Πώς μπορεί το διαδίκτυο να βελτιώσει τον έλεγχο της υπέρτασης;

Μια παρέμβαση πολλαπλών συστατικών που παρέχεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο της Αρτηριακής Πίεσης μεταξύ των ατόμων με υπέρταση, σύμφωνα με  μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 7 Δεκεμβρίου στο JAMA Network Open.

Ο Haoqi Zhou, Ph.D., από το Peking Union Medical College και την Κινεζική Ακαδημία Ιατρικών Επιστημών στο Πεκίνο και οι συνεργάτες του καθιέρωσαν μια παρέμβαση πολλαπλών συστατικών που παρέχεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεϊατρικής και εξέτασαν το ρόλο της στον έλεγχο της Αρτηριακής Πίεσης για ασθενείς με υπέρταση σε τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ομάδες που πραγματοποιήθηκε σε 66 κοινοτικά κέντρα υγείας στην Κίνα. Συνολικά 4.118 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση: 2.985 και 1.133 στην ομάδα παρέμβασης και ελέγχου, αντίστοιχα.

Το ποσοστό ελέγχου της Αρτηριακής Πίεσης ήταν 22,8 και 22,5%  στις ομάδες παρέμβασης και ελέγχου, αντίστοιχα, κατά την έναρξη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ποσοστό ελέγχου της Αρτηριακής Πίεσης ήταν σημαντικά υψηλότερο για την ομάδα παρέμβασης έναντι της ομάδας ελέγχου μετά από 12 μήνες από την παρέμβαση (47,4 έναντι 30,2%, αναλογία πιθανοτήτων, 1,18). Η επίδραση της παρέμβασης ήταν −10,1 mm Hg και −1,8 mmHg στα επίπεδα συστολικής και διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης, αντίστοιχα.

«Η μελέτη παρείχε κλινικές αποδείξεις ότι η τηλεϊατρική μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη διαχείριση ασθενών με υπέρταση στην κοινότητα και μπορεί να αποφέρει οφέλη για τη δημόσια υγεία σε διαφορετικούς πληθυσμούς», γράφουν οι συγγραφείς.

front-storiesΑρτηριακή πίεση