Σε αναζήτηση ενός διοικητή και τριών αναπληρωτών νοσοκομείων το υπουργείο Υγείας

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων ενός Διοικητή νοσοκομείου και τριών Αναπληρωτών Διοικητών προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, αναζητείται διοικητής για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και αναπληρωτές διοικητές για τα νοσοκομεία Παίδων «Π. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα το αποκεντρωμένο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μέχρι τρεις θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή και σε μέχρι δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία από τις δύο Υγειονομικές Περιφέρειες για τις οποίες εκδηλώνει ενδιαφέρον και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ολόκληρη η απόφαση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επισυνάπτεται εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ