Απόδοση δαπανών ειδικής αγωγής για Σύνδρομο Asperger

Το Σύνδρομο Asperger (F84.5) αποτελεί Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (διαταραχή αυτιστικού φάσματος) και επομένως δύναται να εμπίπτει στις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, εγκρίνονται θεραπείες «Σε σοβαρά αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διατραραχή-Αυτισμός».

Αυτό προβλέπεται από τη γνωμοδότηση της Ομάδας Ελεγκτών Γιατρών του ΕΟΠΥΥ, σχετικά με το Σύνδρομο Asperger, η οποία έγινε απολύτως αποδεκτή και από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος.

Όπως διευκρινίζεται σε σχετική απόφαση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ Π. Γεωργακόπουλου, η φύση και η βαρύτητα των συμπτωμάτων, αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών και την απόδοση της δαπάνης στους δικαιούχους, τα οποία θα πρέπει να προκαλούν σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου, σε διάφορους τομείς της καθημερινής του ζωής (σχολείο, σπίτι, διαπροσωπικές σχέσεις, κ.α.).

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στις σχετικές γνωματεύσεις, τα ελλείμματα στην νοητική λειτουργία, στην γλωσσική ικανότητα, στις κινητικές δεξιότητες και οι διαταραχές στην συμπεριφορά και στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθώς και η επίπτωση στην λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής των ατόμων για τα οποία διαγνώστηκε ότι ανήκουν στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής (F84), προκειμένου οι ελεγκτές ιατροί να δύνανται να αξιολογήσουν την σοβαρότητα του περιστατικού.

Μπορεί να συνεχιστεί η απόδοση δαπανών για υποβληθείσες γνωματεύσεις, εφόσον προσκομιστούν συμπληρωματικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ