Στην 23η θέση η Ελλάδα μεταξύ 27 ευρωπαϊκών χωρών στη χρήση Ηλεκτρονικής Υγείας!

Η χώρα μας μπορεί να σημείωσε μια σχετική πρόοδο το διάστημα 2013-2018 όμως υποχώρησε κατά 4 θέσεις μέσα στην 5ετία.

Στην τελευταία πεντάδα των χωρών με το χαμηλότερο σκορ επίδοσης στη χρήση Ηλεκτρονικής Υγείας από τους γενικούς γιατρούς κατατάσσεται η Ελλάδα, με βάση τα αποτελέσματα της τρίτης σχετικής μελέτης την οποία δημοσιοποίησε πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E.E.)

Ειδικότερα η Ελλάδα στην κατάταξη σύμφωνα με το σύνθετο δείκτη υιοθέτησης ηλεκτρονικής υγείας, βρέθηκε το 2018 στην 23η θέση ανάμεσα σε 27 χώρες με 1785 βαθμούς, όταν το 2013 με σκορ 1605 βαθμούς είχε βρεθεί στη 19η θέση. Μπορεί λοιπόν να πέτυχε καλύτερο σκορ σε σχέση με το 2013, όμως η πρόοδός της ήταν πολύ μικρή ώστε να βελτιωθεί η θέση της. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος των χωρών της ΕΕ βελτιώθηκε από τους 1.876 βαθμούς στους 2.131.

Επιμέρους δείκτες
Ο σύνθετος δείκτης υιοθέτησης ηλεκτρονικής υγείας προκύπτει από τα στοιχεία και τις κατατάξεις των χωρών με βάση το σκορ που πετυχαίνουν σε 4 επιμέρους δείκτες: το δείκτη υιοθέτησης ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (EHR), ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών (ΗΙΕ), τηλεϊατρικής και προσωπικού φακέλου υγείας (PHR).

Τηλεϊατρική
Ξεκινώντας από το μόνο θετικό στοιχείο για τη χώρα, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα φαίνεται να τα πηγαίνει καλά μόνο με βάση το δείκτη της Τηλεϊατρικής όπου βρίσκεται στην 8η θέση. Ειδικότερα συγκεντρώνει 1.808 βαθμούς όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 1.639. Μάλιστα πετυχαίνει αυτή την «καλή θέση» διότι στο κριτήριο «εκπαίδευση/ διαβουλεύσεις» μέσω τηλεδιασκέψεων, πετυχαίνει σκορ 2.200 με μέσο όρο 1.861 καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Αλλά και στο κριτήριο για εκ του μακρόθεν παρακολούθηση ασθενών βρίσκεται στην 13η θέση λίγο πάνω από το μέσο με 1431 βαθμούς.

Ηλεκτρονικός Φάκελος
Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η χώρα μας με βάση το δείκτη για την υιοθέτηση ηλεκτρονικού φακέλου (HER). Συγκεκριμένα η χώρα πέτυχε σκορ 2.297 όταν ο μέσος όρος είναι 3.196. Και για τη σύνθεση του συγκεκριμένου δείκτη λαμβάνονται 5 διαφορετικές παράμετροι με την Ελλάδα να τα πηγαίνει ιδιαίτερα άσχημα στον τομέα της ηλεκτρονικής πληροφορίας/δεδομένα με σκορ 2.678 (τρίτη από το τέλος) όταν ο μέσος όρος είναι 3.670, είναι επίσης προτελευταία στον τομέα διαχείρισης αποτελεσμάτων (καταχώρηση στοιχείων από εξετάσεις κλπ) με σκορ 3.133 με μέσο όρο 3.810 και επίσης Τρίτη από το τέλος στον τομέα διοίκησης/ διαχείρισης οικονομικών θεμάτων και δεδομένων ασθενών με σκορ 1.7566 όταν ο μέσος όρος είναι 2.977.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών
Τρίτη από το τέλος είναι η χώρα μας στο δείκτη που σχετίζεται με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κλινικά δεδομένα, το κλείσιμο ραντεβού για υπηρεσίες υγείας πληροφορίες για τους ασθενείς. Συγκεκριμένα η Ελλάδα συγκεντρώνει σκορ 1.464 όταν ο μέσος όρος των 27 χωρών διαμορφώνεται στα 2.070. Επιβαρυντικά για την τόσο χαμηλή θέση ήταν η παράμετρος για τη διαχείριση πληροφοριών από την παρακολούθηση των ασθενών όπου η Ελλάδα βρίσκεται επίσης τρίτη από το τέλος με σκορ 1.487 βαθμούς όταν ο μέσος όρος είναι 2.544.

Προσωπικός φάκελος υγείας
Στην εν λόγω κατηγορία η Ελλάδα δε βρίσκεται στην.. τελευταία θέση όπως ίσως να ανέμενε κανείς με τη λογική ότι ο προσωπικός φάκελος είναι κάτι σχεδόν …άφαντο. Όμως μην ξεχνάμε ότι δεν είναι λίγοι οι γιατροί οι οποίοι κρατούν φακέλους των ασθενών τους. Επίσης η Ελλάδα βρίσκεται στην 16 θέση μεταξύ των 27 αλλά να σημειώσουμε ότι μόνο 8 είναι πάνω από το μέσο όρο οποίος ανεβαίνει πολύ ψηλά από τις 5 πρώτες στο σκορ χώρες. Η Ελλάδα λοιπόν πέτυχε σκορ 1.389 βαθμών όταν ο μέσος όρος είναι 1.568. Μάλιστα στην παράμετρο για τη διατήρηση αρχείων με κλινικά δεδομένα (δηλαδή ο ίδιος ο γιατρός να μπορεί να έχει σ’ αυτά πρόσβαση) η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση με σκορ 1.321 έναντι 1.309 που είναι ο μέσος όρος.

Η έρευνα
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη σύνοψη στης σχετικής έκδοσης εξετάστηκε τυχαίο δείγμα 5.793 γενικών ιατρών και διεξήχθησαν στατιστικές αναλύσεις των συλλεχθέντων δεδομένων. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι, συνολικά, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υγείας στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει αυξηθεί από το 2013 έως το 2018, αλλά υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών που ερευνήθηκαν. Σε χώρες με το υψηλότερο επίπεδο υιοθέτησης (Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), η χρήση της ηλεκτρονικής υγείας είναι συνηθισμένη στους γιατρούς, ενώ στις χώρες με το χαμηλότερο επίπεδο (Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβακία), η ηλεκτρονική υγεία δεν είναι επί του παρόντος διαδεδομένη. Η χρήση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) είναι ευρέως διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Η υιοθέτηση της ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία (Health Information Exchange) είναι χαμηλότερη από την υιοθέτηση του ΗΦΥ. Η υιοθέτηση της τηλεϊατρικής δείχνει πρόοδο, αλλά η διαθεσιμότητα και η χρήση της εξακολουθεί να είναι χαμηλή στις περισσότερες χώρες. Ο βαθμός υιοθέτησης προσωπικού φακέλου υγείας είναι γενικά χαμηλός.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ