Περικοπές αποκατάστασης στους ασθενείς μέσω … ηλεκτρονικής παραπομπής

Νέα διαδικασία εισάγει ο ΕΟΠΥΥ για την παραπομπή για νοσηλεία ασθενών σε κέντρα αποκατάστασης, πυροδοτώντας την αντίδραση των κέντρων, που τη χαρακτηρίζουν ανεφάρμοστη, ενώ η σχετική διαδικασία ξεκίνησε ήδη από χθες και δίνεται περιθώριο μόλις 10 ημερών, μετά την πάροδο των οποίων καμία γνωμάτευση δεν θα γίνεται δεκτή, εάν δεν κατατίθεται ηλεκτρονικά.

Στην οδηγία που εξέδωσε χθες ο ΕΟΠΥΥ, σημειώνεται ότι η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον καινούριο κανονισμό παροχών του Οργανισμού, όπου το ειδικό άρθρο αναφέρει πως «σε κάθε περίπτωση που απαιτείται εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ , νοσηλευόμενου ασθενούς, υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτημα προς το αρμόδιο όργανο του ΕΟΠΥΥ προς έγκριση». (άρθρο 44, παρ. 3 – ΦΕΚ 4898/1-11-2018).

Ο ΕΟΠΥΥ ενημέρωσε ότι το ηλεκτρονικό έντυπο γνωμάτευσης για εισαγωγή ασθενούς σε ΚΑΑ-ΚΝ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ από χθες 10/1/2019, προκειμένου οι Διευθυντές των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα προέγκρισης για εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ ασθενών, στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού. (www.eopyy.gov.gr ->πάροχος υγείας ->ιατρικές υπηρεσίες -> γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ -> γνωμάτευση ΚΑΑ-ΚΝ ).

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση θα υποβάλλεται από τον θεράποντα ιατρό 48 ώρες πριν την εκτιμώμενη έξοδο από το νοσοκομείο – κλινική , ο οποίος θα λαμβάνει άμεση ενημέρωση για την έκβαση του αιτήματος (εγκριτική ή απορριπτική ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε και ο ασθενής να ενημερώνεται, πριν την έκδοση του εξιτηρίου του.

Μετά την υποβολή και ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Οργανισμό και εφόσον η απόφαση του αρμόδιου οργάνου είναι εγκριτική, ο ασθενής θα μπορεί να μεταβεί προς συνέχιση της νοσηλείας του σε ΚΑΑ-ΚΝ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω από 17/1/2019 και στο εξής, εισαγωγές ασθενών σε ΚΑΑ-ΚΝ οι οποίες δεν ακολούθησαν την αναφερόμενη διαδικασία, δεν θα γίνονται δεκτές από τον Οργανισμό .

Η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας
Από την πλευρά της, η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας (ΕΚΑΕ) έλαβε διευκρινιστικό έγγραφο της γενικής διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με το οποίο:

1. Από 10/1/2019, δηλαδή από τη χθες, η συνταγογράφηση Συνεδριών Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Εσωτερικών ασθενών, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ», η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ.
2. Από 17/1/2019 θα είναι υποχρεωτική η αναφορά στον αριθμό της εγκεκριμένης γνωμάτευσης εισαγωγής ΚΑΑ-ΚΝ, κατά την αναγγελία εισόδου.
3. «Συμπληρωματικές οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικού αιτήματος προς ανώτατο Υγειονομικό συμβούλιο ή ομάδα Real time».

Με αφορμή το έγγραφο αυτό, ο πρόεδρος της ΕΚΑΕ Χρ. Βιρβίλης έστειλε χθες επιστολή προς τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σημειώνοντας ότι από μία πρώτη επεξεργασία προκύπτουν τα εξής:
Α. Δεν υφίσταται όρος «Συνεδρίες αποκατάστασης και αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας».
Β. Η ηλεκτρονική γνωμάτευση σε ΚΑΑ κλειστής νοσηλείας, σήμερα, 10/1/2019, δεν είναι αναρτημένη στο σύστημα.
Γ. Ποια είναι αυτή η ηλεκτρονική γνωμάτευση και με ποιά απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, ορίστηκε;
Η εμπειρία της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης για τα ΚΑΑ Ημερήσιας Νοσηλείας, όπως αυτή αρχικά εκδόθηκε και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι τα ΚΑΑ Ημερήσιας Νοσηλείας είναι ακόμα σήμερα απλήρωτα από την εφαρμογή της νέας σύμβασης την 1η Ιουνίου 2018, δημιουργεί τεράστια δυσπιστία για τη ορθότητα αυτή για τα ΚΑΑ Κλειστής Νοσηλείας.
Δ. Είναι ενημερωμένοι οι δυνητικοί γνωματεύοντες γιατροί; Και αν ναι, ποιές ειδικότητες ιατρών ενημερώθηκαν και πώς μέσα σε μια μέρα θα εφαρμόσουν κάτι το οποίο δεν υπάρχει;
Ε. Ενώ από τις 10/1/2019 είναι υποχρεωτικό, τα ΚΑΑ από τις 17/1/2019 οφείλουν να κάνουν χρήση του αριθμού αναφοράς της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Από σήμερα μέχρι τις 17/1/2019 δηλαδή, τι ισχύει;
ΣΤ. Έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η πιλοτική εφαρμογή του Real time στα ΚΑΑ Κλειστής Νοσηλείας;
Η. Από πού προκύπτει μέσα από τον υφιστάμενο ΕΚΠΥ η αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου από την ομάδα Real time;

Ο κ. Βιρβίλης επισημαίνει στην επιστολή των κέντρων αποκατάστασης: «Μας είναι πραγματικά αδύνατο να κατανοήσουμε την απόφασή σας αυτή.
Και χωρίς καν να γνωρίζουμε το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Ιατρικής γνωμάτευσης σας επισημάνουμε μόνο το γεγονός ότι αναφέρεστε σε εφαρμογή της σήμερα, ενώ αυτή δεν υπάρχει.

Σας ζητούμε ειλικρινά να αναστείλετε την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Ηλεκτρονικής Ιατρικής Γνωμάτευσης σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ και την επιστημονική συμβολή της ΕΕΦΙΑΠ, καθώς και την γόνιμη συμμετοχή μας μέσω διαλόγου και την τελική έγκριση από το ΔΣ του οργανισμού.

Η εφαρμογή μιας οδηγίας που δεν είναι αντικειμενικά εφαρμόσιμη ουσιαστικά και τυπικά καταργεί τη δυνατότητα εισαγωγής ασφαλισμένου σε ΚΑΑ ΚΝ».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ