Ποια τα κριτήρια για την επιλογή των νέων διοικητών στο ΕΣΥ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά στην αντικατάσταση των διοικήσεων στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, καθώς μετά τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων, εκδόθηκε και το ΦΕΚ με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στο ΕΣΥ, την οποία υπογράφει ο Β. Κικίλιας.

Τα νοσοκομεία για τα οποία αναζητούνται διοικητές και αναπληρωτές διοικητές είναι: 19 νοσοκομεία και τα συνδεόμενα κέντρα υγείας στην 1η Υγειονομικής περιφέρειας, 20 στη 2η ΥΠΕ, 9 στην 3η ΥΠΕ, 15 στην 4η ΥΠΕ, 11 στην 5η ΥΠΕ, 17 νοσοκομεία και τα συνδεόμενα κέντρα υγείας στην 6η ΥΠΕ και 10 στην 7η υγειονομική περιφέρεια. Πρόκειται για νοσοκομεία όπου οι θέσεις είναι κενές σύμφωνα με το ΦΕΚ, το οποίο όμως προκηρύσσει και θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των οποίων η θητεία λήγει στο τέλος του έτους. Σε άλλα 11 νοσοκομεία, λοιπόν, οι νέοι επικεφαλής θα επιλεγούν προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση από τις αρχές του 2020.

Βασικό προσόν για τους υποψηφίους είναι το πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. «Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση», σημειώνεται.

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή) σε κάθε νοσοκομείο. «Διευκρινίζεται ότι η πρόσληψη δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου Νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές», αναφέρει το έγγραφο.

Οι υποψήφιοι έχουν 15 ημέρες προθεσμία για να υποβάλλουν αίτηση, ξεκινώντας από σήμερα. Οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές, ωστόσο αν η ημέρα λήξης είναι δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η προθεσμία μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (έως τις 15.00).

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ