Τι αλλάζει με την νέα εγκύκλιο για τα συνέδρια

Σε ισχύ έχει τεθεί ήδη από τις 26 Μαρτίου η νέα επικαιροποιημένη εγκύκλιος του ΕΟΦ (εδώ) σχετικά με τις επιστημονικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Επιστήμονες Υγείας και ειδικά οι γιατροί και οι οποίες χορηγούνται από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες αρμοδιότητας του οργανισμού.
Επί της ουσίας η νέα εγκύκλιο προσπαθεί να καλύψει κενά από «γκρίζες ζώνες» για τις οποίες οι εταιρείες ζητούσαν περαιτέρω διευκρινίσεις από το οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα με βάση την νέα εγκύκλιο δίνονται αρχικά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια που οργανώνονται εντός Ελλάδος.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «για συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες ή Φορείς (χωρίς Ελληνική Επιστημονική εταιρεία-φορέα ως συνδιοργανωτή) δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος διοργάνωσης εκδήλωσης, προς επικύρωση από τον ΕΟΦ, όπως γίνεται για την διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων Εξωτερικού. Η κάλυψη των εξόδων των εν λόγω συνεδρίων γίνεται από τον ξένο επιστημονικό φορέα. Οι εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ ή/και να δηλώσουν τυχόν χορηγίες με stands, σε Διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα που διοργανώνεται αποκλειστικά από επιστημονικό φορέα του Εξωτερικού, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ ή/και χορηγίες σε αυτό, με τις διαδικασίες «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού, ή/και «Γνωστοποίηση Χορηγίας Διεθνούς Εκδήλωσης». Για τις συγκεκριμένες χορηγίες με stands δεν θα κατατίθενται απολογιστικά στοιχεία. Αναφορικά με τις συμμετοχές ΕΥ και τα όρια / περιορισμούς στα εν λόγω συνέδρια, ισχύει ότι και για τα Εσωτερικού»

Μια ακόμη προσθήκη αρκετά ενδιαφέρουσα είναι ότι «Αιτήματα για διοργάνωση Κτηνιατρικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ΕΥ σε αυτές δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό εκδηλώσεων, αριθμό συμμετοχών ΕΥ ή χρονικό περιορισμό».

Ακόμη γίνεται πιο συγκεκριμένη η διαδικασία της ηλεκτρονική υποβολή η οποία πλέον περιγράφεται βήμα βήμα.

Σχετικά με το κόστος φιλοξενίας, οι προβλεπόμενες πλέον τιμές περιέχουν και ΦΠΑ. Δηλαδή το κόστος φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια του Εξωτερικού, αλλάζει σε: 100 ευρώ ως ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( από 70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και το ανώτερο κόστος διαμονής 300 ευρώ με ΦΠΑ (από 250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) .

Χρονικά Όρια

Επίσης υπάρχουν αλλαγές και στα χρονικά όρια των υποβολών. Όπως αναφέρεται:
«Το αργότερο δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ, στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού.
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων συμμετοχών ΕΥ γίνεται μηνιαίως καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στην πλατφόρμα:
• Ονοματεπώνυμο Ε.Υ. & ΑΜΚΑ
• Ειδικότητα
• Φορέας εργασίας & εκπαιδευτική άδεια
• Κόστος ανά Επαγγελματία Υγείας
• Τυχόν «εξαίρεση», σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα εγκύκλιο
• Θέμα – Τόπος – Χρόνος – Διοργανωτής – Επιστημονικός φορέας της εκδήλωσης & link με το επιστημονικό πρόγραμμα της εκδήλωσης».

Η προηγούμενη παράγραφος αντικαθιστά την παρακάτω:
«Δύο μήνες πριν την έναρξη της εκδήλωσης και όχι νωρίτερα από οκτώ μήνες, υποβάλλονται μηνιαίως, ηλεκτρονικά, από εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ, στοιχεία αναφορικά με συμμετοχές Επαγγελματιών υγείας σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού και σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού».

Απολογισμός
Ακόμη στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι απολογιστικά ενημερώνεται από την εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, η βάση δεδομένων του ΕΟΦ, με τα προβλεπόμενα στοιχεία για τις συμμετοχές ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιτροπές Εσωτερικού – Εξωτερικού και το τελικό κόστος, εντός οκτώ μηνών μετά το πέρας της εκδήλωσης και όχι δύο που ήταν μέχρι σήμερα.

Συμμετοχή σε «Συμβουλευτικές Επιτροπές»
Τέλος απλουστεύεται σε ένα βαθμό και η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε συμβουλευτικές επιτροπές καθώς η εγκύκλιος προβλέπει ότι «κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει απεριόριστο αριθμό αιτήσεων συμμετοχών Εμπειρογνωμόνων για Επιτροπές στο Εξωτερικό. Κάθε Εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, δύναται να καταθέτει αιτήσεις για δύο συναντήσεις Εμπειρογνωμόνων ανά θεραπευτική κατηγορία ετησίως, με ανώτατο ετήσιο (ημερολογιακό) όριο είκοσι, για εγκεκριμένα ή υπό έρευνα φάρμακα και θεραπείες, για το Εσωτερικό. Ο αριθμός ανά αποστολή δεν θα υπερβαίνει τους δέκα εμπειρογνώμονες και έκαστος εμπειρογνώμων μπορεί να συμμετάσχει έως δύο φορές ετησίως, ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εσωτερικό».

Από τη συγκεκριμένη παράγραφο έχει αφαιρεθεί το κάτωθι «.. και τρεις εμπειρογνώμονες, με έκαστο εμπειρογνώμονα να μπορεί να συμμετάσχει έως δύο φορές ετησίως ανά εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για το Εξωτερικό».

Επίσης σχετικά με την ακύρωση – αντικατάσταση συμμετοχής ΕΥ αυτή είναι δυνατή αν δηλωθεί στη βάση δεδομένων το αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες (από 7 ημέρες που ήταν) πριν την έναρξη του συνεδρίου/επιτροπής, χωρίς να προσμετρείται η συμμετοχή του ΕΥ που ακυρώνεται. Εάν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 10 ημερολογιακές ημέρες, η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή και η συμμετοχή του ΕΥ προσμετρείται.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ