Διεύρυνση του μεριδίου των γενοσήμων στη συνταγογράφηση το πρώτο εξάμηνο του 2019

Το 24,3% απέσπασαν τα γενόσημα από την αξία των συνολικών πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου.

Με ρυθμό ανόδου της τάξης του 2% κινείται η αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων το 2019 από πλευράς αξίας διακινούμενων συσκευασιών στα ιδιωτικά φαρμακεία, παρά το γεγονός ότι από πλευράς όγκου η εν λόγω αγορά δεν αυξήθηκε παρά ελάχιστα. Την ίδια στιγμή η τρέχουσα χρονιά φαίνεται να εξελίσσεται θετικά για την αγορά γενοσήμων φαρμάκων, καθώς παρουσιάζεται σημαντική ενίσχυση του όγκου και της αξίας τους στα δίκτυα των φαρμακείων.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της εταιρείας Pharmacy Insights, τα γενόσημα σημείωσαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 άνοδο 5,5% (σε όγκο) διευρύνοντας το μερίδιό τους στο 30,4%, έναντι 28,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις μειώσεις των τιμών θα έπρεπε λογικά να οδηγήσει και σε μείωση της αξίας των πωληθέντων φαρμάκων συνολικά στην εξωνοσοκομειακή αγορά. Όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη, με τη συνολική αγορά των συνταγογραφούμενων φαρμάκων να αυξάνει. Συγκεκριμένα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 η αγορά φαρμάκου σημείωσε άνοδο 2% όπως αναφέραμε κι αυτό παρά το γεγονός ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 οι τιμές των φαρμάκων κινήθηκαν πτωτικά λόγω της γενικής ανατιμολόγησης που έγινε πέρυσι το Μάιο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Pharmacy Insights, οι αξίες των πωληθέντων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων στα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο ανήλθαν σε 1.271 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα οι πωληθείσες συσκευασίες ανήλθαν 104,7 εκατ. παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα σε σχέση με το 2018 (αύξηση μόλις 0,5%).

Τα πρωτότυπα αποτελούν το 75,7% σε αξίες και το 69,6% σε τεμάχια της αγοράς συνταγογραφούμενων φαρμάκων παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2018 (77,1% και 71,1% αντίστοιχα). Τα γενόσημα αντίστοιχα αύξησαν το μερίδιό τους σε όγκο 30,4%, από 28,9%, όπως αναφέραμε ενώ σε αξία το μερίδιό τους διευρύνθηκε στο 24,3% από 22,9%.

Εδώ βλέπουμε επίσης να επαναλαμβάνεται η «κλασική» εικόνα των τελευταίων ετών: Τα γενόσημα αυξήθηκαν σε όγκο στα περίπου 31,8 εκατομμύρια συσκευασίες από 30,15 εκατομμύρια. Αντίστοιχα τα πρωτότυπα μειώθηκαν στα 73 εκατομμύρια από 74 εκατομμύρια, δηλαδή κατά 1 εκατομμύριο. Θα ανέμενε κανείς ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη πτώση στα πρωτότυπα αφού μια μερίδα αυτών θα υποκαθιστούνταν από τα γενόσημα.

Κατηγορίες
Η διείσδυση των γενοσήμων κυμαίνεται από 10,2% έως 43,9% ανάλογα τη θεραπευτική κατηγορία. Το μεγαλύτερο μερίδιο διαπιστώνεται στην κατηγορία Αντινεοπλασματικά και ανασοκατασταλτικά φάρμακα όπου το μερίδιο σε αξία πωληθέντων σκευασμάτων έχει διαμορφωθεί ήδη από το τέλος του 2018 στο 43,9% με τις πωλήσεις αν φτάνουν στα 13,34 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο των γενοσήμων εντοπίζεται στην κατηγορία των δερματολογικών όπου τα γενόσημα καταλαμβάνουν από πλευράς αξίας το 34,5% της αγοράς η οποία όμως είναι σχετικά μικρή καθώς συνολικά στο εξάμηνο εκτιμάται στα περίπου 11 εκατ. ευρώ με τα γενόσημα να κάνουν τζίρο 3,8 εκατ. ευρώ.

Αξιόλογη διεύρυνση παρουσιάζει το μερίδιο στην κατηγορία των νευρολογικών όπου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκε στα 31,5% από 28,6% ένα χρόνο πριν. Στο εξάμηνο η συγκεκριμένη αγορά υπολογίστηκε στα 176,7 εκατ. ευρώ με τα γενόσημα να πραγματοποιούν κύκλο εργασιών 55,6 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και για τα γενόσημα η κορυφαία κατηγορία σκευασμάτων για το καρδιαγγειακό σύστημα, μια κατηγορία η οποία αποτελεί το περίπου 24% της συνολικής αγοράς συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα ιδιωτικά φαρμακεία με συνολικές πωλήσεις 302,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο. Εκεί τα γενόσημα, με πωλήσεις 92 εκατ. ευρώ κατέχουν μερίδιο 30,4% το οποίο μάλιστα αυξήθηκε σε ένα χρόνο κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι πωλήσεις των γενοσήμων στην κατηγορία πεπτική οδός και μεταβολισμός, όπου συνολικά διακινήθηκαν σκευάσματα αξίας 47,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 13,43%). Παρολ’ αυτά επειδή συνολικά η κατηγορία κινήθηκε με άνοδο της τάξης 8% στα 260 εκατ. ευρώ, η αύξηση των πωλήσεων των γενοσήμων δεν μεταφράστηκε σε σημαντική διεύρυνση του μεριδίου τους το οποίο διαμορφώθηκε στο 18,3% από 17,4%.

Αρκετά χαμηλό διαπιστώνεται το μερίδιο στην τέταρτη σημαντικότερη κατηγορία της αγοράς, αίμα και αιμοποιητικά όργανα όπου συνολικά η αξία των διακινούμενων σκευασμάτων έφτασε στα 158,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. Εκεί τα γενόσημα με πωλήσεις 27,8 εκατ. ευρώ απέσπασαν μερίδιο 17,5%. Μάλιστα αν και η συνολική κατηγορία κινήθηκε με αύξηση τζίρου κατά 7%, οι πωλήσεις των γενοσήμων υποχώρησαν κατά 2,5% αποτελώντας τη μόνη κατηγορία που σημειώθηκε πτώση και σημαντική υποχώρηση μεριδίου (από 19,2% στο 17,5%).

Η Pharmacy Insights (PIH) σε συνεργασία με την Clinical Insights (CI) και δύο από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης έχουν αναπτύξει στατιστικά μοντέλα με σκοπό την καταγραφή και παρακολούθηση της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ