Πολλαπλούν μυέλωμα: Η βράβευση Έλληνα καθηγητή και το έργο του ΕΚΠΑ

Το βραβείο του νέου ερευνητή για τη βασική έρευνα στο πολλαπλούν μυέλωμα απονεμήθηκε στον απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνο Μητσιάδη, που είναι επίκουρος καθηγητής ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard.

Το βραβείο αφορά στις μελέτες του Έλληνα καθηγητή για την ανεύρεση νέων μορίων, που στοχεύουν το μυελωματικό κύτταρο. Πολλές από αυτές έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται σήμερα στη θεραπευτική της νόσου.

Η βράβευση έγινε στη Βοστώνη την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο του διετήσιου εκπαιδευτικού συνεδρίου της Παγκόσμιας Εταιρείας Πολλαπλού Μυελώματος (International Myeloma Workshop) στο συνεδριακό κέντρο J.B. Hynes.

Το συνέδριο, που αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση για το πολλαπλούν μυέλωμα παγκοσμίως, παρακολούθησαν πάνω από 3000 γιατροί, που ασχολούνται με το πολλαπλούν μυέλωμα διεθνώς.

Η Παγκόσμια Εταιρεία του Πολλαπλού Μυελώματος αποτελεί τον κύριο παγκόσμιο φορέα για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος και την ενημέρωση ασθενών και συγγενών τους. Η χώρα μας, μέσω της Μονάδας Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μετέχει ενεργά στη λειτουργία της Παγκόσμιας Εταιρείας Πολλαπλού Μυελώματος και κατέχει ιδιαίτερα σημαντική θέση μεταξύ των χωρών, που ασχολούνται με τη θεραπεία και την έρευνα στο πολλαπλούν μυέλωμα.

Στο σημαντικό αυτό συνέδριο, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μελέτιος Α. Δημόπουλος, διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Βαλκανικής Ομάδας Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος, έδωσε την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου, αναπτύσσοντας «τα αναπάντητα ερωτήματα στη Θεραπευτική του Μυελώματος το 2019».

Παράλληλα ανέπτυξε και το θέμα των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπευτική της νόσου.

Το συνέδριο κάλυψε όλο το φάσμα του πολλαπλού μυελώματος, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία και τις επιπλοκές της νόσου, καθώς και των νεότερων θεραπειών που αναπτύσσονται. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανοσοθεραπεία με τροποποιημένα λεμφοκύτταρα (CAR-T cells), που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για την ίαση της νόσου.

Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, που λειτουργεί στην Αιματολογική/Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής, εκπροσώπησε το ΕΚΠΑ και τη χώρα μας και με άλλα στελέχη της, που έδωσαν ομιλίες στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του συνεδρίου.

Ο καθηγητής αιματολογίας Ευάγγελος Τέρπος ανέπτυξε τη θεραπεία της οστικής νόσου του πολλαπλού μυελώματος και ο αναπληρωτής καθηγητής ογκολογίας Ευστάθιος Καστρίτης παρουσίασε τις θεραπευτικές επιλογές στην πρώτη γραμμή της μακροσφαιριναιμίας του Waldenstrom, που είναι μια άλλη πλασματοκυτταρική δυσκρασία, σπανιότερη του πολλαπλού μυελώματος.

Ο πρύτανης και άλλα στελέχη του ΕΚΠΑ παρουσίασαν 16 προφορικές και αναρτημένες εργασίες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε το πρωτοποριακό κλινικό και ερευνητικό έργο που γίνεται στο ΕΚΠΑ και αφορά στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ