Συνταγογράφηση με υπόδειξη εμπορικής ονομασίας φαρμάκων ζητά ο ΙΣΑ

Κατάργηση της φραγής που υπάρχει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για το πλαφόν 15% στη συνταγογράφηση με εμπορικές ονομασίες φαρμάκων, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Σύμφωνα με την ισχύουσα μνημονιακή νομοθεσία, οι γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν φάρμακα κάνοντας χρήση της κοινόχρηστης ονομασίας τους, δηλαδή να αναγράφουν στη συνταγή τη δραστική ουσία του φαρμάκου.

Για λόγους διατήρησης σταθερών αποτελεσμάτων στην αγωγή των ασθενών, ιδίως για σοβαρές χρόνιες παθήσεις, δόθηκε η δυνατότητα συνταγογράφησης με την εμπορική ονομασία των φαρμάκων μέχρι ποσοστού 15% επί του συνόλου των φαρμάκων που ο κάθε γιατρός συνταγογραφεί.

Τώρα ο ΙΣΑ, με αφορμή ερωτημάτων που έθεσαν γιατροί – μέλη του Συλλόγου, κάλεσε την ΗΔΙΚΑ να αποσύρει άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτεται το όριο του 15%.

Παράλληλα, κάλεσε τους γιατρούς – μέλη του συλλόγου, να τηρήσουν τη νομιμότητα και να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την ιατρική δεοντολογία, ενεργώντας πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

Συγκεκριμένα, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η συνταγογράφηση είναι αμιγώς ιατρική πράξη. Η εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή για τον κάθε ασθενή σύμφωνα με την επιστημονική κρίση του γιατρού, αποτελεί ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωσή του, ανεξάρτητα από την υποχρέωσή του να συνταγογραφεί αποκλειστικά με τη δραστική ουσία του φαρμάκου.
Δηλαδή, μπορεί να συνταγογραφεί μεν με τη δραστική ουσία, αλλά, παράλληλα, μπορεί να υποδεικνύει στον ασθενή το καταλληλότερο κατά τη κρίση του συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς ή γενόσημο, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, συνεκτιμώντας και τις όποιες οικονομικές διαστάσεις.
Σημειώνει στο σημείο αυτό ο ΙΣΑ, ότι αυτό το επιβάλλει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρ. 2 και 3 του ν. 3418/2005), αλλά είναι και σύμφωνο με την νομοθεσία, όπως δέχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 3802/14- ιδίως σκέψη 18).

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του ΙΣΑ έχει ως εξής:

«Η συνταγογράφηση είναι αμιγώς ιατρική πράξη και αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις κάθε θεράποντος ιατρού. Η εκ μέρους του ιατρού πρόταση της πλέον κατάλληλης, κατά την επιστημονική του κρίση και τους σύγχρονους κανόνες της Ιατρικής, εξατομικευμένης φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωσή του. Και αυτό, ανεξάρτητα από την υποχρέωση να συνταγογραφεί με βάση αποκλειστικά τη δραστική ουσία και σύμφωνα με τους κανόνες της συνταγογράφησης.

Ενόψει σειράς ερωτημάτων ιατρών-μελών μας, επανερχόμαστε στο θέμα και, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί όχι απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση του κάθε ιατρού να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής και τις επιταγές της επιστημονικής του συνείδησης, να συνταγογραφεί μεν με τη δραστική ουσία, αλλά, παράλληλα, να υποδεικνύει στον ασθενή το καταλληλότερο κατά τη κρίση του συγκεκριμένο φάρμακο αναφοράς ή γενόσημο φάρμακο, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της Υπουργικής Απόφασης, συνεκτιμώντας και τις όποιες οικονομικές διαστάσεις. Τούτο επιβάλλει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρ. 2 και 3 του ν. 3418/2005), αλλά και είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία, όπως, με τον πλέον σαφή τρόπο, δέχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 3802/14- ιδίως σκέψη 18).

Καλούμε λοιπόν την μεν ΗΔΙΚΑ να αποσύρει άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτεται το όριο του 15%, τα δε μέλη μας να τηρήσουν τη νομιμότητα και να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την παραπάνω οδηγία, ανταποκρινόμενα έτσι στο υπέρτατο καθήκον τους να ενεργούν πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ