ΠΟΥ: Σήμα για καθαρισμό του πόσιμου νερού από τα μικροπλαστικά

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ζητά την περαιτέρω αξιολόγηση των μικροπλαστικών στο περιβάλλον και των πιθανών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία, μετά την δημοσιοποίηση έρευνας που σχετίζεται με τα μικροπλαστικά στο πόσιμο νερό.
Ο Οργανισμός ζητεί επίσης τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης για να ωφελήσει το περιβάλλον και να μειώσει την έκθεση του ανθρώπου σε αυτήν.

«Πρέπει επειγόντως να μάθουμε περισσότερα για τον αντίκτυπο των μικροπλαστικών στην υγεία γιατί είναι παντού – συμπεριλαμβανομένου και του πόσιμου νερού μας», λέει η Δρ. Maria Neira, Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Παραμέτρων Υγείας του Π.Ο.Υ. «Με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες που έχουμε, τα μικροπλαστικά στο πόσιμο νερό δεν φαίνεται να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία στα τρέχοντα επίπεδα. Πρέπει όμως να μάθουμε περισσότερα. Πρέπει επίσης να σταματήσουμε την αύξηση της ρύπανσης από τα πλαστικά, παγκοσμίως «.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η οποία συγκεντρώνει τη γνώση μας για τα μικροπλαστικά στο πόσιμο νερό, δεν είναι πιθανό να απορροφηθούν από το ανθρώπινο σώμα μικροπλαστικά μεγαλύτερα από 150 μικρόμετρα και η πρόσληψη μικρότερων σωματιδίων αναμένεται να είναι περιορισμένη. Εντούτοις ο κίνδυνος απορρόφησης πολύ μικρών μικροπλαστικών σωματιδίων, στο επίπεδο της κλίμακας νανο-μεγέθους, μπορεί να είναι υψηλότερος, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την ακριβέστερη εκτίμηση της έκθεσης σε μικροπλαστικά και των δυνητικών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τυποποιημένων μεθόδων για τη μέτρηση μικροπλαστικών σωματιδίων στο νερό, περισσότερες μελέτες για τις πηγές και την ύπαρξη μικροπλαστικών σε γλυκό νερό και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων διαδικασιών επεξεργασίας.

Ο ΠΟΥ συνιστά στους προμηθευτές πόσιμου νερού και στις αρχές των κρατών να δώσουν προτεραιότητα στην αφαίρεση των μικροβιακών παθογόνων παραγόντων και των χημικών ουσιών που είναι γνωστοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, όπως αυτοί που προκαλούν θανατηφόρες διαρροϊκές ασθένειες. Αυτό έχει διπλό πλεονέκτημα: τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερού αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και την απομάκρυνση των μικροπλαστικών.

Η επεξεργασία λυμάτων μπορεί να απομακρύνει περισσότερο από το 90% των μικροπλαστικών, με την υψηλότερη απομάκρυνση να προέρχεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία όπως η διήθηση. Η συμβατική επεξεργασία πόσιμου νερού μπορεί να αφαιρέσει σωματίδια μικρότερα από ένα μικρόμετρο.

Σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα δεν απολαμβάνει επαρκή επεξεργασία νερού και λυμάτων.

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της έκθεσης του ανθρώπου στο μολυσμένο από περιττώματα νερό, οι κοινότητες μπορούν ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν την ανησυχία που σχετίζεται με τα μικροπλαστικά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ