Προσπάθεια οχύρωσης ενάντια στον κοροναϊό από το ΕΣΥ

Με επιτάξεις και απαγορεύσεις εξαγωγών φαρμάκων και με ενίσχυση του ΙΦΕΤ, συγκεντρώνεται απαραίτητο υλικό ενόψει της έκρηξης της επιδημίας.

Το ποσό των 7 εκατ. ευρώ εκταμιεύει το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΙΦΕΤ, από τα συνολικά 15 εκατ. ευρώ που μεταβιβάστηκαν με απόφαση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς το Υπουργείο Υγείας, αναμένεται σε πρώτη φάση να εξασφαλιστεί επάρκεια σε φάρμακα και υλικά για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

Την ίδια ώρα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να επιτάξει ιατροφαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη αναγκών λόγω επιδημίας.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε ήδη την επιχορήγησης του ΙΦΕΤ με το ποσό των 3 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν σε προμήθειες και αγορές υγειονομικού υλικού και ατομικών μέτρων προστασίας, λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κοροναϊού.

Παράλληλα στην επίταξη για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες, κινητών, αναλώσιμων και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων θα μπορεί να προχωρήσει το κράτος, στην προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας και καταπολέμησης της διασποράς του κοροναϊού COVID-19.

Αυτή η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναρτήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (14 Μαρτίου 2020, Αρ. Φύλλου 64). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης, ενόψη της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός.

Επίσης με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου.

Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινητών πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας, των διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων.

Καταγραφή αποθεμάτων
Στο μεταξύ ξεκινάει άμεσα η καταγραφή για την επάρκεια των μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο ημερών στοιχεία αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια.

Δηλαδή να γνωστοποιήσουν την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα), την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

Απαγόρευση Εξαγωγών
Λίστα προσωρινής απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) η οποία περιλαμβάνει 58 σκευάσματα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος της νέας λίστας καταλαμβάνουν διάφορα πολύ γνωστά και «δημοφιλή» αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρμακα, διαφόρων εταιρειών και συσκευασιών που τα προμηθεύεται κανείς εύκολα και χωρίς ιατρική συνταγή από τα φαρμακεία. Προφανώς η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων στην αγορά ενόψει της επέλασης του κοροναϊού.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης και σκευάσματα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, παθήσεις των ενδοκρινικών αδένων κ.α.
Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα εφαρμοστέα, δηλαδή ισχύει από χθες, ενώ ο ΕΟΦ διευκρινίζει πως κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απόφασης απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων. Η άρση της απαγόρευσης θα ανακοινωθεί με άλλη απόφαση χωρίς να γνωρίζουμε το πότε.

«Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση. Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη. Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων», καταλήγει η απόφαση.

Από το newsroom του Healthmag.gr

Περισσότερα νέα, ρεπορτάζ και αναλύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ