθεί, (σχετικό ρεπορτάζ Healthmag, εδώ).

Η ίδια επιτροπή θα αξιολογεί ανά τριετία τα φάρμακα που εμπεριέχονται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις θα είναι διαθέσιμες μετά την αφαίρεση στοιχείων εμπορικού απορρήτου και προσωπικά δεδομένα.

Προβλέπεται επίσης η συγκρότηση νέας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, με έδρα τον ΕΟΠΥΥ, η οποία επίσης υπάγεται στον υπουργό Υγείας, και η οποία θα εισηγείται τις τιμές των φαρμάκων ύστερα από τη διαπραγμάτευση, στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης θα είναι και αρμόδια για τη σύναψη κάθε είδους συμφωνιών με τις φαρμακευτικές. Οι συμφωνίες αυτές είναι δεσμευτικές για τον ΕΟΠΥΥ.

Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων για την συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους του και τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών. Δεν προβλέπεται αποζημίωση για τα μέλη της επιτροπής αυτής. Η λειτουργία της παραπέμπεται σε υπουργική απόφαση στο μέλλον.

Για την αξιολόγηση των φαρμάκων, καταβάλλεται εφάπαξ, τέλος αξιολόγησης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, αφήνοντας «παράθυρο» για κατάργηση του τέλους 25% για την εισαγωγή στη Θετική Λίστα.

Ωράριο φαρμακείων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, τα φαρμακεία θα λειτουργούν τουλάχιστον 40 ώρες τη βδομάδα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, στη διάρκεια της ημέρας από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Υποχρεωτικά θα τηρούνται οι υποχρεωτικές αργίες.
Για υπέρβαση των 40 ωρών, το διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς ανά δίμηνο και να δηλώνεται στον τοπικό σύλλογο και τον Περιφερειάρχη, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το νομοσχέδιο αφαιρεί από τους τοπικούς συλλόγους την αρμοδιότητα καθορισμού των εφημεριών και διανυκτερεύσεων, τη μεταβιβάζει στις περιφέρειες και την καθιστά υποχρεωτική εκτός κι αν υπάρχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται από υγειονομική επιτροπή, ή οικονομικούς, που εμποδίζουν το φαρμακοποιό για πλήρεις προμήθειες κατά τη διανυκτέρευση.

Τα φαρμακεία με διευρυμένο ωράριο δεν εξαιρούνται των διανυκτερεύσεων. Για παραβίαση των διατάξεων περί διανυκτέρευσης, προβλέπεται φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και πρόστιμο περιφερειάρχη από 3.000-20.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής δε, προβλέπεται κλείσιμο του φαρμακείου από 2-6 μήνες.

Κατάργηση Επιτροπής Τιμών
Με την κατάργηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, τα Δελτία Τιμών Φαρμάκων θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του ΕΟΦ και θα ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα του υπουργείου.
Εντός 3 ημερών οι φαρμακευτικές μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις στον ΕΟΦ για πρόδηλο σφάλμα, το οποίο ο ΕΟΦ αποδέχεται ή απορρίπτει και γνωμοδοτεί σχετικά στον υπουργό. Ένσταση στον υπουργό, ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ, μπορεί να κατατεθεί από τις φαρμακευτικές εντός 5 ημερών από την ανάρτηση.

Φάρμακα εκτός Ελλάδας
Το νομοσχέδιο εισάγει νέο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, για αιτήματα κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ φαρμάκων ειδικών παθήσεων του ν.3816, φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στη χώρα και χρειάζεται έκτακτη εισαγωγή, φαρμάκων που χορηγούνται εκτός ενδείξεων, φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στη Θετική Λίστα, δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητούνται να χορηγηθούν κατ΄ εξαίρεση για καταστάσεις άμεσα απειλητικές για τη ζωή, καθώς και φάρμακα πρώιμης πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τον παρασκευαστή.

Επιπλέον, για τη χορήγηση των φαρμάκων της λίστας 3816, απαιτεί γνωμοδότηση τριών γιατρών ειδικότητας σχετικής με την νόσο, προκειμένου να χορηγηθούν στους ασθενείς μέσω ΕΟΠΥΥ ή κρατικών νοσοκομείων, μόνο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ