Δευτεροβάθμια επιτροπή κλινικών για ενστάσεις στην αδειοδότηση

Συγκροτήθηκε στο υπουργείο Υγείας η δευτεροβάθμια επιτροπή ιδιωτικών κλινικών όπως προβλέπει ο τελευταίος νόμος περί ιδιωτικών κλινικών 4600/2019.

Η επιτροπή αποτελείται από:
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας,
β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων,
γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας,
ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που υποδεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιό του,
στ) έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.), που υποδεικνύεται από την εκτελεστική επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ..

Στην επιτροπή αυτή, μπορεί όποιος έχει έννομο συμφέρον, να προσφεύγει κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Περιφερειάρχη επί των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών.

Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή τη συντέλεση της παράλειψης του Περιφερειάρχη.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τον Περιφερειάρχη, ο οποίος, βάσει αυτής, απορρίπτει ή κάνει δεκτή την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Με τη σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου, πρόεδρος της νέας επιτροπής ορίστηκε η κ. Παρασκευή Θεοφίλου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Τα λοιπά μέλη της επιτροπής, χωρίς αναπληρωτές, είναι οι εξής:

  1. ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας .
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΝΕΤΤΑ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
  3. ΚΑΛΥΒΑ ΦΩΦΩ, του κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Προϊσταμένη του Τμήματος μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής του Υπουργείου Υγείας.
  4. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΡΕΩΝ, Χειρουργός, ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).
  5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΗΛΙΑΝΑ, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) , Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ανοσολογίας του ΕΚΠΑ – Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου στο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» Νοσοκομείο, ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ( ΚΕ.Σ.Υ.).
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ