2η αιτία θανάτου στους καρκινοπαθείς η φλεβική θρόμβωση

Το 65% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας, σε επίπεδο εξαμήνου. Σε επίπεδο έτους, το ποσοστό αυξάνεται σε 7 στους 10 πολίτες, ενώ εάν πρόκειται για ασθενείς με κακοήθεια, τότε το ποσοστό χρήσης υπηρεσιών υγείας αυξάνεται κατά επιπλέον 10 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το φορτίο νοσηρότητας είναι μεγαλύτερο, όπως αντίστοιχα και η ανάγκη για υπηρεσίες υγείας.

Εντούτοις όμως, οι ασθενείς με κακοήθεια αντιμετωπίζουν και μεγαλύτερα εμπόδια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, δυσκολίες να βρουν το γιατρό τους έχει το 38% των καρκινοπαθών και το 30% του συνόλου των ασθενών. Και όταν τον βρίσκει επιτέλους, τότε έχει στη διάθεσή του, μόλις ένα δεκάλεπτο. Και αυτός ο περιορισμένος χρόνος, υπονομεύει την ενημέρωση του ασθενή, άρα και τη θεραπεία που γίνεται λιγότερο αποτελεσματική.

Τα παραπάνω τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Kυριάκος Σουλιώτης, σε συνέντευξη Τύπου, με αφορμή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σχετικά με το επίπεδο ενημέρωσης του κοινού γύρω από τη σχέση καρκίνου και φλεβικής θρόμβωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 68% των Ελλήνων δεν γνωρίζει ότι οι ασθενείς με καρκίνο διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σχηματισμού φλεβικού θρόμβου, ενώ το 75,7% δεν γνωρίζει καν τα συμπτώματα της φλεβικής θρόμβωσης

Ο κ. Σουλιώτης παρουσίασε αναλυτικά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας σύμφωνα με την οποία, στην Ελλάδα, το 58,1% των ερωτωμένων που έχουν νοσήσει από θρόμβωση, ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο θρόμβωσης μετά την διάγνωση της.
Μόλις ένα 24,1% γνωρίζει τα συμπτώματα της φλεβικής θρόμβωσης ενώ, ακόμα και μεταξύ όσων έχουν ιστορικό κακοήθειας, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε μόλις 36,2%.
Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Όπως προκύπτει από το σύνολο των επιστημονικών δεδομένων που παράγονται στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, η ενημέρωση του κοινού είναι ευθύνη της πολιτείας και εντάσσεται στη σφαίρα των παρεμβάσεων που οφείλει να υλοποιεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος υγείας. Άλλωστε, η σωστή πληροφόρηση, εν προκειμένω των ογκολογικών ασθενών, για τον κίνδυνο και τα συμπτώματα της φλεβικής θρόμβωσης, περιορίζει, μεταξύ άλλων και τον κίνδυνο αύξησης του κόστους διαχείρισης της νόσου».

Τη σχέση μεταξύ φλεβικής θρόμβωσης και καρκίνου και τις συνέπειές της ανέπτυξαν στην ίδια συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, (ΕΟΠΕ) κ. Ιωάννης Π. Μπουκοβίνας και η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και Αντιπρόεδρος του European Cancer Patient Coalition, ECPC, Καίτη Αποστολίδου.

Όπως ανέφερε και ο κ. Μπουκοβίνας η φλεβική θρόμβωση αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στους ασθενείς με καρκίνο και σχετίζεται με την πρώιμη θνησιμότητα στο στάδιο της χημειοθεραπείας. Η φλεβική θρόμβωση στους ασθενείς με καρκίνο επηρεάζει αρνητικά την πορεία της χημειοθεραπείας, προκαλώντας καθυστέρηση ή και αναβολή αυτής.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ μάλιστα επισήμανε: «Η συζήτηση για την αντιμετώπιση της θρόμβωσης που σχετίζεται με καρκίνο είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς πρόσφατα συζητήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και σύμφωνα με την Ευρωβουλευτή Nessa Childers “παραμένει άδικα άγνωστη”. Αν και υπάρχουν τόσο διεθνείς όσο και ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εξατομίκευση στην προσέγγιση των ασθενών, φαίνεται ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη περισσότερα, ώστε οι ασθενείς να είναι ενήμεροι για τα συμπτώματα και να απευθύνονται άμεσα στον ιατρό τους. Η ΕΟΠΕ αναλαμβάνει δράσεις για την ενημέρωση των Ογκολόγων με εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, για την ενημέρωση της Πολιτείας και για την ενημέρωση των ασθενών».

Η παραπάνω ανάγκη για ενημέρωση των ασθενών επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας της ECPC τα οποία παρουσίασε πρόσφατα η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα εκείνης της έρευνας, μόλις το 8% των ασθενών δέχθηκε ενημέρωση από τον ιατρό τους και τους επαγγελματίες υγείας για τον κίνδυνο της σχετιζόμενης με τον καρκίνο θρόμβωσης, και μάλιστα προφορικά. Αν και η σχετιζόμενη με τον καρκίνο θρόμβωση αποτελεί την 2η αιτία θανάτου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι ασθενείς είναι λίγο έως καθόλου ενημερωμένοι και ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων. Στη συνέχεια η κ. Αποστολίδου δήλωσε ότι «Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν ανάγλυφα το έλλειμμα ενημέρωσης των ασθενών από την ιατρική τους ομάδα για τον κίνδυνο θρόμβωσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο. Η ΕΛΛ.Ο.Κ έχει ήδη αναπτύξει δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο και επιδιώκει τη συνεργασία των Επιστημονικών Ιατρικών & Νοσηλευτικών Εταιρειών, των Ιατρικών Σχολών και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την κατάρτιση ενός κοινού προγράμματος δράσης για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ιατρικής και νοσηλευτικής κοινότητας σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσης των ογκολογικών ασθενών για τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης, τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας. Είναι απαράδεκτο να φροντίζουμε για τη θεραπεία του καρκίνου και να παραμελείται ο κίνδυνος εμφάνισης θρόμβωσης».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ