Τι επισημαίνει για την Υγεία το προσχέδιο του Προϋπολογισμού

Επιπλέον επιβάρυνση για την υγεία ύψους 304 εκατ. προκάλεσε η επιδημία μόνο τους πρώτους 9 μήνες του 2020.

Αποκαλυπτικές είναι οι καταγραφές για τα οικονομικά της Υγείας στο Προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021 το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρεται ξεκάθαρα, χωρίς λεπτομέρειες όμως, ότι για την κάλυψη δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (εξοπλισμός/υποδομές και αναλώσιμα για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τέλη Σεπτεμβρίου 2020) ο προϋπολογισμός που τρέχει για το 2020 επιβαρύνθηκε με 304 εκατ. ευρώ

Επίσης στον πίνακα σχετικά με τις Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2020-2021 σημειώνεται ότι: για προσλήψεις έκτακτου υγειονομικού προσωπικού απαιτήθηκαν 85 εκατ. ευρώ και για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης το Πάσχα στους εργαζόμενους των νοσοκομείων, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΑΒ, και της Πολιτικής Προστασίας 90 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση αισιοδοξεί να μειώσει το έλλειμα που έχει δημιουργηθεί από τα Νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ειδικότερα σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της ΠΦΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 14 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 52 εκατ. ευρώ σε σχέση προς το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος για το τρέχον έτος. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση εσόδων κατά 21 εκατ. ευρώ, ενώ στο σκέλος των εξόδων προβλέπεται μείωση κατά 31 εκατ. ευρώ, σε σχέση προς τα εκτιμώμενα μεγέθη του έτους 2020.

Όπως αναφέρεται για το 2020 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 66 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού κατά 41 εκατ. ευρώ. Το αναμενόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται από αυξημένες εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών κατά 227 εκατ. ευρώ και κατά 269 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, έναντι των αρχικών προβλέψεων, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών για τη λήψη μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προσχέδιο σημειώνεται ακόμη πως τα ληξιπρόθεσμα χρέη της Κυβέρνησης μέχρι το τέλος Ιουλίου ήταν 1,7 δισ. ευρώ εκ των οποίων περίπου τα 1,2 δισ. ευρώ είναι χρέη των νοσοκομείων και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) δηλαδή κατά βάση του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα τα νοσοκομεία καταγράφουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 753 εκατ. ευρώ έναντι 344 εκατ. ευρώ το 2019 και οι ΟΚΑ 448 εκατ. ευρώ έναντι 506 εκατ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται για τους ΟΚΑ, το μεγαλύτερο τμήμα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους προέρχεται από παλαιές οφειλές του κλάδου υγείας των τέως ΟΚΑ που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Για την αποτελεσματική εκκαθάριση και αποπληρωμή τους, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) έθεσε σε πλήρη λειτουργία, από 25 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα – μηχανισμό εκκαθάρισης και εξόφλησης των εν λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η προστιθέμενη αξία της πλατφόρμας έγκειται στο ότι διευκολύνει τον εντοπισμό οφειλών που δεν
μπορούν να αποπληρωθούν για λόγους νομικούς ή διαδικαστικούς/τεχνικούς, που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα και κατά συνέπεια τα ποσά των οφειλών αυτών μπορούν να
ενταχθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες προσαρμογών, μειώνοντας το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του υποτομέα προς τρίτους. Αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί και στον ΕΟΠΥΥ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ