Σε 12 ή 24 δόσεις το clawback των παρόχων ΕΟΠΥΥ μετά τον συμψηφισμό

Ρύθμιση τμηματικής καταβολής του οφειλόμενου clawback στον ΕΟΠΥΥ από παροχή υπηρεσιών παλαιοτέρων ετών και μετά τον συμψηφισμό, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη.

Η ρύθμιση προβλέπει συμψηφισμό των οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του, με τις οφειλές των παρόχων προς τον οργανισμό, και τμηματική εξόφληση της διαφοράς.

Αν το ποσό clawback που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό φθάνει μέχρι το 10% των ετησίων υποβολών του παρόχου, τότε το ποσό κατανέμεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Αν το ποσό είναι 10% και πάνω από την ετήσια υποβαλλόμενη δαπάνη του κάθε παρόχου, τότε το ποσό επιμερίζεται σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Πώς θα γίνει ο συμψηφισμός

Στην ίδια απόφαση, προβλέπεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο συμψηφισμός.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Kατ΄ εφαρμογή της παρ. 1γ του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και σε περίπτωση που σε κάποια υποκατηγορία δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής για το α΄ εξάμηνο, τότε το ποσό μεταφέρεται στο β’ εξάμηνο αυξάνοντας αντίστοιχα το εξαμηνιαίο όριο της κύριας κατηγορίας.

Ανάλογα, αν και για το β’ εξάμηνο δεν υφίσταται ποσό αυτόματης επιστροφής σε κάποια υποκατηγορία, τότε το εναπομείναν ποσό μεταφέρεται στην κύρια κατηγορία αυξάνοντας αντίστοιχα το όριο της.

Το συνολικό ποσό που προκύπτει αθροιστικά για μία κύρια κατηγορία από την ανωτέρω διαδικασία, μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία, η οποία εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτόματης επιστροφής εντός της κύριας κατηγορίας, συνολικά και για τα δύο εξάμηνα.

Αν μια κύρια κατηγορία δεν αποτελείται από υποκατηγορίες και υφίσταται εναπομείναν ποσό είτε στο α’ εξάμηνο, είτε στο β’ εξάμηνο είτε και στα δύο, τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται σε εκείνη την υποκατηγορία η οποία εμφανίζει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες το μεγαλύτερο ποσό αυτόματης επιστροφής, αθροιστικά, και για τα δύο εξάμηνα».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ