Τέσσερις άξονες και έξι πυλώνες στη νέα στρατηγική για την υγεία

Προγραμματικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια στη βάση τριετούς συμφώνου συνεργασίας με όλους τους φορείς

Ένα σχέδιο “μετρημένο, κοστολογημένο, που συνοδεύεται από σαφές εφαρμοστικό πλάνο” και το οποίο “έπεισε, γιατί συνίσταται σε ένα βασικό στόχο: «καλύτερη δημόσια υγεία για τον άνθρωπο»”, παρουσίασε χθες στη Βουλή ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι “οι πολίτες ζητούν πράξεις και απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους”.

Ο υπουργός κατά τις προγραμματικές δηλώσεις, σημείωσε πως οι Έλληνες πολίτες πληρώνουμε υπερβολικά για την υγεία σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Και γνωρίζουμε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόσθεσε ότι οι αρχές του σχεδίου περιλαμβάνουν την ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, αποδοτική χρήση των πόρων και βελτίωση της κλινικής πρακτικής.

Για αυτό, προανήγγηλε αλλαγή στο υπόδειγμα χρηματοδότησης του συστήματος ώστε να καταστεί βιώσιμο και να διασφαλίζεται η ορθολογική κατανομή και χρήση των πόρων.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης
και στην αντιμετώπιση της φυγής των νέων γιατρών μας στο εξωτερικό.

Οι άξονες

Παρουσιάζοντας του πυλώνες του προγράμματος αυτού, σημείωσε ότι στόχος είναι να εξασφαλιστεί μια ποιοτική δημόσια υγεία για όλους τους πολίτες.

Αναφερόμενος στον πρώτο άξονα του προγράμματος παρέθεσε την προτροπή του Ιπποκράτη: “Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν” για να τονίσει ότι η ποιοτική δημόσια υγεία απαιτεί πριν από όλα, οργανωμένη πρόληψη.

Υποσχέθηκε επανάσταση στην πρόληψη, η οποία θα επιτευχθεί σταδιακά, με την εφαρμογή προγράμματος για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους. Οι πολίτες θα ενημερώνονται και θα παραπέμπονται σε κρατικές και ιδιωτικές δομές. Σημείωσε ότι τους επόμενους μήνες θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες αυτού του προγράμματος, που θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και εισαγωγή στοχευμένων παρεμβάσεων κατά της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας.

Δεύτερος βασικός άξονας του προγράμματος είναι η περίθαλψη με αξιοπρέπεια, που περιλαμβάνει περιορισμό στις ουρές, παντού. Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι τα αποτελέσματα θα είναι ορατά σε σύντομο χρόνο.

Τρίτος άξονας του προγράμματος είναι η φροντίδα στους πιο ευάλωτους: η εξασφάλιση ραντεβού με τους ιατρούς εντός 24ώρου, η διανομή φαρμάκων για τους βαρέως πάσχοντες στο σπίτι και μια σειρά από μέτρα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Τέταρτος άξονας του προγράμματος είναι η σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση του συστήματος Υγείας. Δηλαδή, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του συστήματος υγείας, η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών της υγείας από τους ασθενείς, η μείωση του χρόνου που απαιτείται από την συνταγογράφηση μέχρι την λήψη της θεραπείας και η μείωση της ιδιωτικής δαπάνης σταδιακά, μέχρι να φτάσει το μέσο όρο των χωρών της Νότιας Ευρώπης.

Ο υπουργός σημείωσε ότι “υπάρχει μεγάλη ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές και για δομικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις. Έχουμε ένα σύστημα υγείας που φέρει εμφανώς τα σημάδια του γήρατος.
Απαιτείται επίσης αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας της λειτουργίας του”.

Ζητώντας την ενεργό στήριξη όλης της κοινότητας που εμπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και τους πολίτες, σημείωσε πως “Όλοι, ιατροί, νοσηλευτές,διοικητικά στελέχη, πολίτες αξίζουμε μια καλύτερη υγεία. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα ανθρωπιάς, ξεπερνά τα όρια της κάθε παράταξης”.

Οι πυλώνες

Η στρατηγική μας στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, είπε ο κ. Κικίλιας, δομείται στους εξής πυλώνες:

1.Ανάδειξη της δημόσιας υγείας ως απόλυτης προτεραιότητας της εθνικής πολιτικής υγείας.
2.Παροχή της κατάλληλης, ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
3.Διοικητική αναδιοργάνωση των νοσοκομείων και επανασχεδιασμός του τρόπου παροχής των υπηρεσιών υγείας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών, την εξοικονόμηση πόρων και την αποτελεσματική και ασφαλή φροντίδα σε όλους τους πολίτες.
4.Ανάπτυξη δομών μετα-νοσοκομειακής φροντίδας για την ενίσχυση της συνέχειας της φροντίδας και την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων.
5.Παροχή ολιστικής φροντίδας στα άτομα με προβλήματα Ψυχικής Υγείας μέσω ενίσχυσης των παρεμβάσεων σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης
6.Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας προκειμένου να παρέχουμε τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Μέτρα

Για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, ανακοίνωσε την υλοποίηση εθνικού σχεδίου κατά των εξαρτήσεων και προγραμμάτων :

  1. διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων,
  2. προώθησης του εθελοντισμού και
  3. ευαισθητοποίησης του πληθυσμού στους αναδυόμενους κινδύνους.

Εξήγγηλε ακόμη:

  • την προώθηση άμεσα των συνεργειών και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζοντας σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα, κυρίως σε ότι αφορά την αντικατάσταση του βιοϊατρικού εξοπλισμού, και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, προκειμένου το σύστημα να μετατραπεί από νοσοκομειοκεντρικό σε ανθρωποκεντρικό.
  • την διασφάλιση της πρόσβασης σε πραγματικά καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες βελτιώνουν τη σχέση κόστους-οφέλους και είναι αποτελεσματικές.
  • την υπογραφή τριετούς συμφώνου συνεργασίας με όλους τους φορείς της υγείας συνυπολογίζοντας τις προτάσεις τους.
  • Λήψη ουσιαστικών διαρθρωτικών μέτρων ώστε να συγκρατηθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις των μηχανισμών διόρθωσης της αγοράς (rebate&clawback).
  • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ιατρικού τουρισμού και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων στον τομέα της τεχνολογίας υγείας.
  • Στήριξη της ιατρικής κοινότητας, για να δομήσουμε ένα σύστημα Υγείας του οποίου η δυναμικότητα και η μεγαλοσύνη μετριέται σε παραγόμενες υπηρεσίες, σε ανάγκες που καλύπτονται, στο βαθμό διείσδυσης της νέας γνώσης και της τεχνολογίας και –πρωτίστως – στα επιτεύγματα της ελληνικής ιατρικής κοινότητας.

Επιγραμματικά ανέφερε:
1. Την ανάπτυξη προγραμμάτων υγιούς γήρανσης του πληθυσμού.
2. Την ενίσχυση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων του σε υπηρεσίες υγείας.
3. Το τέλος στις ουρές της ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
4. Τα φαρμακεία να αποτελέσουν κόμβο υγείας και ενημέρωσης για τους πολίτες. Οι μοναδικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους πρέπει να είναι η παροχή κινήτρων, φορολογικών και ασφαλιστικών, για τη δημιουργία συνενώσεων, η μέριμνα για τα φαρμακεία απομακρυσμένων περιοχών και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των φαρμακευτικών συλλόγων.
5. Επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών και ηλικιωμένων.
6. Πόλεμο ενάντια στην αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών.
7. Προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και πρόληψης του καρκίνου για την έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της νόσου.
8. Ενίσχυση των νοσοκομείων με τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό, εισάγοντας σύγχρονα χρηματοοικονομικά μοντέλα και συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα.
9. Αναβάθμιση υπηρεσιών στους πολίτες χωρίς ίδια επιβάρυνση.
10. Μήνυμα σε όλους ότι η Ελλάδα είναι πλέον πόλος επενδύσεων και στον τομέα της υγείας.
11. Ανασχεδιάζονται οι διαδικασίες ροής των ασθενών στα νοσοκομεία ώστε να γίνει αποδοτικότερη & αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός περιστατικού.
12. Στελέχωση στις ανεπτυγμένες κλίνες ΜΕΘ με το απαραίτητο προσωπικό.
13. Άμεσες προσλήψεις, κατά απόλυτη προτεραιότητα, για νοσηλευτικό προσωπικό.
14. Ανάπτυξη των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα οποία σε διασύνδεση με το ΕΚΑΒ δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.
15. Ενίσχυση του ΕΚΑΒ ώστε να ανταποκρίνεται ανεξάρτητα, ευέλικτα και αποτελεσματικά στις ανάγκες του πληθυσμού.
16. Σχεδιασμό Φαρμακευτικής Πολιτικής και χρήση της Τεχνολογίας Υγείας με σκοπό την αξιολόγηση της καινοτομίας, της αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού, του φαρμάκου, της θεραπείας, με προτεραιότητα το όφελος των ασθενών και την επίτευξη της πιο συμφέρουσας τιμής για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
17. Ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου του ΕΟΠΥΥ. Ο ΕΟΠΥΥ θα εκσυγχρονιστεί.
18. Με προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας και κόστους των παρόχων συνδυαστικά με τις πραγματικές ανάγκες υγείας των τοπικών πληθυσμών, θα συνάπτει συμβάσεις τόσο με δημόσιους όσο και με ιδιώτες προμηθευτές υγείας ώστε να μην υπάρχουν κενά στην φροντίδα.
19. Εκσυγχρονισμό του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών ΕΟΠΥΥ.
20. Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας, όχι μόνο στον ΕΟΠΥΥ, αλλά σε όλο το φάσμα υπηρεσιών Υγείας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ