Δυναμίτης στα θεμέλια της επιχειρηματικότητας το αναδρομικό rebate

Δημοσιεύθηκε ο νόμος που περιλαμβάνει τη σχετική τροπολογία - Νομικές ενέργειες μελετούν τα επιτελεία των φαρμακευτικών

 

Το αναδρομικό rebate 4% για τα έτη 2006-2008 αποτελεί πλέον νόμο, αν και για να ισχύσει η σχετική διάταξη απαιτούνται τρεις υπουργικές αποφάσεις και μια απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με τις οποίες θα προσδιορίζεται ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου.

Στο μεσοδιάστημα, οι φαρμακευτικές επιχειρούν την «ανασύνταξή τους», διερευνώντας τις νομικές ενέργειες στις οποίες μπορούν να προχωρήσουν προκειμένου να αποτρέψουν την πληρωμή πρόσθετων υποχρεωτικών επιστροφών, πέραν αυτών που θεσμοθετήθηκαν, όταν η συγκεκριμένη διάταξη κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Ολύμπιο Παπαδημητρίου, «το νέο μέτρο αποτελεί πλήγμα στην επιχειρηματικότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς, εισάγει τριτοκοσμικές συνθήκες δραστηριοποίησης, ενώ ταυτόχρονα μας εκθέτει διεθνώς, καθώς συνιστά απρόβλεπτη επίθεση που τινάζει στον αέρα οποιονδήποτε επιχειρηματικό σχεδιασμό στο χώρο του φαρμάκου».

Βέβαια, δεδομένης της προεκλογικής περιόδου την οποία διανύουμε, δεν αναμένεται άμεσα η έκδοση της αρχικής απόφασης που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο, και βάσει της οποίας θα καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του rebate και ο καταλογισμός του.

Η 1η απόφαση

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, «με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται ειδικότερα, ο τρόπος υπολογισμού της καθαρής φαρμακευτικής δαπάνης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόδοσης της επιστροφής (του rebate), ο τρόπος κατανομής του ποσού επιστροφής ανά φαρμακευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως των ακόλουθων παραμέτρων:
α) της λιανικής τιμής του φαρμάκου για τα συγκεκριμένα έτη,
β) του συνόλου των πωλήσεων όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, ανά έτος και ανά φαρμακευτική εταιρεία,
γ) της τιμής αναφοράς και της ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης, όπως καθοριζόταν για τα ανωτέρω έτη,
δ) των υποχρεωτικών εκπτώσεων που εφαρμόσθηκαν και
ε) της συμμετοχής του ασφαλισμένου.

Η 2η απόφαση

Όπως προβλέπει ακόμη η σχετική διάταξη, το ποσό που πρόκειται να καταλογιστεί, θα μπορεί να ρυθμιστεί σε 120 δόσεις με άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία «ορίζονται ο αριθμός των δόσεων, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή, η διαδικασία καταβολής, τυχόν συμψηφισμός [… ] και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής του παρόντος άρθρου ή των δόσεων, αυτό εισπράττεται από τον ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωση καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση[…]».

Η 3η απόφαση

Η τρίτη προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Υγείας αφορά την προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, στον τρόπο υπολογισμού του καταβλητέου ποσού, την ελάχιστη μηνιαία καταβολή, τη διαδικασία καταβολής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Όπως αναφέρεται, οι λοιπές απαιτήσεις που δεν ρυθμίζονται, εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ

Τέλος, ανατίθεται στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ να αποφασίσει για απαιτήσεις από rebate της περιόδου 1.1.2009 – 31.12.2011 οι οποίες περιέρχονται αυτοδίκαια στον ΕΟΠΥΥ. Το Δ.Σ. αναλαμβάνει τη ρύθμιση των οφειλών αυτών μέχρι και σε εκατόν είκοσι (120) συνεχείς, μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.

H σχετική διάταξη (άρθρο 122) επισυνάπτεται εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ