Πέντε βήματα για συμβάσεις ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες ειδικούς γιατρούς

Την πρώτη συνάντηση με την Ομάδα Εργασίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) για την διαπραγμάτευση της νέας συλλογικής σύμβασης των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών (πλην οικογενειακών) με τον ΕΟΠΥΥ, είχε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, υπεύθυνος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός.

Στην αρχική τοποθέτηση του ο κ. Βαρδαρός τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα του υπουργείου είναι να υπάρχει καθολική κάλυψη του πληθυσμού μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η κάλυψη θα μπορεί να γίνεται με τη συμβολή και των ιδιωτών ειδικών γιατρών μέσα από ένα σαφές, απόλυτα διαφανές και αμοιβαία επωφελές πλαίσιο συνεργασίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι προτάσεις του υπουργείου Υγείας για τους ειδικούς γιατρούς, προβλέπουν:

  • Σύναψη συμβάσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους ειδικούς γιατρούς,
  • Προσδιορισμό των απαιτούμενων ιατρικών επισκέψεων ανά περιοχή και ανά ιατρική ειδικότητα
  • Αποζημίωση των γιατρών ανά επίσκεψη
  • Αύξηση της αποζημίωσης της επίσκεψης, όταν αυτή προκύπτει από παραπομπή οικογενειακού γιατρού
  • Καθορισμό ειδικής ετήσιας αποζημίωσης για την παρακολούθηση και φροντίδα χρόνιων ασθενών.

Οι εκπρόσωποι των ιατρών από την πλευρά τους ζήτησαν να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τόσο το περιεχόμενο των συμβάσεων, τα χρηματοοικονομικά δεδομένα, τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος λειτουργίας της ΠΦΥ, ενώ κατέθεσαν και τις προτάσεις τους προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση για τους ασθενείς και καλή συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ.

Το ραντεβού των δύο πλευρών ανανεώθηκε εκ νέου με αντικείμενο την επισκόπηση των σχετικών οικονομικών δεδομένων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ