Στα 81,8 εκατ. ευρώ τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν για συμψηφισμό με clawback

Το τέλος Ιουνίου βεβαιώθηκαν τα ποσά που τελικά μπορούν να συμψηφίσουν 36 φαρμακευτικές εταιρείες με επιβαρύνσεις λόγω clawback.

Συνολικά 36 φαρμακευτικές εταιρείες υπέβαλαν φακέλους με επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία  αλλά και επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνολικού ύψους 81,8 εκατ. ευρώ, για συμψηφισμό με το clawback. Το ποσό αυτό αφορά σε: α) 26,15 εκατ. ευρώ έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων και β) 55,65 εκατ. ευρώ επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019.

Από τα παραπάνω ποσά με βάση το τελικό ποσό συμψηφισμού επιλεξίμων δαπανών έτους
2019 όλων των υποβληθέντων αιτημάτων, βεβαιώθηκαν συμψηφισμοί 50 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένα 22,37 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη και 27,63 εκατ. ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις. Φαίνεται ότι ενώ οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μπόρεσαν αν συμψηφιστούν, όσον αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις βεβαιώθηκαν συμψηφισμοί κάτω του 50% του συνόλου των υποβληθέντων.

Να αναφέρουμε ακόμη ότι από το σύνολο των υποβληθέντων σχεδίων των 81,8 εκατ. ευρώ, θεωρήθηκαν ως επιλέξιμες δαπάνες τα περίπου 70,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 48,4 εκατ. ευρώ ήταν για παραγωγικές επενδύσεις εκ των οποίων βεβαιώθηκε το 57,1%.

Συνολικά με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια, 18 επιχειρήσεις θα συμψηφίσουν παραγωγικές επενδύσεις και 32 επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης 14 εταιρείες συμψηφίζουν επενδύσεις τόσο σε έρευνα και ανάπτυξης όσο και παραγωγικές.

Οι εταιρείες

Το μεγαλύτερο ποσό φέρεται να συμψηφίζει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία DEMO -8 εκατ. ευρώ σε παραγωγικές επενδύσεις και 1 σε έρευνα και ανάπτυξη- ενώ ακολουθεί η γερμανική βιομηχανία Boehringer με 6,5 εκατ. ευρώ, τα 6 εκα των οποίων στην παραγωγική διαδικασία. Ακολουθεί η βιομηχανία ΕΛΠΕΝ με 6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 4,3 εκατ. ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη. Μάλιστα είναι το μεγαλύτερο ποσό σε έρευνα και ανάπτυξη γεγονός που δείχνει της δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στον τομέα αυτό.

Επίσης 4,33 εκατ. ευρώ συμψηφίζει για παραγωγικές επενδύσεις η Uni-Pharma, 2,3 εκατ. ευρώ συμψηφίζονται για έρευνα και ανάπτυξη από τη Ραφαρμ (συνολικά 3,1 εκατ. ευρώ), 2,8 εκατ. ευρώ η Βιανέξ (50-50 σε παραγωγή και έρευνα), 2,7 εκατ. ευρώ για παραγωγή η Bennett (συνολικά 2,8 εκατ. ευρώ) και 1,9 εκατ. ευρώ η Novartis για R&D.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το συνολικό ποσό από την πλευρά των εταιρειών που μπορεί να συμψηφιστεί προσδιορίστηκε πέρυσι στα 50 εκατ. ευρω, ενώ ανέρχεται για το 2020 στα 100 εκατ. ευρώ και θα παρέμενε σταθερό για έως και το 2022. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση τώρα επιδιώκει να αυξάνει το ποσό του συμψηφισμού δαπανών έρευνας και ανάπτυξης με το clawback κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως, ώστε να φθάσει τα 300 εκατ. ευρώ σε βάθος 3ετίας!

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ