Προϋπολογισμός: 3.611 εκατ. ευρώ από ΕΟΠΥΥ για φάρμακο και παρόχους

Το Υπουργείο Υγείας αυξάνει τις δαπάνες σε ορθοπεδικά, αντιδραστήρια και ορθοπεδικά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Αύξηση εσόδων αλλά και εξόδων προβλέπει ο προϋπολογισμός για τον ΕΟΠΥΥ κατά το 2020. Ειδικότερα σύμφωνα με το σχετικό πίνακα τα έσοδα του οργανισμού προβλέπονται στα 4.485 εκατ. ευρώ, έναντι 4.396 εκατ. ευρώ το 2019. Την ίδια στιγμή τα έξοδα υπολογίζονται στα 5.472 εκατ. ευρώ έναντι 5.364 εκατ. ευρώ το 2019. Βεβαία, ο ΕΟΠΥΥ επίσημα για φάρμακα και παρόχους θα διαθέσει 3.611 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα νοσοκομεία αλλά και τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα 2.760 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης για το κλείσιμο το 2019 στα 2.788 εκατ. ευρώ. Τα δε έξοδα εκτιμάται ότι το 2020 θα ανέλθουν στα 3.212 εκατ. ευρώ έναντι εκτίμησης για το 2019 στα 2.923 εκατ. ευρώ. Παρά τις διαφορές εσόδων εξόδων οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων αναμένονται ισοσκελισμένοι λόγω «Εθνικολογιστικών Προσαρμογών».

Ειδικότερα ο προϋπολογισμός εκτιμά ότι τα έξοδα για φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΠΥ θα διαμορφωθούν στα 2.250 εκατ. ευρώ έναντι 2.200 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι λοιπές παροχές ασθένειας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 1.850 εκατ. ευρώ έναντι 1.800 εκατ. ευρώ φέτος.

Στον προϋπολογισμό προβλέπονται επίσης για τα νοσοκομεία αλλά και τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας, δαπάνες για φάρμακα στα 559 εκατ. ευρώ έναντι 770 εκατ. ευρώ το 2019. Εδώ να σημειωθεί πως η αποτύπωση των στοιχείων αυτών είναι περισσότερο λογιστική και όχι πραγματική αν αναλογιστεί κανείς ότι για το 2019 ο προϋπολογισμός για το φάρμακο στα νοσοκομεία ήταν της τάξης των 575 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε υπέρβαση της δαπάνης αυτής κατά 515 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα στον προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση εξόδων για υγειονομικό υλικό της τάξης των 591 εκατ. ευρώ έναντι 364 εκατ. ευρώ το 2019 και για ορθοπεδικό υλικό 129 εκατ. ευρώ έναντι 66 εκατ. ευρώ . Προβλέπεται ακόμη δαπάνη για αντιδραστήρια στα 250 εκατ. ευρώ έναντι 137 εκατ. ευρώ ενώ δαπάνες για λοιπές κατηγορίες υλικών προβλέπονται δαπάνες 264 εκατ. ευρώ έναντι 230 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται επίσης στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, το ισοζύγιο του ΕΟΠΥΥ για το οικονομικό έτος 2019 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 330 εκατ. ευρώ και για το 2020 προβλέπεται οριακή μείωση του σε 308 εκατ. ευρώ. Στην έκθεση επισημαίνεται η συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης του ύψους των αποπλήρωτων υποχρεώσεων του οργανισμού προς τρίτους μέσω της επιτάχυνσης των πληρωμών από τα ταμειακά διαθέσιμα και του συμψηφισμού υποχρεώσεων με οφειλόμενα ποσά από τους μηχανισμούς αυτόματων επιστροφών και εκπτώσεων (clawback και rebate).

Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα επιτρεπόμενα όρια φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης των παροχών υγείας σε δεδουλευμένη βάση για το έτους 2020 αναπροσαρμόζονται με βάση την προβλεπόμενη ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ και διαμορφώνονται σε 2.058 εκατ. ευρώ και 1.553 εκατ. ευρώ αντίστοιχα παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ