Το «Sexting» δεν αποτελεί παιδική πορνογραφία

Το «sexting» των παιδιών με τολμηρές εικόνες και βίντεο των εαυτών τους μέσω κινητών τηλεφώνων δεν συνιστά συμπεριφορά σχετική με την «παιδική πορνογραφία», όταν προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση των παιδιών.

Τα παιδιά που εξαναγκάζονται σε τέτοια συμπεριφορά πρέπει να απευθύνονται στην υποστήριξη των θυμάτων και να μην υπόκεινται σε ποινική δίωξη.

Τα παραπάνω γνωμοδότησε η Επιτροπή Λανθαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η γνωμοδότηση σχετικά με τις σεξουαλικές ή τολμηρές παιδικές εικόνες και βίντεο που δημιουργούνται από τα παιδιά, τα οποία τις μοιράζονται μεταξύ τους, καθοδηγεί τα κράτη για τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που φέρνει το σχετικά νέο φαινόμενο του «sexting», το οποίο έχει αυξηθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Το 2018, μία στις τέσσερις ηλεκτρονικές φωτογραφίες παιδικού σεξ είχαν αρχικά δημιουργηθεί από τα ίδια τα παιδιά. Όσο για την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν στο «sexting», αυτή μειώνεται σταθερά.

Ενώ η επιτροπή Lanzarote δεν ενθαρρύνει την πρακτική του «sexting», επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το μέγιστο συμφέρον του παιδιού θα είναι πάντα πρωταρχικής σημασίας και θεωρεί ότι:

1. Η συμπεριφορά των παιδιών (αυτοπαραγωγή, κοινή χρήση, λήψη και κατοχή εικόνων) δεν συνίσταται στην «παραγωγή, κατοχή, προσφορά ή διάθεση, διανομή ή μετάδοση, προμήθεια ή εν γνώσει απόκτηση πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία» όταν πρόκειται αποκλειστικά για δική τους ιδιωτική χρήση.

2. Όταν οι παιδικές σεξουαλικές εικόνες / βίντεο δημιουργούνται από πολύ μικρά ή ευάλωτα παιδιά, τα παιδιά αυτά πρέπει να απευθύνονται στην υποστήριξη των θυμάτων και να μην υπόκεινται σε ποινική δίωξη, καθώς αυτά τα παιδιά πρέπει να θεωρούνται θύματα χειραγώγησης ή εξαναγκασμού.

3. Όταν τα παιδιά εσκεμμένα διανέμουν σεξουαλικές εικόνες και βίντεο που προορίζονται να παραμείνουν ιδιωτικά, θα πρέπει να διώκονται ποινικά για σκόπιμη συμπεριφορά σχετική με την «παιδική πορνογραφία», μόνο ως έσχατη λύση, αφού έχει προηγουμένως δοθεί προτεραιότητα σε πιο κατάλληλες μεθόδους αντιμετώπισης της βλαπτικής συμπεριφοράς (π.χ. εκπαιδευτικά μέτρα, θεραπευτική βοήθεια).

Πέρυσι, το Ίδρυμα Watch Internet προειδοποίησε για την αύξηση των σεξουαλικών εικόνων που δημιουργούνται από παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών, αφότου αποκάλυψε και αφαίρεσε περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε «ποσότητα ρεκόρ» κατά το 2018.

Η Europol επισημαίνει επίσης ότι «υλικό που μοιράστηκε αρχικά με αθώα πρόθεση, συχνά βρίσκει τον δρόμο του προς τους «συλλέκτες», οι οποίοι συχνά προβαίνουν σε εκμετάλλευση του θύματος, ιδίως μέσω εκβιασμού».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ