Στα 3,2 δις. ευρώ ο τζίρος των πολυεθνικών του φαρμάκου

Aποκαλυπτικά είναι και πάλι τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τη «Διάρθρωση των Συνδεόμενων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από κάποιο αλλοδαπό μέτοχο», για το έτος 2016. Τα στοιχεία που αφορούν στις πωλήσεις των εταιρειών αυτών σε συνδυασμό με τα στοιχεία των πωλήσεων για το 2016 που συγκέντρωσε το healthmag.gr, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες του κλάδου των φαρμάκων που ελέγχονται από ξένους μετόχους -κατά κύριο λόγο είναι πολυεθνικές εταιρείες- καλύπτουν το 9,5% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν όλες οι θυγατρικές πολυεθνικών στην ελληνική αγορά.

Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι αφενός οι σημαντικότερες φαρμακευτικές εταιρείες που ελέγχονται από ξένο βασικό μέτοχο είναι περίπου 50 δηλαδή μόλις το 2% των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, αφετέρου δείχνει και το πόσο δυναμικός ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα ο κλάδος και πόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους ξένους για επενδύσεις. Όλα αυτά βέβαια πριν τα clawback και rebate τα οποία από το 2016 και μετά έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% και πλέον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2015 έδειχναν μια δυναμικότερη εικόνα για τις πολυεθνικές τους φαρμάκου οι οποίες είχαν αποσπάσει περίπου το 10,5% των συνολικών πωλήσεων των ξένων εταιρειών στη χώρα. Οι επιβαρύνσεις όμως και οι μειώσεις τιμών φαίνεται να πίεσαν τις πωλήσεις των φαρμακευτικών και ως εκ τούτου περιόρισαν το μερίδιό τους στην ευρύτερη αγορά των πολυεθνικών εντός συνόρων.

Έρευνα ΕΛΣΤΑΤ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το έτος 2016 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 2.557 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών), έναντι 2.437 επιχειρήσεις το 2015. Από τα αποτελέσματα της έρευνας για το έτος 2016 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 34 δισ. ευρώ έναντι 31,7 δις. ευρώ το 2015.
Με βάση τώρα τα στοιχεία που αντλήσαμε από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς για το 2016 και 2015, από 50 εταιρείες οι οποίες έχουν ξένο βασικό μέτοχο, οι συνολικές πωλήσεις αυτών προσέγγισαν τα περίπου 3,2 δις. ευρώ ήτοι το 9,5% των συνολικών. Οι πωλήσεις αυτές φαίνονται μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το 2015.

Κατά το έτος 2016 ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 894 επιχειρήσεις, ήτοι 35% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων έναντι 837 και ποσοστό 34,3%. Ο εν λόγω κλάδος παρουσιάζει και σημαντική αύξηση τζίρου φτάνοντας στα 19,16 δις. ευρώ από 18,17 δις. ευρώ. Επίσης ο κλάδος απασχολούσε το 2016, 53.675 άτομα έναντι 52.865 ένα χρόνο πριν.
Ακολουθεί ο κλάδος της μεταποίησης με 228 εταιρείες έναντι 209 το 2015 και συνολικό κύκλο εργασιών ελαφρά μειωμένο στα 6,66 δις. ευρώ έναντι 6,8 δις. ευρώ. Απασχόλησε δε 23.808 άτομα έναντι 24.276.
Επίσης δυναμικός είναι ο κλάδος «Πληροφόρηση και Επικοινωνία» με 215 εταιρείες το 2016 έναντι 185 το 2015 και συνολικό τζίρο 2,51 δις. ευρώ έναντι 2,3 δις. ευρώ. Ο κλάδος απασχόλησε επίσης 11.787 άτομα έναντι 9.927.

Εδώ αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι κυρίως οι εταιρείες στο χώρο του φαρμάκου που ελέγχονται από ξένους μετόχους είναι εμπορικές. Στο σύνολο των 50 εταιρειών που αναφέραμε προηγουμένως περιλαμβάνονται βέβαια και οι παραγωγικές εταιρείες Boehringer, Specifar και Parmathen που έχουν ξένους βασικούς μετόχους. Αν αφαιρέσουμε τις σχετικές πωλήσεις από το δείγμα αυτό, τότε διαπιστώνουμε ότι ο τζίρος των εμπορικών εταιρειών είναι της τάξης των 2,7 δις. ευρώ, ή το 14% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιούν ξένες εμπορικές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών έναντι 15,5% το 2015.

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολουμένων, κατά το έτος 2016, στις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις ανέρχονταν στις 134,3 χιλιάδες άτομα και οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα 4,5 δισ. ευρώ έναντι 123,7 χιλιάδες άτομα και 4 δις. ευρώ το 2015. Από εδώ φαίνεται ότι ναι μεν αποτελούν ένα σημαντικό εργοδότη, αλλά απασχολούν μόλις το 5,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας στον επιχειρηματικό τομέα. Οι πολυεθνικές του φαρμάκου λοιπόν απασχολούν ένα ποσοστό του συνόλου των εργαζόμενων που είναι της τάξης του 5-6%, το οποίο αν και μικρό είναι σημαντικό καθώς όπως αναφέραμε είναι μόλις 50 σε σύνολο 2.557. Επίσης οι εργαζόμενοι στο φάρμακο αποτελούν το 12-13% του συνόλου των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο.
Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κλάδος των πολυεθνικών του φαρμάκου σημειώνει κάμψη μετά και το 2015, όπως φάνηκε και το 2016, γεγονός το οποίο σαν μια πρώτη εκτίμηση θα μειώσει περαιτέρω και τη δυναμική του, όμως θεωρείται δεδομένο ότι σχεδόν 1 στα 10 ευρώ από το συνολικό κύκλο εργασιών των ξένων θυγατρικών στη χώρα, θα εξακολουθεί να προέρχεται από αυτό.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ