Τα καυτά προβλήματα των κλινικών που πρέπει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο

Λίστα με 7+2 προβλήματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί το Υπουργείο Υγείας είτε μόνο του είτε με άλλα υπουργεία, απέστειλε η ΠΕΙΚ.

Ολιγόλεπτη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Υγείας κο Κικίλια και τον Υφυπουργό κο Κοντοζαμανη είχαν την Τετάρτη οι κλινικάρχες μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ). Την ΠΕΙΚ εκπροσώπησαν ο πρόεδρός της κ Σαραφιανός με τα μέλη της κκ Κοκκινάκης, Σιάμος, Μελισσανίδης και παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα του κλάδου, όπως η κατάργηση του clawback και του rebate, η μείωση του ΦΠΑ στο 6%, τροποποιήσεις στον Νόμο 4600/2019, η διενέργεια του ιατρικού και διοικητικού έλεγχου από τον ΕΟΠΥΥ, η αλλαγή του ΕΚΠΥ του Οργανισμού, η νοσηλεία σε κλίνες ΜΕΘ και η χορήγηση αδειών και κυκλοφορία ιδιωτικών ασθενοφόρων.

Ο Υπουργός επιφυλάχτηκε να απαντήσει μετά την μελέτη των αιτημάτων όλων των παροχών, δήλωσε όμως ότι για το 2019 το clawback θα αυξηθεί και συζητά μόνο την αύξηση των δόσεων παρακράτησης του.

Τα 7 αιτήματα για το Υπουργείο Υγείας
1. Κατάργηση των μέτρων rebate και clawback που επιβλήθηκαν, με αναδρομική ισχύ, το 2013, ως προσωρινό μέτρο για μια διετία αλλά με νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και την ψήφο της ΝΔ έχει παραταθεί έως το 2022. Το rebate ανέρχεται στο 5% και το clawback στο 42% των υποβαλλόμενων τιμολογίων βάσει των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων που η τότε Κυβέρνηση έχει καθορίσει.
Σε αυτό το 5% +42% = 47% να προστεθεί και η περικοπή του ιατρικού ελέγχου που μεσοσταθμικά ανέρχεται σε 20% έως 30% μηνιαίως, δηλαδή συνολικά περικοπή 67% – 77% στις υποβαλλόμενες δαπάνες !!!
Προτείνεται είτε αύξηση των ποσών των κωδικών του προϋπολογισμού είτε την προσωρινή διακοπή της συνεργασίας μας κάθε χρόνο, μόλις εξαντλούνται τα οικονομικά διαθέσιμα του ΕΟΠΥΥ.

2. Λειτουργία κλινών ΜΕΘ Ιδιωτικών Κλινικών :
Στην πράξη, από τα 21 εκατ. ευρώ του υπο-κωδικου για δαπάνες ΜΕΘ καταναλώνονται περίπου 14 εκατ. ευρώ, σε 10 περίπου μόνο Κλινικές της Αττικής.
Το πρόβλημα ότι δεν διατίθενται κλίνες ΜΕΘ οφείλεται στην μη συνεργασία όλων των ΕΚΑΒ ανά την Ελλάδα, το οποίο είχε διαπιστώσει ο πρώην Αναπλ. Υπουργός Υγείας κος Πολάκης και γι΄αυτό ανέθεσε, με τον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (11ος 2018), την αρμοδιότητα στο ΕΚΕΠΥ αλλά ακόμη δεν ξεκίνησε η εφαρμογή.
Το άλλο ζήτημα έγκειται στα προβλήματα που παρεμβάλλουν ανώτερα στελέχη του ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις προϋποθέσεις νοσηλείας σε κλίνη ΜΕΘ και την αποδοχή αντίστοιχης χρέωσης.

Η λύση που προτείνεται:
Ο Θεράπων ιατρός και μόνο αυτός, αποφασίζει ποια περιστατικά χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ και αυτά διακομίζονται είτε εντός της Κλινικής είτε από άλλη Κλινική ή Νοσοκομείο του ΕΣΥ, όχι υποχρεωτικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και με ιδιωτικά ασθενοφόρα.
Όσο αφορά τις χρεώσεις η λύση είναι μια.
Ασθενής που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο ΜΕΘ συν την χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και συνεχίζει η χρέωση με ΚΕΝ, η οποία έχει διακοπεί προσωρινά, όταν εξέλθει της ΜΕΘ και διακομισθεί σε νοσηλευτικό θάλαμο.
Ασθενής που νοσηλεύεται από την εισαγωγή του σε ΜΕΘ αποζημιώνεται με τον ανωτέρω τρόπο και όχι με ΚΕΝ.

3. Τροποποίηση του τελευταίου νόμου για τις Ιδιωτικές Κλινικές, του Νόμου 4600 9-3-2019, σε 3 σημεία:
Α. έκπτωση από την θέση του νόμιμου εκπροσώπου αλλά όχι και μετόχου, να ισχύει μετά την έκδοση αμετάκλητης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης και μόνο για αδικήματα κατά της ζωής και το αδίκημα της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών.
Β. η σχέση συνεργασίας κάθε Ιατρού με την Κλινική, ακόμη και των Επιστημονικά Υπευθύνων να μην είναι υποχρεωτικά σχέση εξηρτημένης εργασίας αλλά να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των 2 μερών με Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
Γ. Να παύσει η υποχρεωτική ύπαρξη Επιστημονικά Υπευθύνων ανά ειδικότατα αλλά μόνο ανά Τομέα Ειδικοτήτων. Ένας για τις ειδικότητες του Παθολογικού τομέα, ένας για τις ειδικότητες του Χειρουργικού τομέα και ένας για τις Εργαστηριακές ειδικότητες. Την ευθύνη της ακολουθούμενης θεραπείας έχει αποκλειστικά και μόνο ο Θεράπων Ιατρός και όχι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του τμήματος – ειδικότητας.
Δ. Για τις λειτουργούσες έως την δημοσίευση του νόμου Κλινικές η φράση «αυτόνομο και αυτοτελές κτίριο» να τροποποιηθεί σε «αυτόνομο και αυτοτελές λειτουργικά κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων»

4. Σε κάθε υποτίμηση των τιμών των φαρμάκων οι νέες τιμές ισχύουν αυθημερόν για τις Κλινικές σε αντίθεση με τις Φαρμακαποθήκες και τα Ιδιωτικά Φαρμακεία, για τους οποίους δίδεται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής προκειμένου να μειώσουν την οικονομική ζημία από το στοκ φαρμάκων που διαθέτουν.
Όμως στοκ φαρμάκων διαθέτουν και τα φαρμακεία των Κλινικών και υφιστάμεθα και εμείς οικονομική ζημία από τις υποτιμήσεις.
Ζητείται σε κάθε έκδοση νέου Δελτίου τιμών φαρμάκων το μεταβατικό χρονικό διάστημα που θα ισχύει για τα Ιδιωτικά Φαρμακεία να ισχύει και για τα Φαρμακεία των Κλινικών.

5. Τα τελευταία χρόνια κάθε απόφαση του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΟΠΥΥ, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν αναδρομική ισχύ.
Ζητείται κάθε απόφαση να έχει ισχύ από την 1η του επόμενου μήνα από την υπογραφή, δημοσίευση και κοινοποίηση της.

6. Σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ που είναι σε ισχύ από τον 11ο του 2018 αλλά και με τον παλαιότερο είναι δυνατή η νοσηλεία νεφροπαθούς σε Κλινική και ταυτόχρονα η ημέρα πάρα ημέρα πραγματοποίηση συνεδρίας αιμοκάθαρσης, η οποία χρεώνεται ως εξαιρούμενη.
Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την νοσηλεία, στα ποσοστά clawback και περικοπών ελέγχου,  εντάσσονται και οι συνεδρίες αιμοκάθαρσης αλλά και τα φίλτρα και οι βελόνες, τις οποίες πρέπει να πληρώσουν οι κλινικές στους προμηθευτές στο 100% της αξίας τους.
Γι΄ αυτό είχε συμφωνηθεί, τον περασμένο Νοέμβριο, με τον κο Πολάκη, η νοσηλεία να τιμολογείται στο τιμολόγιο κλειστής νοσηλείας και οι συνεδρίες αιμοκάθαρσης στο τιμολόγιο αιμοκαθάρσεων εξωτερικών ασθενών.
Η εντολή που έδωσε στον τότε Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για έκδοση απόφασης του ΔΣ δεν υλοποιήθηκε ποτέ έως σήμερα.

7. Από την 1-1-2016 πραγματοποιείται ιατρικός και διοικητικός έλεγχος από υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη Αττικής από επιστήμονες υγείας, όπως Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Κτηνιάτρους και κάποιους λίγους ιατρούς, αγνώστου ειδικότητας, οι οποίοι, επιδεικνύοντας υπερβάλλοντα ζήλο, προβαίνουν μηνιαίως σε περικοπές από 5% έως 90% τροποποιώντας από την οθόνη υπολογιστή τις διαγνώσεις και συνεπώς τις τιμές αποζημίωσης, χωρίς να έχουν καμία επαφή με τους ασθενείς, παραβλέποντας μάλιστα τις υπογραφές των ελεγκτών ιατρών – εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ που επισκέπτονται τις Κλινικές και μπορούν να έχουν ιατρική άποψη σε πραγματικό χρόνο και όχι εκ των υστέρων.

Ζητείται η ηλεκτρονική διασύνδεση των Κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ και την σε πραγματικό χρόνο έγκριση ή απόρριψη δαπανών από ιατρούς της ίδιας ειδικότητας οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα της επικοινωνίας με τους αντίστοιχους συναδέλφους τους των Κλινικών για την διευκρίνηση θεμάτων της ακολουθούμενης θεραπείας.

Πέρα από τα παραπάνω το υπόμνημα της ΠΕΙΚ σημειώνει ακόμη ότι θα πρέπει να εξεταστεί η απένταξη των νοσηλευτικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ 24% στον ΦΠΑ 6%, όπου είναι ενταγμένα τα φάρμακα και μεταφορά με ιδιωτικά ασθενοφόρα, σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με άλλα αρμόδια υπουργεία..

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ