«Στα πατώματα» οι τιμές των μισών φαρμάκων της χώρας

Πρόταση ανακοστολόγησης αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ στο πλαίσιο της μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας για μειώσεις τιμών στα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Η πρόταση αφορά το σύνολο των κυκλοφορούντων φαρμάκων και ακολουθεί το πλάνο των μειώσεων των τιμών μέχρι του ορίου του ενός ευρώ.

Μόνο που απ΄ ότι φαίνεται, το όριο αυτό έχει ήδη φτάσει για περισσότερα από τα μισά σκευάσματα, καθώς 4254 κωδικοί δεν αλλάζουν τιμή, είτε γιατί πρόκειται για εμβόλια ή παράγωγα αίματος, είτε γιατί έχουν ενταχθεί στην αρνητική λίστα, είτε γιατί η τιμή τους είναι κάτω του ενός ευρώ.

Στην τρέχουσα πρόταση του ΕΟΦ πάντως, παράγοντες της αγοράς διαπιστώνουν σωρεία λαθών που συμπεριλαμβάνει και ανατιμήσεις σε κάποια σκευάσματα ή και μειώσεις της τάξης ακόμη και του 90%, επιβεβαιώνοντας την άποψη περί λαθών. Πάντως για πρώτη φορά δεν γίνεται διαχωρισμός στον τρόπο κοστολόγησης, αντίθετα έχουν ενοποιηθεί οι στήλες με το νομικό καθεστώς των φαρμάκων σε συνδυασμό με τον τρόπο ανακοστολόγησης που επιλέχθηκε τελικά.

Από μια πρώτη επεξεργασία των στοιχείων της πρότασης του ΕΟΦ, στα υπόλοιπα φάρμακα γίνονται μειώσεις τιμών της τάξης του 6%, ποσοστό που μεσοσταθμικά υπολογίζεται μόλις σε 2,5%, γεγονός που δεν πρόκειται να φέρει εξοικονόμηση πάνω από 8 εκ. ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα φάρμακα υπό προστασία πατέντας των οποίων η τιμή δεν πέφτει κάτω από 1%, των εκτός πατέντας που η τιμή δεν πέφτει πάνω από 4% και με τα γενόσημα να διαμορφώνουν τιμές που δεν μπορούν να πέσουν χαμηλότερα. Η εξοικονόμηση από την εφαρμογή των προτεινόμενων τιμών θεωρείται ότι δεν πρόκειται να φέρει ούτε καν ουσιαστική μείωση στο clawback, αφού με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς η διακύμανση θα φτάσει τα 8-15 εκ. ευρώ.

Για πρώτη φορά επίσης, σε πρόταση γενικής ανακοστολόγησης, περιλαμβάνονται και νέα φάρμακα, με τους καινούριους κωδικούς φαρμάκων να υπολογίζονται σε 350 περίπου, εκ των οποίων οι 175 αφορούν καινούριες δραστικές ουσίες.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:
α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 01-03-2018 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.
δ) κοστολόγια
ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια και γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου.

Ακολουθούν οι από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης των προτεινομένων τιμών με παράλληλη διαβούλευση με τους ΚΑΚ η οποία θα συμβάλλει στην διόρθωση τυχόν λαθών.

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών μέχρι και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018. Ήδη η on–line εφαρμογή ενεργοποιήθηκε από χθες και διευκρινίζεται ότι οι παρατηρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές αν δεν υποβάλλονται μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Μετά την υποβολή των παρατηρήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα δια ζώσης διαβούλευσης, διατυπώνοντας τη θέση τους τεκμηριωμένα και καταθέτοντας τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.
Σχετική ανακοίνωση με τις ημερομηνίες και το πρόγραμμα της διαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ